• facebook
  • twitter
-A | A+

01/06/2016 Tarihli Meclis Gündemi


                     ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin HAZİRAN/2016 ayı olağan toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/06/2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.          
 
G Ü N D E M       :                                                                                                            
 
1. Yoklama ve açılış.

2. Murat KONUK isimli vatandaşımız adına ruhsatlı 34 UU 4483 plaka nolu 2006 Model Mercedes Benz Marka Travego-Ca Katlı tip Dizel otobüsü Belediyemize şartsız ve bedelsiz hibe etmesine ilişkin; Özel Kalem Müdürlüğünün 24/05/2016 gün ve 112 sayılı yazısı

3. Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde süper amatör grubunda mücadele eden ve üstün başarı göstererek süper amatöre şampiyon olmuş ve bir üst kategoriye çıkmış futbol takımımız, Antalya Şampiyonu olan voleybol genç kızlar (B Takımı) ile güreş braşında mücadele eden üstün başarı gösteren sporcuların başarılarını kutlamak ve diğer branştaki sporculara örnek olmak, moral, motivasyon ve azimlerine katkı sağlamak üzere, oyuncu, antrenör ve diğer görevlilerin ödüllendirilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Özel Kalem Müdürlüğünün 25/05/2016 gün ve 115 sayılı yazısı

4. Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu;  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24/05/2016 tarih ve 1095 sayılı yazısı.

5. Bilim Merkezinde istihdam edilmek üzere ihtiyaç duyulacak olan kadroların oluşumu için hazırlanan (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveline ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24/05/2016 tarih ve 1094 sayılı yazısı.

6. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/05/2016 tarih ve 1120 sayılı yazısı.

7. Belediyemize ait  Belediyemize ait Ünsal,Göçerler,Varsak Karşıyaka, Varsak Altıayak, Fevzi Çakmak, Habipler, Beşkonaklılar ve Teomanpaşa Mahallelerinde bulunan Trafo Alanlarında irtifak hakkı kurulmasına ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 28/04/2016 tarih ve 3398 sayılı yazısı.

8. Belediyemize ait Gülveren Mahallesindeki 27798 ada 7 nolu parseldeki hisse üzerine okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 25/05/2016 tarih ve 4243 sayılı yazısı.

9. Barış, Sütçüler, Ayanoğlu, Gazi, Demirel, Varsak Karşıyaka, Sinan ve Fevzi Çakmak mahallelerinde bulunan 51 adet taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 4312 sayılı yazısı.

10. Antalya İli Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde, 3998, 3999, 4000 ve 27579 adalar ve çevresini kapsayan alanda düzenleme yapılarak Pazar Alanı oluşturulmasına ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2347 sayılı yazısı.

11. Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 28502 adada yer alan konut alanının sehven 15 metre olarak belirlenmiş olan doğu yapı yaklaşma mesafesinin diğer adalarda olduğu gibi 10 metre olarak düzeltilmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2348 sayılı yazısı.

12. Antalya İli Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26639 ada 1 parselde yer alan İlköğretim Alanının güney yapı yaklaşma mesafesinin, 40 metreden 5 metreye düşürülmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2349 sayılı yazısı.
 
13. Antalya İli Kepez İlçesi Beşkonaklılar Mahallesi sınırları içerisinde, 26944, 26966, 26967 ve 26968 adalar ve çevresini kapsayan alanda düzenleme yapılarak Pazar Alanı oluşturulmasına ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2354 sayılı yazısı.

14. Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde 28524 ada 3 parselin Akaryakıt LPG İkmal ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2374 sayılı yazısı.

15. Antalya İli Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi sınırları içerisinde 27441 ada 2 parsele kütle işlenmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2375 sayılı yazısı.

16. Antalya İli, Kepez İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 25729 ile 25730 nolu adalar arasındaki 10 metrelik yol ile bağlandığı 12 metrelik yolun ve karşısındaki yeşil alanın tescil sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2376 sayılı yazısı.

17. Antalya İli Kepez İlçesi Baraj Mahallesi sınırları içerisinde 26840 ada 2,3 ve 5 parsellerin tevhit edilerek YZT (Yüksek Zemin Ticaret) plan kararı getirilmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2377 sayılı yazısı.

18. Antalya İli Kepez Varsak Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde 1071 ada 1 ve 2 parsellerin tevhit edilerek İBT (İsteğe Bağlı Ticaret) kararı getirilmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2378 sayılı yazısı.

19. Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde Yeşil Antalya Sanayi Sitesini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2350 sayılı yazısı.

20. Kepez İlçesi, Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2351 sayılı yazısı.

21. Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi sınırları içinde bulunan Sağlık Tesisi alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2352 sayılı yazısı.

22. Kepez İlçesi, Başköy Mevkii Hurdacılar Sitesi alanını kapsayan bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu\'na uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2353 sayılı yazısı.

23. Kepez İlçesi, Sütçüler Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 27090 ada 2 parsel numaralı taşınmazda Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nün talebi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin 09/05/2016 gün 480 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği\'ne uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2355 sayılı yazısı.

24. Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi ve çevresine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2368 sayılı yazısı.

25. Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 6705 ada 10 parsel numaralı taşınmaza İBZT kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2369 sayılı yazısı.

26. Kepez İlçesi, Çamlıbel Mahallesi sınırları içerisinde 7509 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilerek Yüksek Zemin Kat Ticaret kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2370 sayılı yazısı.

27. Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, 28551 ada 3 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2371 sayılı yazısı.

28. Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10397 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilerek İBZT ( İsteğe Bağlı Zemin Ticaret ) kullanım kararının getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2372 sayılı yazısı.
 
29. Kepez İlçesi, Ayanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde 171 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilerek, taşınmazlara İBT (İsteğe Bağlı Ticaret) kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2373 sayılı yazısı.

30. Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5194  ada 4 parsel numaralı taşınmazda bulunan kütlenin imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2379 sayılı yazısı.

31. Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10432 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ticaret kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 26/05/2016 tarih ve 2380 sayılı yazısı.
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz