Başkan Yardımcısı (İdari)

Fatih ÖZASLAN

Özgeçmiş: Doğum Yeri: Antalya
Lisans: Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Görevleri:2009-2014 Destek Hizmetleri müdürlüğü
2010- Özel kalem Müdürlüğü
2014-Başkan Yardımcılığı