• facebook
  • twitter
-A | A+

03/03/2016 Tarihli Meclis Gündemi


      ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21.maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MART/2016 ayı olağan toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/03/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.
 
G Ü N D E M       :                                                                                                                                           
1.Yoklama ve açılış.

2.Belediyemiz ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kepez ilçesindeki ilkokullar ve ortaokullarda öğrenim gören çocukların sosyal,psikolojik ve kültürel açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak ve katılımcı demokrasi anlayışını güçlendirerek  fikirlerinden istifade etmek amacıyla uygulanan 2015-2016 Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi komisyon raporlarının görüşülmesine ilişkin Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün 22/02/2016 tarih ve 76 sayılı yazısı.

3.Hamdi BULU isimli vatandaşımız adına ruhsatlı olan 07 HT 821 plaka nolu 1978 model Tofaş Fiat marka binek tipi açık yeşil renk aracını Belediyemize hibe etmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 18/02/2016 tarih ve 24 sayılı yazısı.

4.Belediyemiz norm kadrosunda yer alan ve boş bulunan Avukatlık Hizmetleri Sınıfında kadro karşılığı 2-adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması düşünüldüğünden, söz konusu boş kadrolarda derece değişikliği yapılması için hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveline ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/02/2016 tarih ve 476 sayılı yazısı.

5.Belediyemiz Hukuk işleri Müdürlüğündeki işlerin yoğunluğu ve mevcut personel sayısının yetersiz olması nedeniyle 2016 yılı içerisinde 2-Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel (Avukat) çalıştırılması ve bunlara ödenecek olan aylık net ücretin tespit edilmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/02/2016 tarih ve 477 sayılı yazısı.

6.Belediyemiz sınırları içinde bulunan Varsak-Şelale ve Erenköy tapulamalı mülkiyeti belediyemiz tam ve hisseli 3 adet parsel ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 23/02/2016 tarih ve 1286 sayılı yazısı.

7.Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Odabaşı, Duacı, Karşıyaka (Muratpaşa) Göçerler ve Habibler (Sütçüler) Mahallelerinde bulunan taşınmazlardaki hisselerin hissedarlara 3194 sayılı kanunun 17. Maddesi kapsamında satışının ve 2942 sayılı kanunun 26. Maddesi kapsamında takasının yapılabilmesi konusuna ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 26/02/2016 tarih ve 1507 sayılı yazısı.

8.Antalya İli Kepez İlçesi Başköy Mevkii sınırları içerisinde kalan yaklaşık 167 ha’lık alan ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 25/02/2016 tarih ve 814 sayılı yazısı.

9.Kepez İlçesi Emek Mahallesi 5103 ada 4 parsel numaralı taşınmazda bulunan Sağlık Tesisi Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 25/02/2016 tarih ve 818  sayılı yazısı.

10.Antalya İli Kepez İlçesi Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alana Uygulama İmar planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar konusu ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 25/02/2016 tarih ve 819 sayılı yazısı.

11.Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi 25521 Ada 3 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 25/02/2016 tarih ve 817 sayılı yazısı.

12.Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26650 ada 1 parselin 2500 m² lik kısmı da konut-ticaret alanından Akaryakıt LPG,LNG,CNG Elektrik Şarj ve Servis istasyonuna, geriye kalan 1772 m² lik kısmın da konut-ticaret alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin;Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 25/02/2016 tarih ve 816 sayılı yazısı.

13.Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 10144 ve 27566 adalar ve çevresi ile ilgili İmar plan değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 25/02/2016 tarih ve 812  sayılı yazısı.

14.Kepez İlçesi, Barış Mahallesi 8388 ada 1,2,11 ve 12 parsellerin tevhit edilerek İBZT kararı getirilmesi ve ikiz nizam yapılaşma koşulunun ayrık nizam yapılaşma koşulu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 25/02/2016 tarih ve 815 sayılı yazısı.

15.Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırlarında 994,995,997,1397 parseller ile ilgili İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 25/02/2016 tarih ve 813 sayılı yazısı.

16.Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi 27807,27808,27809,27810 ve 27811 adalar ve çevresini kapsayan alanın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında riskli alan ilan edilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulması ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 25/02/2016 tarih ve 811 sayılı yazısı.
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz