• facebook
  • twitter
-A | A+

04/04/2016 Tarihli Meclis Gündemi


                     ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21.maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin NİSAN/2016 ayı olağan toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04/04/2016 Pazartesi günü saat 14.00’de Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.          
 
G Ü N D E M       :                                                                                                            
 
1. Yoklama ve açılış.

2. Meclis Divan Kâtipliklerine gizli oy usulü ile 2 asil, yeterli sayıda yedek üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 741 sayılı yazısı.

3. Yapılacak ilk mahalli seçimlere kadar görev yapmak üzere gizli oy usulü ile Meclis I. ve II.Başkan Vekili  seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 740 sayılı yazısı.

4. Belediye Encümen Üyeliği’ne 1 yıl süreli,  gizli oy usulü ile 3 adet üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 742 sayılı yazısı.

5. İmar Komisyon Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile Üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 743 sayılı yazısı.

6. İsim Tespit Komisyon Üyeliğine 1 yıl süreyle en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile Üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 751 sayılı yazısı.

7. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyeliğine 2 yıl süre ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile Üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 753 sayılı yazısı.

8. Kentsel Gereksinimler Komisyon üyeliğine 1 yıl süre ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile Üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 756 sayılı yazısı.

9. Mülkiyet Değerlendirme Komisyon Üyeliğine 1 yıl süreyle en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile Üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 761 sayılı yazısı.

10. Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile Üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 764 sayılı yazısı.

11. 2015 yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/03/2016 gün ve 1161 sayılı yazısı.

12. Antalya Zeytinpark Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde toplam 1.000.000,00-TL tutarındaki toplam 200 adet hisselerinin Antalya Kepez İnşaat Mühendislik Özel Eğitim Danışmanlık Hizmetleri İhtiyaç Maddeleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne devrine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/03/2016 gün ve 1179 sayılı yazısı.

13. Belediyemizin 2015 yılı idare faaliyet raporunun görüşülmesi hususundaki, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 29/03/2016 gün ve 1173 sayılı yazısı.

14. Yazı işleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/03/2016 tarih ve 680 sayılı yazısı.

15. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/03/2016 tarih ve 679 sayılı yazısı.

16. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/03/2016 tarih ve 686 sayılı yazısı. 
 
17. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Odabaşı, Duacı, Karşıyaka(Muratpaşa), Göçerler ve Habibler(Sütçüler) mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi konulu 28/03/2016 tarih ve 2417 sayılı yazısı.

18. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Fevzi Çakmak,Ünsal ve Baraj mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazların değerlendirilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 29/03/2016 tarih ve 2484 sayılı yazısı.

19. Antalya İli Kepez İlçesi sınırları içerisinde bulunan 6831 sayılı yasanın 2/B maddesi uyarınca Hazine adına Orman sınırları dışına çıkarılan imar planında kamu hizmet alanında kalan veya bu amaçla kullanılan 988 adet taşınmazın Muhdesat Bedeline ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 16/03/2016 tarih ve 2120 sayılı yazısı.

20. Belediyemiz sınırları içerisinde Karşıyaka,Emek,Kuzeyyaka,Gündoğdu,Yeniemek ve Yeni Mahallelerinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarfo alanı olarak ayrılan 22 adet alanın trafo binası yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yer kuulanım hakkının 5393 sayılı yasa kapsamında verilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 16/03/2016 tarih ve 2118 sayılı yazısı.

21. Antalya İli Kepez İlçesi Habibler Mahallesi 994,995,997 ve 1397 parseller ile çevresine ilişkin imar planı revizyonu konusuna yönelik İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1359 sayılı yazısı.

22. Antalya İli Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 10144 ve 27566 ada ve çevresine ilişkin Sağlık Tesisi Alanı oluşturulmasına yönelik imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1361 sayılı yazısı.

23. Antalya İli Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 10144 ada 2 parsele ilişkin uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraz konusuna yönelik İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün,28/03/2016 tarih ve 1360 sayılı yazısı.

24. Antalya İli Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi 12183 ada 16 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kararı getirilmesine ilişkin imar planı değişikliği konusuna yönelik İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1358 sayılı yazısı.

25. Antalya İli Kepez İlçesi Kanal Mahallesi 7098 ada 8 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kararı getirilmesine ilişkin imar planı değişikliği konusuna yönelik İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1357 sayılı yazısı.

26. Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesi 1786 ada  5 ve 6 parselin tevhit edilmesine ilişkin imar planı değişikliği konusuna yönelik İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1356 sayılı yazısı.

27. Antalya İli Kepez İlçesi Barış Mahallesi 8380 ada 4 ve 5 parselin tevhit edilmesine ilişkin imar planı değişikliği konusuna yönelik İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1355 sayılı yazısı.

28. Antalya İli Kepez İlçesi, Teomanpaşa ve Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde 10304,27213 ve 27234 adalarda düzenleme yapılarak Pazar alanı ayrılmasına yönelik İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1376 sayılı yazısı.

29. Antalya İli Kepez İlçesi, Beşkonaklılar Mahallesi sınırları içerisinde 26944,26966,26967 ve 26968 adalar ve çevresinde düzenleme yapılarak Pazar alanı ayrılmasına yönelik İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1377 sayılı yazısı.

30. Antalya İli Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde 3998,3999,4000 ve 27579 adalar ve çevresinde düzenleme yapılarak Pazar alanı ayrılmasına yönelik İmar Planı Revizyonu konulu;Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1378 sayılı yazısı.

31. Kepez İlçesi Kanal ve Erenköy Mahalleleri sınırları içerisinde yapılaşma koşullarına KS (Kat serbestisi) uygulaması getirilmesine yönelik İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1379 sayılı yazısı.

32. Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10226 ada doğusunda Doğalgaz yatırımları kapsamında mahalledeki hatlardaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (Doğalgaz Bölge İstasyonu) yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1381 sayılı yazısı.

33. Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde 1337 ada batısında Doğalgaz yatırımları kapsamında mahalledeki hatlardaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (Doğalgaz Bölge İstasyonu) yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1362 sayılı yazısı.

34. Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi sınırları içerisinde 1343 ada kuzeyinde Doğalgaz yatırımları kapsamında mahalledeki hatlardaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (Doğalgaz Bölge İstasyonu) yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1363 sayılı yazısı.

35. Kepez İlçesi Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3476 ada doğusunda Doğalgaz yatırımları kapsamında mahalledeki hatlardaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (Doğalgaz Bölge İstasyonu) yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1364 sayılı yazısı.

36. Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 27776 ada doğusunda Doğalgaz yatırımları kapsamında mahalledeki hatlardaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (Doğalgaz Bölge İstasyonu) yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1365 sayılı yazısı.

37. Kepez İlçesi Varsak Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde 1071 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilerek parsellere İBT kararının getirilmesi ile ilgili İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1366 sayılı yazısı.

38. Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesi 103,104,180 ve 181 adalarda 15m yola cepheli parsellere İBT kararı getirilmesi ile ilgili İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün,28 /03/2016 tarih ve 1367 sayılı yazısı.

39. Kepez İlçesi Beşkonaklılar Mahallesi 26941 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1368 sayılı yazısı.

40. Kepez İlçesi Emek Mahallesi 10247 ada 4 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Kepez İlçe Müftülüğünün talebi üzerine hazırlanan İbadet Yeri kullanım kararına ek olarak “10247 ada 4 parsel üzerinde İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) yapılabilir” ve “10247 ada 4 parsel üzerinde İBT olarak gösterilen alanda gençlik merkezi,anaokulu yapılabilir” plan notunun getirilmesine yönelik İmar Plan Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1369 sayılı yazısı.

41. Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde 1788 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilerek Yolboyu Ticaret Kullanım kararının getirilmesine yönelik İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1370 sayılı yazısı.

42. Kepez İlçesi Baraj Mahallesi sınırları içerisinde 26840 ada 2,3 ve 5 parsel numaralı taşınmazların tevhit olarak Yolboyu Ticaret Kullanım kararının getirilmesine yönelik İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1371 sayılı yazısı.

43. Kepez İlçesi Varsak Mahallesi sınırları içerisinde 1857 ada 1 parsel numaralı taşınmazın cami alanından sosyal tesis alanına dönüştürülerek sosyal tesis ve park alanının kuzey güney yönünde konumlandırılmasına ilişkin İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1373 sayılı yazısı.

44. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 7307 ve 7308 ada numaralı taşınmazı kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itiraz konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün,28/03/2016 tarih ve 1374 sayılı yazısı.

45. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27440 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin İmar Planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1375 sayılı yazısı.

46. Kepez İlçesi sınırları dahilinde sağlıklı yapılaşmanın tesis edilebilmesi daha nitelikli ada bazında yapılaşmaların oluşabilmesi ve kentsel dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilebilmesi amacıyla “parsel büyüklüğü 5000 m ile 10000 m arasında %5,10000 m  ve üstünde %10 arttırılarak yapılaşma hakkı verilebilir” şeklinde plan notunun uygulama imar planlarına işlenmesi hususundaki çalışmaya ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1380 sayılı yazısı.

47. Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları kapsamında mülkiyeti Kepez Belediyesine ait 10181 ada 05 parsel nolu taşınmaz üzerinde Sağlık Ocağı Alanının, bünyesinde bölgeye hitap edecek Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği birimlerinin de yer alacağı Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1385 sayılı yazısı.

48. Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde 27059 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Sağlık Tesisi Alanının batısındaki park alanına 0.00 kotu altında otopark alanı ayrılmasına ilişkin İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1383 sayılı yazısı.

49. Antalya İli Kepez İlçesi Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde Kent Meydanı yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 29/03/2016 tarih ve 1388 sayılı yazısı.

50. Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 25072 ada 4 parsel numaralı taşınmazda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 30/03/2016 tarih ve 1401 sayılı yazısı.

51. Kepez İlçesi Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7469 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin İmar Planı Değişikliği konusunda Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görüşüne ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 28/03/2016 tarih ve 1372 sayılı yazısı.
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz