• facebook
  • twitter
-A | A+

04/05/2016 Tarihli Meclis Gündemi


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MAYIS/2016 ayı olağan toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04/05/2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.        
 
G Ü N D E M       :                                                                                                            
  
1 - Yoklama ve açılış.

2 - Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren futbol branşında üstün başarı gösterip süper amatörde şampiyon olan futbol takımımızı ödüllendirmek üzere karar alınmasına ilişkin konulu; Özel Kalem Müdürlüğünün 28/04/2016 gün ve 83 sayılı yazısı

3 - Kepez Belediyesi ve Bosna Hersek Bihaç Şehri arasında dostluk ve kardeşlik anlaşması imzalanması konulu; Yazı işleri Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih ve 1163 sayılı yazısı.

4 - Yazı işleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu;  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/04/2016 tarih ve 873 sayılı yazısı.

5 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/04/2016 tarih ve 872 sayılı yazısı.

6 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu;  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/04/2016 tarih ve 871 sayılı yazısı.

7 - Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/04/2016 tarih ve 892 sayılı yazısı.

8 - Bilim Merkezinde istihdam edilmek üzere ihtiyaç duyulacak olan kadroların oluşumu için hazırlanan (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveline ilişkin konulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/04/2016 tarih ve 870 sayılı yazısı.

9 - Belediyemiz 2015 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesine ilişkin konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/04/2016 gün ve 1742 sayılı yazısı.

10 - Belediyemiz 2015 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesine ilişkin konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/04/2016 gün ve 1743 sayılı yazısı.

11 - Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 25061 ada 2 parseldeki Gülsüm GELEN’e 5393
sayılı yasanın 18 ve 69. maddesine göre arsa tahsisin yapılıp, yapılamayacağına ilişkin konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 28/04/2016 tarih ve 3407 sayılı yazısı.

12 - 1/1000 ölçekli İmar planında İlköğretim Alanı olan Mülkiyeti belediyemize ait 5051 m² yüzölçümü Duraliler tapulamalı 8718 ada 2 nolu parselin,Okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin yapılıp yapılamayacağı konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 20/04/2016 tarih ve 3188 sayılı yazısı.

13 - Yenidoğan Mahallesindeki Duraliler tapulamalı 7043 ada 1 parsel üzerinde yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı kurulması konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 28/04/2016 tarih ve 3401 sayılı yazısı.

14 - Antalya Kepez Belediyesi sınırları içersinde Fevzi Çakmak (Kütükçü), Ünsal (Duraliler), Baraj (Sütçüler) tapulamalı mülkiyeti Belediyemizin hisseli olduğu 4 adet parsele ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyon Raporu ve İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 3459 sayılı yazısı.

15 - Antalya İli Kepez İlçesi sınırları içerisinde bulunan 6831 sayılı yasanın 2/B maddesi uyarınca Hazine adına Orman sınırları dışına çıkarılan imar planında kamu hizmet alanında kalan veya bu amaçla kullanılan 988 adet taşınmaza ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyon Raporu ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 28/04/2016 tarih ve 3395 sayılı yazısı.

16 - Belediyemiz sınırları içerisinde Karşıyaka,Emek,Kuzeyyaka,Gündoğdu,Yeniemek ve Yeni Mahallelerinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında trafo alanı olarak ayrılan 22 adet alanın trafo binası yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yer kullanım hakkının 5393 sayılı yasa kapsamında verilmesine ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyon Raporu ve İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 28/04/2016 tarih ve 3397 sayılı yazısı.

17 - Antalya İli Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde 27059 ada 1 parselde yer alan sağlık tesisi alanının batısında bulunan park alanına yönelik İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1925 sayılı yazısı.

18 - Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 103-104-180 ve 181 adaların 15 metrelik yola bakan parsellerine eskiden kalma ticari hakkının geri verilebilmesi amacıyla İBZT kararı getirilmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1929 sayılı yazısı.

19 - Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi sınırları içerisinde 3406 ada 17-18 parselin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1924 sayılı yazısı.
Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 28502 ada 3 parselin akaryakıt-LPG satış bakım servisi-LNG-CNG servis istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1926 sayılı yazısı.

21 - Antalya İli Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26650 ada 1 parselin 2500 m²’lik kısmının akaryakıt-LPG-LNG-CNG elektrik şarj ve servis istasyonu, geriye kalan 1772 m ²’lik kısmının ise ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1927 sayılı yazısı.

22 - Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1857 ada 1 parselin cami alanından sosyal tesis alanına dönüştürülerek sosyal tesis ve park alanının kuzey güney yönünde konumlandırılmasına ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1928 sayılı yazısı.

23 - Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 25087 ada 10 parsele isteğe bağlı zemin ticareti (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1923 sayılı yazısı.

24 - Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 438 ada 11 parsele kütle işlenmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1930 sayılı yazısı.

25 - Antalya İli Kepez İlçesi Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8388 ada 1-2-11-12 parsellerin tevhid edilmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1931 sayılı yazısı.

26 - Antalya İli Kepez İlçesi Kanal, Erenköy Mahalleleri kapsamında yapılaşma koşullarına emsal aynı kalmak şartıyla en fazla 3 kat yapma hakkı “KS” verilmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1932 sayılı yazısı.

27 - Antalya İli Kepez İlçesi dahilinde sağlıklı yapılaşmanın tesis edilebilmesi daha nitelikli ada bazında yapılaşmaların oluşabilmesi ve kentsel dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilebilmesi amacıyla “parsel büyüklüğü 5000 m² ile 10000 m² arasındaki parsellere % 5, 10000 m² ve üstü parsellere % 10 emsal arttırılarak yapılaşma hakkı verilir.” Şeklindeki plan notunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi konusuna yönelik İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1933 sayılı yazısı.

28 - Antalya İli Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde 1337 ada batısında yer alan otopark alanı içerisine doğalgaz yatırımları kapsamında mahalle hatlarındaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (doğalgaz bölge istasyonu) yapılmasına ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1951 sayılı yazısı.

29 - Antalya İli Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 27776 ada güney doğusunda yer alan park alanı içerisine doğalgaz yatırımları kapsamında mahalle hatlarındaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (doğalgaz bölge istasyonu) yapılmasına ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1934 sayılı yazısı.

30 - Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3476 ada doğusunda yer alan park alanı içerisine doğalgaz yatırımları kapsamında mahalle hatlarındaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (doğalgaz bölge istasyonu) yapılmasına ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1935 sayılı yazısı.

31 - Antalya İli Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi sınırları içerisinde 1343 ada kuzeyinde yer alan su deposu alanı içerisine doğalgaz yatırımları kapsamında mahalle hatlarındaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (doğalgaz bölge istasyonu) yapılmasına ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1937 sayılı yazısı.

32 - Antalya İli Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10226 ada doğusunda yer alan park alanı içerisine doğalgaz yatırımları kapsamında mahalle hatlarındaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (doğalgaz bölge istasyonu) yapılmasına ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1956 sayılı yazısı.

33 - Antalya İli Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10247 ada 4 parselde yer alan ibadet yeri alanına isteğe bağlı ticaret (İBT) kullanım kararı eklenmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1936 sayılı yazısı.

34 - Antalya İli Kepez İlçesi Altınova, Sinan, Düden, Orta ve Menderes Mahalleleri dahilinde Akdeniz Elektrik A.Ş.’nin 22.02.2016 tarih ve 5858 sayılı yazısına istinaden bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yatırım programı dahilinde tescil dışı alanlara trafo ayrılmasına ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1939 sayılı yazısı.

35 - Antalya İli Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6646 ada 1 ve 2 parselin yeniden düzenlenerek tevhit edilmesine ve KS ibaresi eklenmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1941 sayılı yazısı.

36 - Antalya İli Kepez İlçesi Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 25730 ada 1 ve 2 parsellere kayıtlı konut alanı ve 25729 ada 1 parsele kayıtlı su deposu ararsındaki 10 metrelik yolun tescil sınırlarına uygun olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1943 sayılı yazısı.

37 - Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28565 ada 5 parsel numaralı taşınmazın toptan ticaret alanının E=0.40 emsalli,Yençok=6,50 yapılaşma koşullu Akaryakıt İstasyonu olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1945 sayılı yazısı.

38 - Antalya İli Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26639 ada 1 parsel numaralı taşınmazın güney cephe çekme mesafesinin 40 metreden 5 metreye çekilmesine yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1947 sayılı yazısı.

39 - Antalya İli Kepez İlçesi Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 28502 adanın doğu cephesindeki sehven 15 metre olarak planlanan yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1949 sayılı yazısı.

40 - Antalya İli Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesi sınırları içerisinde  hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1950 sayılı yazısı.

41 - Antalya İli Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 3652 ada 12-13 parsel numaralı taşınmazların İkiz Nizamlı,3 katlı,0,33/1,00 emsalli konut alanından Yençok=20,50 metre,E=1.00 emsalli Turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu konulu;; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1920 sayılı yazısı.

42 - Antalya İli, Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 895 ada 5 parsel numaralı taşınmazın Özel Yurt Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1921 sayılı yazısı.

43 - Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 25071 ada 1 parsel, 25072 ada 3 ve 4 parsellere sehven unutulmuş olan Yüksek Zemin ticaret ( YZT ) kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/04/2016 tarih ve 1922 sayılı yazısı.
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz