Kepez Belediyesi RSS Sistemi - Meclis Tutanakları Kepez Belediyesi RSS Sistemi http://www.kepez-bld.gov.tr/ tr <![CDATA[KASIM/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARLARI]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Tutanaklari&id=224/ 2017-11-10 <![CDATA[EKİM/2017 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARARLARI]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Tutanaklari&id=223/

 ]]>
2017-11-06
<![CDATA[02/10/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARARLARI]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Tutanaklari&id=206/                                     ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 02/10/2017 TARİHİNDE
                     YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI I. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARLARI

                 
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:266

\"\\"\\"\"
 
         K A R A R :
          22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesindeki “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince, ihtiyaç duyulan bazı memur kadrolarına KPSS ile veya naklen atama yapılabilmesi için yukarıdaki tabloda bulunan II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelindeki kaldırılmak ve alınmak istenilen kadroların ve bu kadrolara ilişkin bilgilerin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
      
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:267
   
       K A R A R :
       Belediye Kanunun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi hükümleri gereğince 2018 yılı Kepez Belediyesi Taslak Performans Programının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:268
 
        K A R A R :
         5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi hükümleri gereğince, Kepez Belediyesi 2018 yıl ve izleyen iki yıla ilişkin Bütçe Tasarısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:269
 
          K A R A R :
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d ) bendine istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi (25013 ada 12 parsel) No:2\\\\\\\\\\\\\\\'de bulunan Mısır Çarşısı içindeki Bodrum Kat G-0-1 nolu dükkânın, Antalya Büyükşehir Belediyesine tahsis işleminin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili konunun görüşülmek üzere Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:270
        
                                                  YARDIMCI ZABITA PERSONELİNİN
                                    TECHİZAT, KIYAFET, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak
Madde 1- Amaç:
Bu yönetmeliğin amacı, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Yardımcı Zabıta Hizmeti görevi verilen personelin kıyafetinin, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Madde 2- Kapsam:
Bu yönetmelik, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Yardımcı Zabıta Hizmeti görevi gören personeli kapsar.
Madde 3- Hukuki Dayanak:
Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) fıkrası ile 51.maddesine istinaden hazırlanmıştır.
 
BÖLÜM

Görev ve Çalışma Şekli
Madde 4- Yardımcı Zabıta Personeli, zabıta personelinin yapmış olduğu tüm görevleri yerine getirir.
Madde 5- Yardımcı Zabıta Personeli, görevin gerektirdiği şartlarda; kadrolu zabıta personelinin çalışma saatlerine göre çalışmak zorundadır.
Madde 6- Yardımcı Zabıta Personeli, ekip amirlerinin ve bağlı olduğu birim amirlerinin direktiflerini yasalara uygun şekilde yerine getirmek zorundadır.
Madde 7- Yardımcı Zabıta Personeli, kendisine verilen emir ve direktifler haricinde görev alanı dışında herhangi bir olaya müdahale edemez.
Madde 8- Yardımcı zabıta personelinin iş ve işlemlerinden birim amiri sorumludur.
Madde 9- Yardımcı Zabıta Personeli, mesai harici ve izinli günlerde kesinlikle iş kıyafeti ile dolaşamaz.
Madde 10- Yardımcı Zabıta Personeli, kendisine ait olmayan alet-edevat ile yaptığı iş ve işlemlerden dolayı, ortaya çıkacak zararları karşılamak zorundadır.
Madde 11- Yardımcı Zabıta Personeli, yüklenici ile yapılan sözleşme şartlarına göre çalışmak zorundadır. Bu şartlar altında verilen görevi beğenmeme yada yerine getirmeme gibi bir hak iddia edemez.
Madde 12- Yardımcı Zabıta Personeli, kadrolu ekip amiri başında bulunmuyorsa kesinlikle göreve çıkarılmaz.
Madde 13- Yardımcı Zabıta Personeli, kadrolu zabıta memurlarının tutması gerekli zabıt, tutanak vb. evraklara görevli memur olarak imza atamaz. Ancak her hangi bir olayın vukuunda, evraka şahit yada müdahil olarak imza atabilir.
Madde 14- Yardımcı Zabıta Personeli, kılık kıyafetinin temizliğinden ve kullandığı alet-edevatın bakım ve temizliğinden bizzat sorumludur. Kirli ve ütüsüz elbiselerle işe gelemez. Göreve geç gelip zamanından önce terk edemez.
Madde 15- Yardımcı Zabıta Personeli, göreve alkollü ya da sarhoş gelemez. Görev esnasında alkol, keyif verici vb. maddeler içemez.
 
3.BÖLÜM
Personelin Teçhizatı ve Giyeceği Kıyafet
Madde 16- Sürekli Kullanılacak Teçhizat:
1.Jop:
Yardımcı Zabıta Personeli savunma amaçlı teçhizat olarak yalnızca TSE standartlarına uygun jop kullanabilirler.
2.Düdük:
Genel kolluk kuvvetlerince kullanılan metal sarı renkli düdük.
3.Kemer:
(Yılda bir adet) Pantolonda kullanılmak üzere siyah renkte ve palaska şeklinde, metal tokalı olacaktır.
4.Şapka:
(Yılda bir adet) Kadrolu zabıta memurlarınca kullanılan şapka ile aynı şekilde olacak ve alın kısmında Kepez Belediyesi amblemi bulunacaktır.
Madde 17- Kıyafet:
1.Yazlık Kıyafet:
Kadrolu zabıta memurları ile eş zamanlı giymek şartı ile;
a.Gömlek:
(Bay-Bayan) (Yılda iki adet) Poplin, keten, presko veya viskondan açık mavi renklidir. Yakası açık ve spor biçiminde, kol kapakları düğmeli ve robalıdır. Önde göğüste düğmeli iki cebi vardır. Gömleğin sol kolunda Belediye arması bulunur (armanın içerisinde oval “Kepez Zabıta Müdürlüğü ” ibaresi yer alır), sol göğse Zabıta arması işlenir (armanın içerisinde oval “Kepez Zabıta Müdürlüğü ” ibaresi yer alır)
b.Ayakkabı:
(Bay) (Yılda bir adet) Burnu kapalı, siyah renkli, yazlık türü ve bağcıklı olacaktır.
(Bayan) (Yılda bir adet) Burnu kapalı, siyah renkli, alçak topuklu, yazlık türü ve bağcıksız olacaktır.
c.Pantolon:
(Bay-Bayan) (Yılda bir adet) Lacivert renkli, yandan ve arkadan çift cep bulunan, beli, palaska geniş kemerli olacaktır.
2.Kışlık Kıyafet:
Kadrolu zabıta memurları ile eş zamanlı giymek şartı ile;
a.Gömlek:
(Bay-Bayan)
(Yılda iki adet) Açık mavi renkli, tek cepli, uzun kollu, kravat yaka olacaktır.
b.Kravat:
(Bay-Bayan) (Yılda bir adet) Koyu lacivert renkli olacaktır.
c.Pantolon:
(Bay-Bayan) (Yılda bir adet) Lacivert renkli, yandan ve arkadan çift cep bulunan beli, palaska geniş kemerli olacaktır.
d.Mont:
(Bay-Bayan) (Yılda bir adet) Lacivert renkli (pantolon ile aynı renkte), bel ve kol uçları lastikli, yakalı ve gizli fermuarlı, yanlarda 45 derece eğimli iki cep, iç kısımda iki adet cep olacaktır. Kullanılan arma ve şekiller yazlık kıyafet ile aynı olup, sırt kısmında Belediye amblemi ve “Kepez Belediyesi” yazısı oval, “Zabıta Müdürlüğü” yazısı ışıldaklı olacak şekilde yazılacaktır.
e.Ayakkabı:
(Bay) (Yılda bir adet) Burnu kapalı, siyah renkli, kışlık türü ve bağcıklı olacaktır.
(Bayan) (Yılda bir adet) Burnu kapalı, siyah renkli, alçak topuklu, kışlık türü ve bağcıksız olacaktır.
f.Meşin Yağmurluk:
(Bay-Bayan) (Yılda bir adet) Lacivert renkli, yanlarda çıt çıt kapaklı 75 derece eğimli iki adet cep, kollar çıt çıtlı manşetli ve şapkalı olacaktır. Sırt kısmında Kepez Belediyesi amblemi ile Kepez Belediyesi yazısı oval şekilde ve ışıldaklı şerit kullanılacaktır.
 
4.BÖLÜM
Teçhizat ve Kıyafetlerin Kullanılması
Madde 18- Personelin kullanacağı teçhizat ve malzemeler her yıl yenilenecektir (jop ve düdük eskidikçe yada kırıldıkça yenilenecektir). Her sözleşme sonunda personelin yazlık gömlek, kışlık montları ve kepleri Zabıta Müdürlüğü deposuna eksiksiz olarak teslim edilecektir. Yüklenicinin bu konuda bir talebi olamaz.
 
5.BÖLÜM
Sosyal Haklar
Madde 19- Yardımcı Zabıta Personelleri için, içeriği ve şekli idare tarafından belirlenen  ve yüklenici tarafından temin edilen tanıtım kartları her yıl yenilenir. Görevden ayrılan personelin kimlik kartlarını zabıta müdürlüğüne teslim etmesi yüklenici tarafından sağlanır. Aksi halde olabilecek olumsuzluklardan yüklenici sorumludur.
Madde 20- Yardımcı zabıta personeli kadrolu zabıta personelinin faydalandığı sosyal imkanlardan faydalanamaz bu konuda hak talep edemez.
Madde 21- Yardımcı zabıta personeli hakkındaki yazışmalar Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür. Yapacakları görevler ile ilgili iş ve işlemler hakkındaki yazışmalar ise görev yaptığı amirlikler tarafından yürütülür.
6.BÖLÜM
 
Yürürlük
Madde 22- Bu yönetmelik Kepez Belediye Meclisince kabul edilip, uygun araçlar ile halka duyurulduktan sonra yürürlüğe girer.
Madde 23- Bu yönetmeliğin yürütülmesinden Zabıta Müdürlüğü sorumludur.
Madde 24- Bu yönetmelik 24 maddeden ibarettir.
         Komisyonumuza geldiği şekliyle hazırlanmış olup, Belediye Meclisine sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir …/09/2017
         Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri: Kom. Başkanı Hasan DEMİR, Üye Mehmet YARBAŞ, Üye Ali FİDAN, Üye Durmuş DEMİR ve Üye Âdem ÇELİK uygun imzalı olup meclisin takdirine sunulmuştur.
 
      K A R A R :
        5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesi (m) bendi “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” hükmüne istinaden Antalya Kepez Belediyesi Yardımcı Zabıta Personelinin Teçhizat, Kıyafet, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:271
 
         K A R A R:
         Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma sistemi yürütülürken ortaya çıkan toplam maliyetin hesaplanmasında, maliyetlere ait genel sınıflandırmanın yapılabilmesinde ve maliyete dayalı tarifelerin belirlenmesi konusunda hazırlanan Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:272
 

\"\\"\\"\"

           K A R A R :
           Belediyemiz sınırları içerisinde çeşitli mahallelerde bulunan ve Düden Çayı Projesi kapsamında sit alanı içinde kalan, yukarıdaki liste halinde adı, soyadı baba adı ve TC Kimlik numarası belirtilen 46 kişinin tapu müracaatlarına istinaden; Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla; söz konusu Düden Çayı Projesi kapsamında ve sit alanı içinde kalan oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi,  numarataj belgesi veya Y.Ö.T.B. dosyasından herhangi biri ile belgeleyen yukarıda belirtilen listedeki kişilere mülkiyeti Belediyemize ait veya diğer kurumlardan aynı amaç ile devir alınan herhangi bir parselden 400 m²’ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek, ilgili kanunlara göre hak sahipliği bulunan kişilere arsa tahsisin yapılmasına, işlemlerde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:273
 
           K A R A R :
         Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Hüsnü Karakaş Mahallesinde 27400 nolu adanın kuzey kısmında bulunan tasarrufu Belediyemize ait park alanı içerisinde kalan tescil harici trafo alanının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 06/08/2017 tarih ve 66554 sayılı yazılarına istinaden mahallelerin ruhsatlı ve planlı yoğun yapılaşmalarına bağlı enerji ihtiyaçlarının sağlanması ve olası arızalara anında müdahale edilebilmesi amacıyla Trafo Binası yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına, irtifak hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:274
 

\"\\"\\"\"

        K A R A R :
         Şelale, Habibler, Baraj Mahallelerinde Düden Çayı Sit Alanı içerisinde yoğun gecekondulaşma mevcut olup, bu alanda düzenleme yapılabilmesi için gecekondu sahiplerinin tapu sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Sit Alanı içerisinde kalan ve yukarıda yazılı listede belirtilen 20 adet gecekondu hak sahiplerine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan 775, 2981, 4706 ve 5393 sayılı yasalar gereği tapu verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:275
 
        K A R A R :
         Belediyemiz sınırları içerisinde Altınova Sinan Mahallesinde bulunan 25030 ada 3 nolu parseldeki belediyemize ait hissenin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi ile 2886 sayılı ihale yasasına göre satılması ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması için 5393 sayılı yasanın 18 (e) maddesi gereğince parselin diğer hissedarlarına kat karşılığı satışının yapılmasına, hissemiz oranında hisse karşılığı 5393 sayılı yasanın 69. maddesi uyarınca bina yapılması veya yaptırılması konusunda düzenlenecek sözleşme ve protokollerin imzalanması ile işlemlerinin takip edilmesi için, Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:276
 
        K A R A R :
         5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Mahallesi 10251 ada 1 parseldeki 1/1 oranındaki 4495 m²’lik hissenin, okul binası yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına okul yeri olarak yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı ile tahsis edilmesine, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:277
 
      K A R A R :
       5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Mahallesindeki 5080 m²’lik 10256 ada 1 parseldeki 2132/2400 oranındaki 4512,73 m²’lik hissenin, okul binası yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına okul yeri olarak yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı ile tahsis edilmesine, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
     
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO:278
 
       K A R A R :
        5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak mülkiyeti Belediyemize ait Sütçüler Mahallesindeki 8513,00 m²’lik 27393 ada 1 parseldeki 11/200 oranındaki 468,22 m²’lik hissenin, okul binası yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına okul yeri olarak yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı ile tahsis edilmesine, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:279
 
       K A R A R :
         5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak mülkiyeti Belediyemize ait Varsak Ayanoğlu Mahallesinde 5350,31 m²’lik 3385 ada 1 parseldeki 19/2400 oranındaki 42,69 m²’lik hissenin, okul binası yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına okul yeri olarak yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı ile tahsis edilmesine, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:280
 
          K A R A R :
          Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde, 12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen alanda hazırlanan sözleşmenin uygun bulunduğuna, bu sözleşmenin hak sahipleri ile imzalanmasına ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:281
 
       K A R A R :  
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir.” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 6862, 6869, 6857 ve 6858 sokakları kapsayan alanda, yol güzergâhının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:282
 
         K A R A R :  
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir.” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Kanal Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09D-2B nolu imar plan paftasında yer alan 7088 ada 3 ve 7 parselin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi, oto yıkama yapılabilmesi ve konut ile oto yıkama faaliyetinin aynı anda yapılamayacağına dair plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
 
        
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:283
 
        K A R A R :  
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir.” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09C-2D nolu imar plan paftasında yer alan 3187 ada 1 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu, başvuru sahibinin belediyemize 17.08.2017 tarih ve 5500 sayılı kayıt numarası ile dosyasının geri çekilmesine ilişkin başvuru dilekçesi sunmuş olduğu anlaşıldığından karar vermeye yer olmadığına oy birliği ile karar verildi.
 
 
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:284
 
         K A R A R :
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir.” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09A-1A nolu imar plan paftasında yer alan 25919 ada 2 parselin yüksek zemin kat ticaret hakkına sahip konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO:285
 
        K A R A R :  
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir.” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09A-3C nolu imar plan paftasında yer alan 6790 ada 9 ve 10 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO:286
 
        K A R A R :   
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir.” hükmüne istinaden;  Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27459 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 4 kat olan yapılaşma hakkının 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO:287
 
        K A R A R :   
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir.” hükmüne istinaden;  Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 1862 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO:288
 
        K A R A R :   
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir.” hükmüne istinaden;  Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi 56, 1196, 1197, 1231, 1240 ve 1245 kadastro parselleri ile 27718 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO:289
 
        K A R A R :   
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir.” hükmüne istinaden;  Kepez İlçesi, Varsak Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde Tansu Çiller Caddesine cephe olan parsellerde isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO:290
 
        K A R A R :   
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir.” hükmüne istinaden;  Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 547 ada içerisinde Merkez Ticaret Gelişme Aksı olarak planlı olan alanda bulunan parsellere yapı yaklaşma mesafesi getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 27. MADDESİ
KARAR NO:291
 
        K A R A R :   
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir.” hükmüne istinaden;  Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1202 ada 1,2 ve 4 parsel numaralı taşınmazların tevhit ve ifrazının yapılabilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
                                      ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 02/10/2017 TARİHİNDE
                               YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI II. OTURUMUNA AİT    MECLİS KARARI
 
  KARAR NO:292
 
        K A R A R :                
        Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesindeki  “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince, Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 292 sayılı kararı ile 6 adet 8. derece V.H.K.İ. kadrosunun 9. derece Bilgisayar İşletmeni olarak, 20 adet 9. derece V.H.K.İ. kadrosunun 9. derece Bilgisayar İşletmeni olarak, 1 adet 5. derece Mimar kadrosunun 8. derece Mimar kadrosu olarak, 4 adet 1. derece Mühendis kadrosunun 8. derece Mühendis kadrosu olarak, 1 adet 3. derece Mühendis kadrosunun 8. derece Mühendis kadrosu olarak, 1 adet 4. derece Mühendis kadrosunun 8. derece Mühendis kadrosu olarak, 1 adet 4. derece Tekniker kadrosunun 8. derece Kütüphaneci kadrosu olarak, 1 adet 5. derece Tekniker kadrosunun 8. derece Arkeolog kadrosu olarak, 1 adet 1. derece Tabip kadrosunun 8. derece Tabip kadrosu olarak, 1 adet 9. derece Hemşire kadrosunun 8. derece Hemşire kadrosu olarak ve 1 adet 1. derece Veteriner Hekim kadrosunun 8. derece Veteriner kadrosu olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Söz konusu boş kadro değişikliklerinin, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak tanzim edildiği kanaati ile KABULÜNE ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
    ]]>
2017-10-17
<![CDATA[10/10/2017 II. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTI KARARLARI]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Tutanaklari&id=207/                    YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARARLARI

                 
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:293
 
          KARAR:
          5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Bütçesi başlıklı 61. maddesi “Belediyenin Stratejik Planına ve Performans Programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.” hükmü gereğince hazırlanan 2018 yılı Kepez Belediyesi Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
     
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:294

      KARAR:
      Kepez Belediyesi 2018 Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi

GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:295
 
      K A R A R:
       5393 sayılı Belediye kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinin (g) fıkrası, 2872 sayılı çevre kanununun 11. maddesinin 14.fıkrası hükümleri ile 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Evsel Katı Atık İdarelerinin görev ve yetkileri başlıklı, 8. maddesinin (1) fıkrası b) bendinde “Evsel Katı Atık İdareleri, Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle yükümlüdür” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince Söz konusu yönetmelik doğrultusunda 01.01.2018 tarihi itibariyle uygulanmak ve Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su faturaları içinde tahsil etmek üzere hazırlanan Evsel katı Atık Tarifesi ücretinin takdir ve tespiti Kepez Belediyesi Meclisi’ne ait olmak üzere, komisyonumuzca ön çalışma olarak yapılan yukarıdaki evsel katı atık toplamı 2016 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, Evsel katı Atık ücreti; su aboneliği bulunan Evsel Ticari–İşyeri (Ticarethane, Umumi Tuvalet, Şantiye, Otel- Pansiyon ve özel okul vb.) abonelerden aylık m³ başına 0,52 TL (KDV Hariç)  Tarife Belirleme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunmasına ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.    

      GÜNDEMİN 5. MADDESİ
       KARAR NO:296
 
             K A R A R :
             Belediyemiz sınırları içerisinde çeşitli mahallelerde bulunan ve Düden Çayı Projesi kapsamında sit alanı içinde kalan, yukarıdaki liste halinde adı, soyadı baba adı ve TC Kimlik numarası belirtilen 20 kişinin tapu müracaatlarına istinaden; Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla;
           Söz konusu Düden Çayı Projesi kapsamında ve sit alanı içinde kalan oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi,  numarataj belgesi veya Y.Ö.T.B. dosyasından herhangi biri ile belgeleyen yukarıda belirtilen listedeki kişilere mülkiyeti Belediyemize ait veya diğer Kurumlardan aynı amaç ile devir alınan herhangi bir parselden 400 m²’ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek, ilgili kanunlara göre hak sahipliği bulunan kişilere arsa tahsisin yapılmasına, işlemlerde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine verilmesine ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
   


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]]>
2017-10-17
<![CDATA[08/09/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARARLARI]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Tutanaklari&id=200/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 08/09/2017 TARİHİNDE
                     YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARARLARI

                 
 
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
KARAR NO:240
 
         K A R A R :         
         Belediye Meclisimizin 08/09/2017 tarihi Cuma günü gerçekleşen meclis toplantısına mazeretleri nedeniyle katılamayan Meclis Üyelerimizden Mustafa Fatih AVŞAROĞLU, Rüştü PEKER,Süleyman ACAR ve Servet YILDIZ’ın mazeretli sayılmalarının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
   
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:241
 
           
  (II) SAYILI CETVEL: BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ   (MEMUR)                             
 
İLİ              :  ANTALYAMECLİS KARARININ
İLÇESİ        :  MERKEZTARİHİ      SAYISI
KURUMU    :  KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)
 
KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUNALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN KODU *SINIFIUNVANIDerecesiAdediUNVAN KODUSINIFIUNVANIDerecesiAdediGEREKÇESİ                                                                               
9950GİHZabıta Memuru1189950GİHZabıta Memuru98İhtiyaç duyulan personelin norm kadroya uygun olarak açıktan,naklen veya KPSS ile atamalarının yapılabilmesi ve ayrıca söz konusu kadroların terfi edecek olan personel için uygun hale getrilmesi.
7555GİHMemur1087555GİHMemur98
7825GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
387825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni98
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni447825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni547825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni747825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni327825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni82
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni437825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni83
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni547825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni84
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni727825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni82
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni517825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni61
8505THMimar5113500THPeyzaj Mimarı51
8750THTekniker518750THTekniker11
5935AHAvukat415935AHAvukat81
  GENEL TOPLAM 51  GENEL TOPLAM 51 
*NORM KADRO STANDART UNVAN
KÜTÜĞÜNDE YER VERİLMEYEN ÜNVANLAR İÇİN UNVAN KODU \\\"O\\\" OLARAK YAZILACAKTIR.
       
           
           
                          MECLİS BAŞKANI                   KATİP ÜYE                     KATİP ÜYE
                         Hakan TÜTÜNCÜ                   Hasan DEMİR               Ramazan ÇAKIR                                                    
                                 
 
 
 
              
 
 
       K A R A R :
       22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince, ihtiyaç duyulan bazı memur kadrolarına KPSS ile veya naklen atama yapılabilmesi için yukarıdaki II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde yazılan bilgilerin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:242
   
       K A R A R :
       5393 sayılı Belediye Kanunu 18. Maddesi (m) bendi “ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” hükmüne istinaden Antalya Kepez Belediyesi Yardımcı Zabıta Personelinin Techizat, Kıyafet, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:243
 
 
S.NOT.C. NOAD SOYADBABA ADI
110087038636SANİYE KARAKAŞKASIM
256644439898MUSTAFA GÜMÜŞARSLAN
313876327782SIDDIKA AYDINLIHASAN NAZMİ
413873327846GÖNEN AYDINLIMUHAMMET
513867328064ÖZLEN TEKLİMUHAMMET
613870327900ÜLGEN AYDINLIMUHAMMET
729104038412SELAHİTTİN ÇAVUŞOĞLUALİ
815082470962İSMAİL AKTAŞEMİN
922495294658MERAL NURTAŞLÜTFİ
1040342259650MELİH KARAOĞLANLÜTFİ
1130028963810ZÜHAL ÇARKCILÜTFİ
1240339259724BURÇİN BAKMAZLÜTFİ
1352042360338HÜSNÜ YILDIZMÜMİN
1432974971192İSMAİL ŞİMŞEKKUBİLAY
1529416065182RAMAZAN TUZCUMUSTAFA
1638020265994MUSTAFA KAYAYUSUF
1740024495772FATMA ÖZYÜREKİSA
1814671890310HÜSEYİN DOGANMEHMET
1912631633724ALİ KURTHİDAYET
2029785062492MURAT KESKİNMEVLÜT
2133694953260SALİH GÜNDOĞANALİ
2213213213556VELİ SUHÜSEYİN
2311789664192ÖMRİYE UÇTURIFAT
2429939167400HÜSNÜ NAZLIAYİSMAİL
2529936167564YAŞAR NAZLIAYİSMAİL
2618071164514MÜLKİYE ÖZATAİSMAİL
2749621111320SEVİM DEMİRCANİSMAİL
2837471930420PAMBUK ÖNDERÖMER
 
2937462930712KANBER ÖNDERHALİL
3037459930886ÜNAL ÖNDERHALİL
3139148874532DİLEK YILDIRIMHALİL
3224304792720YAKUP DAŞDEMİRHALİL
3324298792980ÖZGÜR DAŞDEMİRYAKUP
3434661023702ÖZGÜL BOLAYIRYAKUP
3558654423614SELAHATTİN ÇEÇENSADIK
3633709276940ÖZNUR ÖZKUŞCUBAYRAM
3736016179744MUHARREM ÖNERKAZIM
3824080309242MUSA ERÇİNHACİ  
3932780401364MEHMET ÇELİKİZZETTİN
4017953658936BAYRAM İVGENHASAN
4131465746714CENGİZ DEMİRRIZA
4234978925300FARUK HARMANKAYAMURAT
4328783869270HÜSEYİN ÇETİNÖMER
4430076266000VELİ GENCERALİ
4524067455238RAMAZAN AKSOYMESUT
4646942743728BEKİR OYPANVAHDETTİN
 
 
        K A R A R :
        Şelale, Habibler, Baraj Mahallelerinde Düden Çayı Sit Alanı içerisinde yoğun gecekondulaşma mevcut olup, bu alanda düzenleme yapılabilmesi için gecekondu sahiplerinin tapu sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Sit Alanı içerisinde kalan ve yukarıda yazılı listede belirtilen 46 adet gecekondu hak sahiplerine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan 775, 2981, 4706 ve 5393 sayılı yasalar gereği tapu verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:244
 
        K A R A R :
        5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak Mülkiyeti Belediyemize ait Altınova Orta  Mahallesinde bulunan 28642 ada 1 parselin Kültür Merkezi yapılması amacıyla Antalya  Büyükşehir Belediye Başkanlığına yirmi beş (25) yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına, irtifak hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:245
 
        K A R A R :
        1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında trafo alanı olarak ayrılan Hüsnü Karakaş Mahallesi 27400 adanın kuzey batısında bulunan park alanı içerisindeki trafo alanına, trafo binası yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yer kullanım hakkının, 5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddeleri kapsamında verilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi   
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:246
 
S.NOMAHALLEADA PRSTC.NOADI SOYADIBABA ADI
1FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI28511086832PAŞA ÖZELMUSTAFA
2FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI32740945778DAVUT ÖZELHALİL
3FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI13339601220ŞENER YURTLAKALİ SIRRI
4FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12950929928DURAN ERKANİBRAHİM
5FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12947930050DURMUŞ ERKANİBRAHİM
6FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI59074276088TACETTİN ÖZDEMİRMEHMET
7FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29806691922MEHMET KAPUCUFİKRİ
8FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI10486914104UĞUR ÖZTÜRKHÜSEYİN
9FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI43390377376ŞERAFEDDİN İKNESADIK
10FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI17587968258SÜLEYMAN OĞUZ YARALİ
11FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI60292002168RECEP BİLGİCİKEMALETTİN
12FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI48820484952DÜRİYE KAPLANALİ SIRRI
13FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI32411295614ÖMER ENDİZALİ
14FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI26680374422AYŞE GENÇKAFADERVİŞ
15FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI44461341210ZERİFE YEKESÜLEYMAN
16FEVZİ ÇAKMAK-29036/2 OKUL ALANI38104492292ALİ OSMAN EKİCİOSMAN
17FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI51841276284ÖZCAN MUTLUMEHMET
18FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI SULTAN BADEM VARİSLERİ 
19FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI28808076942AKİF AYIKALİ
20FEVZİ ÇAKMAK-29036/2 GÜNEYİ YOL10351438476SERVET MANTAŞALİ
21FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI33361151722RAMAZAN YILMAZİSMAİL
22FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI12029603148MEHMET KARAMANŞÜKRÜ
23FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29353278256NİHAT ERMANHALİL
24FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI13342601156TANER YURTLAKALİ SIRRI
25FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI23125271698MESUT TUĞRALÖMER

 
 
 
  
26FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI25931148126SÜLEYMAN ÇANTAYİBRAHİM
27FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI17899186852MEHMET KARANFİLİSMAİL
28FEVZİ ÇAKMAK-27036/2 OKUL ALANI18860369540HALİDE ÖZDEMİRAHMET
29FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI14899760600OSMAN ÜLKÜMEHMET
30FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI58090482084EMİNE KAVUŞAKFAİK
31FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI33374237406MEHMET ALİ AYGÜNEYÜP
32FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI55579162000CEMAL ÖZTÜRKAHMET
33FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI34489861890KAHRAMAN ALGÜLHÜSEYİN
34FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI16859799644ALİ ŞENOLYUSUF
35FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI48412390258HASAN DUYARŞABAN
36FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI21533285740TALAT DEMİRADEM
37FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12944930114RASİM ERKANİBRAHİM
38FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29288060926CEMAL AYIKMEHMET
39FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI SADIK İKNE VARİSLERİ 
40FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI51508285802ABDULKADİR ÇÖMERTMANMUSTAFA
41FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI44200570710HAYDAR DOĞANHAYDAR
42FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI23641667432ŞAHABEDDİN EKİNCİMEHMET
43FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI11762444964ZEYNEP HANÇERDURMUŞ
44FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI18913630078ŞAHSENE ÇELİKBAŞSÜLEYMAN
45FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI42313043886ŞÜKRÜ KOYUNCUABDURRAHMAN
46FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI33466125932FEDAİ ÇAMMEHMET
47FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI37894191484REMZİYE YILDIZABDÜLMENAF
48FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI37861192568NAHİDE YILDIZARAP
49FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI33319343964PERİŞAN YILDIZHAMZA
50GAZİ-26660/1 DOĞUSU YOL18892634494MUHSİN CEYLANİBRAHİM ETHEM
 
       K A R A R :
       Antalya İli Kepez İlçesi Fevzi Çakmak ve Gazi Mahallelerine ait yukarıdaki listede adı, soyadı, baba adı ve yapısının bulunduğu ada parsel numarası belirtilen kişiler tapu alabilmek amacı ile çeşitli tarihlerde belediyemize müracaat etmişlerdir. Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla; Belediyemize ait parseller ile imar planına göre yol ve park alanında oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi, numarataj belgesi, Y.Ö.T.B. dosyası v.b. belgelerden herhangi biri ile belgeleyen yukarıdaki listede yazılan kişilere gecekondusu korunabiliyor ise bulunduğu parselden, korunamıyor ise mülkiyeti Belediyemize ait herhangi bir parselden 400 m² ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek 5393 sayılı yasanın 18 ve 69. maddesine göre arsa tahsisinin yapılması ve işlemlerin takibi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin oy birliği ile karar verildi.
      
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:247
 
 
S.N.ADI SOYADIBABA ADITC KİMLİK NOTELEFON
1ALİ BASIKARBAYRAM ALİ225222932100533 544 44 56
2MURAT ATİKİSMAİL218263164580538 330 42 40
3MUSA KANDEMİRHÜSEYİN193184000060536 647 91 19
4MEHMET KAHRAMANOSMAN199993773520533 417 57 03
5ALİ ARSLANNASUH193693983900532 778 26 23
6ALİ GENÇAHMET213523322360532 447 96 03
 
 
        K A R A R :
        Belediyemiz Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde 6292 sayılı kanunun geçici 5. Maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince; yapılacak kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmaları için kadastro bilirkişisi belirlenmesi konusu, mahalle muhtarı ve mahalle ileri gelenleri ile yapılan görüşmeler mahallede yapılan araştırmalar neticesinde mevzuatta belirtilen kadastro bilirkişisi olabilme vasıflarda dikkate alınarak bilirkişi tespitleri yapılmış olup, Bilirkişilerin yukarıdaki isim listesinde yazıldığı şekilde belirlenmesine ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:248
 
         K A R A R :  
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-08C-3B nolu imar plan paftasında yer alan 12180 adanın, Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü\\\'nün 89883477-769 sayılı yazısına istinaden emsal ve yapı yaklaşma mesafelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:249
 
       K A R A R :  
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-08C-2C nolu imar plan paftasında, 8637 ada 1 parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:250
 
     K A R A R :  
     5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden;Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-08C-3B nolu imar plan paftasında, 8718 ada 2 parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:251
 
         K A R A R :  
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09B-1D nolu imar plan paftasında, 27455 ada 5 parselde yer alan Lise Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:252
 
         K A R A R :  
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde, O25B-06B-4C nolu imar plan paftasında yer alan 25143 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
     
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO:253
 
   K A R A R :  
   5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-04C-3B ve O25A-04C-3C nolu imar plan paftasında yer alan 9206 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:254
 
         K A R A R :  
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden;, Kepez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde, O25A-10D-1A nolu imar plan paftasında, 2135 ada batısında yer alan trafo alanının Çocuk Bahçesine taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile REDDİNE oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:255
 
     K A R A R :  
     5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Santral Mahallesi sınırları içerisinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
        
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:256
 
      K A R A R :   
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden;  Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 25919 ada 2 parselin Yüksek Zemin Ticaretli Konut Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:257
 
      K A R A R :   
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden;   Kepez İlçesi, Kanal Mahallesi sınırları içerisinde 7088 ada 3 ve 7  numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlanması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.  
          
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:258
 
      K A R A R :   
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 6862, 6869, 6857 ve 6858 nolu sokakları kapsayan alanda yol güzergâhın 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:259
 
           K A R A R :   
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden;  Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6790 ada 9 ve 10 numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO:260
 
      K A R A R :   
      Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi\\\'nde bulunan yaklaşık 6,59 ha. Yüzölçümüne sahip alan 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile \\\'\\\'Riskli Alan\\\'\\\' olarak ilan edilmiştir ve karar 03/01/2017 tarihli, 29937 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı\\\'nın 31/01/2017 tarih ve 1576 sayılı yazısı ile alana ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda Kepez Belediyesi yetkilendirilmiştir.
       6306 Sayılı Kanun doğrultusunda kentsel dönüşümü gerçekleşen alanda, 2886 sayılı kanun kapsamında; Belediyemizce kat karşılığı inşaat yaptırılması, arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, üst kullanım hakkının devri ve inşa edilecek yapıların satışı konularının 5393 sayılı yasanın ilgili maddeleri doğrultusunda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO:261
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde,12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen alanda Hak Sahipleri İle yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmelerin yapılması konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO:262
 
 
      K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi, 10247 ada 4 parselin isteğe bağlı zemin ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
 
                              ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 08/09/2017 TARİHİNDE
                                     YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI II.OTURUMUNA AİT
                                                                MECLİS KARARLARI

 
 
KARAR NO:263
 
  (II) SAYILI CETVEL: BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ   (MEMUR)                             
 
İLİ              :  ANTALYAMECLİS KARARININ
İLÇESİ        :  MERKEZTARİHİ      SAYISI
KURUMU    :  KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 08/09/2017263 
 
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)
 
KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUNALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN KODU *SINIFIUNVANIDerecesiAdediUNVAN KODUSINIFIUNVANIDerecesiAdediGEREKÇESİ                                                                               
9950GİHZabıta Memuru1189950GİHZabıta Memuru98İhtiyaç duyulan personelin norm kadroya uygun olarak açıktan,naklen veya KPSS ile atamalarının yapılabilmesi ve ayrıca söz konusu kadroların terfi edecek olan personel için uygun hale getrilmesi.
7555GİHMemur1087555GİHMemur98
7825GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
387825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni98
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni447825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni547825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni747825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni327825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni82
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni437825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni83
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni547825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni84
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni727825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni82
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni517825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni61
8505THMimar5113500THPeyzaj Mimarı51
8750THTekniker518750THTekniker11
5935AHAvukat415935AHAvukat81
  GENEL TOPLAM 51  GENEL TOPLAM 51 
*NORM KADRO STANDART UNVAN
KÜTÜĞÜNDE YER VERİLMEYEN ÜNVANLAR İÇİN UNVAN KODU \\\"O\\\" OLARAK YAZILACAKTIR.
       
            
                     
 
 
                        MECLİS BAŞKANI                   KATİP ÜYE                     KATİP ÜYE
                         Hakan TÜTÜNCÜ                   Hasan DEMİR               Ramazan ÇAKIR                                                   
                             (İmza)                                       (İmza)                            (İmza)

 
 
        Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’ inci maddesindeki  “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 241 sayılı kararı ile 8 adet 11 inci derece Zabıta Memuru kadrosunun 9 uncu derece Zabıta Memuru olarak, 8 adet 10 uncu derece memur kadrosunun 9 uncu derece memur olarak, 8 adet 3 üncü derece, 4 adet 4 üncü derece, 4 adet 5 inci derece ve 4 adet 7 nci derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun 9 uncu derece V.H.K.İ olarak, 2 adet 3 üncü derece, 3 adet 4 üncü derece, 4 adet 5 inci derece ve 2 adet 7 nci derece V.H.K.İ kadrosunun 8 inci derece V.H.K.İ olarak, 1 adet V.H.K.İ kadrosunun 6 ncı derece  V.H.K.İ olarak, 1 adet 5 inci derece Mimar kadrosunun 1 inci derece Peyzaj Mimarı kadrosu olarak, 1 adet 5 inci derece Tekniker kadrosunun 1 inci derece Tekniker kadrosu olarak, 1 adet 4 üncü derece Avukat kadrosunun ise 8 inci derece Avukat kadrosu olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Söz konusu boş kadro değişikliklerinin, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak tanzim edildiği kanaati ile KABULÜNE ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi. (Eki: II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli)
 
KARAR NO:264
 
      KARAR:
      Kepez İlçesi, Altınova Orta Mahallede bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2800 m2 ‘lik 28642 ada 1 nolu parselin Kültür Merkezi yapılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yirmi (25) yıl süre ile irtifak hakkı ile tahsis edilmesi, ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine, konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
KARAR NO:265
 
 
S.NOMAHALLEADA  PRSTC.NOADI SOYADIBABA ADI
1FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI28511086832PAŞA ÖZELMUSTAFA
2FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI32740945778DAVUT ÖZELHALİL
3FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI13339601220ŞENER YURTLAKALİ SIRRI
4FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12950929928DURAN ERKANİBRAHİM
5FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12947930050DURMUŞ ERKANİBRAHİM
6FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI59074276088TACETTİN ÖZDEMİRMEHMET
7FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29806691922MEHMET KAPUCUFİKRİ
8FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI10486914104UĞUR ÖZTÜRKHÜSEYİN
9FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI43390377376ŞERAFEDDİN İKNESADIK
10FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI17587968258SÜLEYMAN OĞUZ YARALİ
11FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI60292002168RECEP BİLGİCİKEMALETTİN
12FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI48820484952DÜRİYE KAPLANALİ SIRRI
13FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI32411295614ÖMER ENDİZALİ
14FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI26680374422AYŞE GENÇKAFADERVİŞ
15FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI44461341210ZERİFE YEKESÜLEYMAN
16FEVZİ ÇAKMAK-29036/2 OKUL ALANI38104492292ALİ OSMAN EKİCİOSMAN
17FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI51841276284ÖZCAN MUTLUMEHMET
18FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI SULTAN BADEM VARİSLERİ 
19FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI28808076942AKİF AYIKALİ
20FEVZİ ÇAKMAK-29036/2 OKUL ALANI10351438476SERVET MANTAŞALİ
21FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI33361151722RAMAZAN YILMAZİSMAİL
22FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI12029603148MEHMET KARAMANŞÜKRÜ
23FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29353278256NİHAT ERMANHALİL
24FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI13342601156TANER YURTLAKALİ SIRRI
25FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI23125271698MESUT TUĞRALÖMER
26FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI25931148126SÜLEYMAN ÇANTAYİBRAHİM
27FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI17899186852MEHMET KARANFİLİSMAİL
28FEVZİ ÇAKMAK-29036/2 OKUL ALANI18860369540HALİDE ÖZDEMİRAHMET
29FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI14899760600OSMAN ÜLKÜMEHMET
30FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI58090482084EMİNE KAVUŞAKFAİK
31FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI33374237406MEHMET ALİ AYGÜNEYÜP
32FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI55579162000CEMAL ÖZTÜRKAHMET
33FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI34489861890KAHRAMAN ALGÜLHÜSEYİN
34FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI16859799644ALİ ŞENOLYUSUF
35FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI48412390258HASAN DUYARŞABAN
36FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI21533285740TALAT DEMİRADEM
37FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12944930114RASİM ERKANİBRAHİM
38FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29288060926CEMAL AYIKMEHMET
39FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI SADIK İKNE VARİSLERİ 
40FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI51508285802ABDULKADİR ÇÖMERTMANMUSTAFA
41FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI44200570710HAYDAR DOĞANHAYDAR
42FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI23641667432ŞAHABEDDİN EKİNCİMEHMET
43FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI11762444964ZEYNEP HANÇERDURMUŞ
44FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI18913630078ŞAHSENE ÇELİKBAŞSÜLEYMAN
45FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI42313043886ŞÜKRÜ KOYUNCUABDURRAHMAN
46FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI33466125932FEDAİ ÇAMMEHMET
47FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI37894191484REMZİYE YILDIZABDÜLMENAF
48FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI37861192568NAHİDE YILDIZARAP
49FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI33319343964PERİŞAN YILDIZHAMZA
50GAZİ-26660/1 DOĞUSU YOL18892634494MUHSİN CEYLANİBRAHİM ETHEM
 
 
 
 
 
       K A R A R :
       Belediyemiz sınırları içerisinde Fevzi Çakmak ve Gazi Mahallelerinde bulunan ve yukarıda liste halinde adı, soyadı baba adı ve TC Kimlik numarası belirtilen 50 kişinin tapu müracaatlarına istinaden; Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla; Belediyemize ait parseller ile imar planına göre yol ve park alanında oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi,  numarataj belgesi veya Y.Ö.T.B. dosyasından herhangi biri ile belgeleyen yukarıda belirtilen listedeki kişilere mülkiyeti Belediyemize ait herhangi bir parselden veya diğer Kurumlardan aynı amaç ile devir alınan herhangi bir parselden 400 m² ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek Belediyemize olan maliyetleri ve bölgenin ekonomik durumunun da göz önüne alınarak bedellerinin  belirlenmesine, ilgili kanunlara göre hak sahipliği bulunan kişilere  arsa tahsisinin yapılmasına, işlemlerde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]]>
2017-09-15
<![CDATA[01/08/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARARLARI]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Tutanaklari&id=198/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereği 01/08/2017 tarihinde gerçekleşen Kepez Belediyesi Ağustos/2017 aylık olağan toplantısı kararlarıdır.
        İlan olunur.  
                 
 
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
KARAR NO:218
 
K A R A R :               
Belediye Meclisimizin 01/08/2017 tarihi Salı günü gerçekleşen toplantısına mazeretleri nedeniyle katılamayan Meclis Üyelerimizden İsmail ULUSOY, Rüştü PEKER ve Mesut KOCAGÖZ’ün mazeretli sayılmalarının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
ÖNERGE
KARAR NO:219
 
K A R A R :   
Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 12180 adada bulunan Sağlık Ocağı ve Cami alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınarak; gündemin 19. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
ÖNERGE
KARAR NO:220
 
K A R A R :   
Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan 9 adet taşınmazdaki Belediyemize ait hisselerin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2981 sayılı yasa, 3194 sayılı imar Kanunun 17. Maddesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 26.maddesi, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmesinin yapılması ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınarak; gündemin 20. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:221
 
K A R A R :
5393 sayılı Belediye Kanununun 29. maddesinde yer alan “Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.” hükmü gereği; Kepez Belediyesinin 2017 yılına ait aylık toplantı yoklama tutanakları incelenmiş olup, Kepez Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi Osman HANEDAN’ın 2017 yılı Ocak-Şubat-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz aylarındaki meclis toplantılarına katılmadığı, Mart ayındaki toplantının sadece II. Birleşimine katıldığı, Başkanlık Makamına sunduğu yukarıda yazılı savunmasında ve meclise hitaben yaptığı konuşmasında katılmamasına dair geçerli mazeret ve izin belgesi sunmadığından; Kepez Belediyesi Bağımsız meclis Üyesi Osman HANEDAN’ın Meclis Üyeliğinin düşürülmesinin uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi. (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul, Bağımsız Üyeler Osman BULUT, Abdullah BAYRAM, Adnan KABAAĞAÇ ve Mahmut TOPAL Çekimser).
 
               
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:222
   
K A R A R :
5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c bendinde belirtilen “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir” hükmü kapsamında Belediyemiz ile Antalya Semt Pazarcılar Odası birlikte İmar Planında Pazar yeri olarak planlanan Şafak Mahallesi 3384 ada 1 parselde bulunan 3.486 m²\\\'lik yere, Kapalı Pazar yapılabilmesi için daha önce yapılan Protokolde bulunan 7, 9 ve 11 maddelerindeki bir kısım hükümlerin pazar yerleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine aykırı olduğundan bahisle Antalya 1. İdare Mahkemesi 2016/1197 Esas -2017/690 Nolu Kararı ile 02.09.2015 tarih 228 sayılı Meclis Kararı ve 05.09.2016 tarihli Protokolü  iptal etmiş olup,  Mahkeme Kararı doğrultusunda, protokolde belirtilen hususlar düzeltilerek, yeniden protokol yapılabilmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:223
 
    
S.NOMAHALLEADA PRSADI SOYADIBABA ADI
1KAZIM KARABEKİR-27437 ADA BATISI PARKMEHMET DOĞANABİDİN
2KÜTÜKÇÜ-8297/1 OKUL ALANIEYÜP TİLKİİBRAHİM
3KÜTÜKÇÜ833518KADİR AKINMUSTAFA
4KÜTÜKÇÜ83313MUSTAFA TATHALİL
5YAVUZ SELİM-25785 ADA KUZEYİ PARKHASBİ HAŞİNNASUH
6YAVUZ SELİM-25713/8 GÜNEYİ YOLREMZİ KARAMEŞEOSMAN
7ALTIAYAK-2678/4 DOĞUSU YOLEMİNE BÜYÜKKILIÇKADİR
8BARIŞ257193MUSTAFA SARIKAYAŞEHABETTİN
 
K A R A R :
Antalya İli Kepez İlçesi Kazım Karabekir, Kütükçü, Yavuz Selim, Altıayak ve Barış Mahallelerine ait yukarıdaki listede adı, soyadı, baba adı ve yapısının bulunduğu ada parsel numarası belirtilen kişiler tapu alabilmek amacı ile çeşitli tarihlerde belediyemize müracaat etmişlerdir. Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla; Belediyemize ait parseller ile imar planına göre yol ve park alanında oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi, numarataj belgesi, Y.Ö.T.B. dosyası vb. belgelerden herhangi biri ile belgeleyen yukarıda belirtilen listedeki kişilere gecekondusu korunabiliyor ise bulunduğu parselden, korunamıyor ise mülkiyeti Belediyemize ait herhangi bir parselden 400 m²’ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek 5393 sayılı yasanın 18. ve 69. maddesine göre arsa tahsisinin yapılması ve işlemlerin takibi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:224
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebine istinaden, Antalya İli Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-8C-3B nolu imar plan paftasında yer alan 3387 ada doğusunda bulunan park alanındaki trafo alanının güneye taşınması, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-8C-3A nolu imar plan paftasında yer alan 5052 ada 1 parselde bulunan trafo alanının güneyinde bulunan otopark alanının batı köşesine taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:225
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde, Kent Meydanı yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
  
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:226
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-4B-3C nolu imar plan paftasında yer alan, 1961 ada 2 ve 9 parselin, tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi (AK Parti, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul, MHP Grubu Ret).
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:227
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, O25B-6D-2C ve O25B-6D-2D nolu imar plan paftalarında yer alan, 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsele plan notu eklenmesi ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:228
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09D-4C nolu imar plan paftasında yer alan, 1863 ada 8 parsele, İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) plan kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:229
 
K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1240 ve 1241 nolu parsellere ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 25.04.2017 gün ve 6169 sayılı kararına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
  
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:230
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10A-1C nolu imar plan paftasında yer alan, 5203 ada 10 parselde bulunan İlkokul Alanının yapı yaklaşma mesafelerinde düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
       
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:231

K A R A R :  
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde, 3243, 3244, 3255, 3256 ve 3257 numaralı adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:232
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8718 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
      
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO:233
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27455 ada 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan Lise Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:234
 
 K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8637 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanı\\\'nın yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m olarak düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü\\\'nün 12/07/2017 tarih ve 10646135 sayılı yazına istinaden hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:235
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9206 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:236
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde 2135 ada batısında bulunan Trafo Alanının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.\\\'nin talebi doğrultusunda başka bir yere taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:237
 
K A R A R :   
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 25143 ada 10 ve 11 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine olanak sağlanması ve isteğe bağlı zemin ticaret kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
           
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:238
 
K A R A R :
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 12180 adada bulunan Sağlık Ocağı ve Cami alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:239
 
LİSTE
S.N.MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜM (m²)HİSSEAÇIKLAMAKANUN MADDESİİMAR DUSUMU
1BARIŞ838313358ŞAHISKAMULAŞTIRMA5393, 2942 SAYILI KANUNLARPARK-YOL
2BARAJ26562235361062KAMULAŞTIRMA5393, 2942 SAYILI KANUNLARKONUT
3GAZİ26681264686468KAMULAŞTIRMA5393, 2942 SAYILI KANUNLARSIĞINAK
4HABİBLER267021022961196TAHSİS-BEL.HİS.-KAMULAŞTIRMA- İHALE5393, 2981, 3194/17, 2942, 2886 SAYILI KANUNLARKONUT
5BARAJ26915129892989KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARPARK
6DÜDENBAŞI27288249544954KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARBELEDİYE HİZMET ALANI
7BARAJ2741011079010790KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARÇOCUK BAHÇESİ
8BARIŞ2768715066ŞAHIS+BELEDİYEKAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARAÇIK PAZAR ALANI
9KEPEZ2771431605335.47BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNAKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU
 
 K A R A R :
 Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan ve yukarıda ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı 9 adet taşınmazdaki hissenin; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2981 sayılı Yasa, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmesinin yapılması işlemlerinde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
 
 
 
 
   
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]]>
2017-08-04
<![CDATA[03/07/2017 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARLARI]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Tutanaklari&id=196/                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 03/07/2017 TARİHİNDE
                 YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARARLARI

                  
 
        
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:181
             
      K A R A R :
       5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi hükmü gereğince hazırlanan 2018 – 2019 yılı Kepez Belediye Başkanlığı Revize Stratejik Planın görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:182
   
        K A R A R :
        Tasarrufu Belediyemize ait Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak No:2’de Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve İdari Binanın 22.09.2016 tarih ve 1679 sayılı encümen kararıyla Türk Kızılayı Kepez Şubesine 10 yıllığına bedelsiz olarak yapılan tahsisinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendi kapsamında iptaline;
        Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) ve (d) bendine istinaden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanlığına 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:183
 
       K A R A R :
       Belediyemiz Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunda halkımıza sürekli spor yapma yeteneğini kazandırmak, sağlıklı bireyler yetiştirmek, bölgemizdeki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak, Ülkemize ve Milletimize yararlı milli ve manevi değerlere sahip sağlıklı gençler yetiştirmek, milli birer yüzücü olarak Ülkemizin, İl ve İlçemizin temsil edilmesini sağlamak amacıyla, Valilik Makamından izin alınarak Belediyemiz ile Kepez Belediye Spor Kulübü arasında ortak proje kapsamında ve yapılacak olan protokol ile yılın 12 ayı süresince yüzme eğitimlerinin Kepez Belediye Spor Kulübü bünyesinde yürütülmesi için, Belediyemiz Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi kısmının, Kepez Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
   
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:184
 
                                                                                     LİSTE
S.NOMAHALLEADAPARSYÜZÖLÇÜM (m²)HİSSEAÇIKLAMAKANUN MADDESİİMAR DUSUMU
1ERENKÖY350236337337TAHSİS-BEL. HİS.-
KAMULAŞTIRMA-
İHALE
5393, 2981, 3194/17, 2942, 2886 SAYILI KANUNLARKONUT
2ŞAFAK35273137020BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
3ŞAFAK35273337020BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
4ÜNSAL610111291812918KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARSEMT SPOR
SAHASI
5GÖÇERLER260646516232BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
6BEŞKONAKLILAR26992171271880KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARKONUT
7SÜTÇÜLER27159912201220TAHSİS-BEL. HİS.-
KAMULAŞTIRMA-
İHALE
5393, 2981, 3194/17, 2942, 2886 SAYILI KANUNLARKONUT
8YENİEMEK2934011647638BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
9YENİEMEK2934628581.28241.28BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
10YENİEMEK29350122168291BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
 
 
        K A R A R :
        Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan ve yukarıda ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı 10 adet taşınmazdaki hisselerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2981 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmesinin yapılması işlemlerinde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:185
 
S.N.MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜM
(m²)
HİSSEAÇIKLAMAKANUN MADDESİİMAR DURUMU
1BARIŞ838313358ŞAHISKAMULAŞTIRMA5393, 2942
SAYILI KANUNLAR
PARK-YOL
2BARAJ26562235361062KAMULAŞTIRMA5393, 2942
SAYILI KANUNLAR
KONUT
3GAZİ26681264686468KAMULAŞTIRMA5393, 2942 SAYILI KANUNLARSIĞINAK
4HABİBLER267021022961196TAHSİS-BEL. HİS.-
KAMULAŞTIRMA-
İHALE
5393, 2981, 3194/17, 2942,
2886 SAYILI KANUNLAR
KONUT
5BARAJ26915129892989KAMULAŞTIRMA5393, 2942
SAYILI KANUNLAR
PARK
6DÜDENBAŞI27288249544954KAMULAŞTIRMA5393, 2942 SAYILI
KANUNLAR
BELEDİYE
HİZMET ALANI
7BARAJ2741011079010790KAMULAŞTIRMA5393, 2942
SAYILI KANUNLAR
ÇOCUK BAHÇESİ
8BARIŞ2768715066ŞAHIS+
BELEDİYE
KAMULAŞTIRMA5393, 2942
SAYILI KANUNLAR
AÇIK PAZAR ALANI
9KEPEZ2771431605335.47BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNAKARYAKIT
VE SERVİS
İSTASYONU
 
 
         K A R A R :
         5393 sayılı Belediye Kanununda Belediyemize ait taşınmazların satışı, takası, tahsis edilme yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğu, Belediye Meclisince alınacak karar doğrultusunda, aynı kanunun 34. maddesine göre Belediye Encümeni tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Kepez Belediyesi sınırları içinde konut ve kamu alanında bulunan, mülkiyeti Kepez Belediyesine ve özel şahıslara ait yukarıda ada parsel numaraları yazılı olan hisseli ve tam taşınmazların yukarıdaki listede görüldüğü üzere Barış, Baraj, Gazi, Habibler, Düdenbaşı ve Kepez Mahallelerinde bulunan taşınmazlardaki hisselerin 5393 ve 2981 sayılı Yasa gereği tahsisinin yapılabilmesi, 3194 sayılı Yasanın 17. maddesine göre hissedarlara hisse satışının yapılabilmesi, ilgili parsellerin plan amacına uygun kullanılmak üzere 2942 sayılı Kanunun 26. maddesine göre takas edilebilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilmesi ve gerektiğinde kat karşılığı olarak değerlendirilebilmesi için belirtilen kanunlar doğrultusunda tahsis, satış, takas ve kat karşılığı verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi. 
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:186
 
S.NOMAHALLEADA PARSELADI SOYADIBABA ADI
1AYANOĞLU149410OSMAN PİKER
VARİSLERİ
 
2ESENTEPE90082FADEN SEYREKCOŞGUN
3ESENTEPE90086MUSTAFA ÖZDEMİR
VARİSLERİ
 
4ESENTEPE258437AKİF GÜRGÜRCELİL
5ESENTEPE2584313OSMAN IŞIKERHAYDAR
6HABİBLER264404NECATİ ARSLANEMİN
7HABİBLER263993İSMAİL ŞAHİNÖMER
8HABİBLER267173MİKAİL ÇAVDURHALİL
9SÜTÇÜLER270931RAMAZAN YILMAZDURMUŞ
10GAZİ271105GÜLCAN GÜLERYAŞAR
11SÜTÇÜLER271692MUHAMMED İNANÇABDULKADİR
12SÜTÇÜLER271702ŞEREF ERERMANİBRAHİM
13VARSAK
KARŞIYAKA
278321
(TEKNİK ALTYAPI ALANI)
FADİME URCUNAZİZ
14GAZİ-TOKİ ALANICEMALETTİN ŞENOLHASAN
15HABİBLER-26388/4 BATISI YOLAHMET ERDEMALİ
 
 
       K A R A R :
       Antalya İli Kepez İlçesi Ayanoğlu, Esentepe, Habibler, Sütçüler, Gazi ve Varsak Karşıyaka Mahallelerinde  yukarıdaki listede adı, soyadı, baba adı ve yapısının bulunduğu ada parsel numarası belirtilen kişiler tapu alabilmek amacı ile çeşitli tarihlerde belediyemize müracaat etmişlerdir. Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla; Belediyemize ait parseller ile imar planına göre yol ve park alanında oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi, numarataj belgesi, Y.Ö.T.B. dosyası vb. belgelerden herhangi biri ile belgeleyen yukarıdaki listede yazılı kişilere gecekondusu korunabiliyor ise bulunduğu parselden, korunamıyor ise mülkiyeti Belediyemize ait herhangi bir parselden 400 m²’ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek 5393 sayılı yasanın 18. ve 69. maddesine göre arsa tahsisin yapılıp yapılamayacağı ve şayet tahsis yapılacak ise işlemlerin takibi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:187
 
      K A R A R :
      Mülkiyeti Belediyemize ait Ahatlı  Mahallesinde bulunan 8637 ada 1 nolu parseldeki hissenin okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına, 5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına, irtifak hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:188
 
       K A R A R :
       Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Emek  Mahallesinde bulunan 29348 ada 3 nolu parseldeki hissenin Cami yeri olarak Diyanet İşleri Başkanlığına 5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına, irtifak hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
  
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:189
 
       K A R A R :
       6292 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve Kadastro Kanununun Ek-4 üncü maddesi gereğince; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Gaziler Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:190
 
        K A R A R :    
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 994, 995, 997, 1392 parseller ve çevresine ilişkin uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazların uygun olmadığına, konunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde oy çokluğu ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:191
 
         K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Ramazan Güleç ve Sabiye Akşit\'e ait itirazların onama sınırı dışında olması sebebi ile, İbrahim Kuşcu\'ya ait itirazın orman sınırından kaynaklı planı etkilemesi ve kadastro parseli olması sebebi ile, Mustafa Bıçakcı\'ya ait itirazın plan dengesini bozması sebebi ile uygun bulunmadığı;
         Doğu Antalya Emlak Müdürlüğüne ait itiraz maddelerinden 1. maddenin 1596 parsel açısından uygun bulunduğu, 2216 ada 2 ve 3 parsel ve 3. madde ile ilgili itirazın imar uygulaması ile çözülmesinin gerektiği, 2. ve 4. maddenin uygun bulunmadığı, 3648 parsel ile ilgili itirazın kısmen kabulü ile İsteğe Bağlı Ticaret (İBT)  kararı getirilmesinin, 3917, 3674, 3675, 589, 3752 ve 2807 parsellere ilişkin itirazların uygun olduğu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında düzenleme yapılması gerektiği, uygun bulunan itirazlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun da Büyükşehir Belediyesine sunulmasına ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
  
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:192
 
         K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 7307 ve 7308 adaları kapsayan alanda yapılmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraz konusu komisyonumuzca incelenmiş, itirazın gerekçelerinin, 01.03.2017 tarih ve 72 sayılı Kepez Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olan revizyon imar planında yerine getirilmiş olması sebebi ile itiraz hakkında karar vermeye yer olmadığına ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
          
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO:193
 
         K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10D-2B nolu imar plan paftasında yer alan, 11037 ada 9 parseldeki İlkokul alanının yapı yaklaşma mesafelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.04.2017 tarih ve 5138236 sayılı yazısına istinaden yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:194
 
         K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 27495 ada 10 parselin, emsal aynı kalmak şartı ile 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:195
 
        K A R A R :     
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 27452 ada 4, 5 ve 8 parsellere kütle işlenerek tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:196
 
        K A R A R :  
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09C-2A nolu imar plan paftasında yer alan, 5027 ada 4 ve 5 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:197
 
        K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-05D-2C nolu imar plan paftasında yer alan, 581 ada 18 parsele, parselin yapılaşamamasından kaynaklı kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
     
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:198
 
        K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 27440 ada 1 parselin emsal aynı kalmak şartı ile 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:199
 
         K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde; 3243, 3244, 3255, 3256 ve 3257 adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO:200
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 8 numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO:201
 
         K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1961 ada 2 ve 9 parsellerin tevhit edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO:202
 
          K A R A R :
          5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Başköy Mahallesi sınırları içerisinde 28430 ada 33 parsel ve 29176 ada 8, 9, 10 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO:203
 
         K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsel numaralı taşınmazlarda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 24.03.2017 tarih ve E.539 sayılı yazısı doğrultusunda uygun bulunan proje için plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
      
GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO:204
 
         K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Santral Mahallesi batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO:205
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5203 ada 10 parselde bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 27. MADDESİ
KARAR NO:206
 
       K A R A R :   
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde, kent meydanı düzenlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 28. MADDESİ
KARAR NO:207
 
      K A R A R :   
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3384 ada 1 parsel ve 27795 ada 2 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak pazar yeri sınırlarının ve ticaret alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
      
GÜNDEMİN 29. MADDESİ
KARAR NO:208
 
      K A R A R :   
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altınova Bölgesi kapsamında ekli haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 30. MADDESİ
KARAR NO:209
 
        K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Varsak Bölgesi kapsamında haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 31. MADDESİ
KARAR NO:210
 
       K A R A R :   
        6306 Sayılı yasa kapsamında, 12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile \"Riskli Alan\" ilan edilen ve Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölgede hak sahipliği uygulama yönergesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 32. MADDESİ
KARAR NO:211
 
        K A R A R :
         5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aylık olağan meclis toplantılarında ve devam eden birleşim günlerinde Meclis Üyesi Osman HANEDAN’ın mazeretsiz olarak katılmadığı hususunda, Belediye Başkanlığımızca Meclis Üyesi Osman HANEDAN’ın savunmasının alınmasına ve konunun bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 03/07/2017 TARİHİNDE
                 YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI II.OTURUMUNA AİT  MECLİS KARARLARI

 
 
KARAR NO:212
 
         K A R A R :
         5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi hükmü gereğince hazırlanan 2018 – 2019 yılı Kepez Belediye Başkanlığı Revize Stratejik Planını, yine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (a) bendi gereği Belediye Meclisimizce  kabulüne ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO:213
 
              K A R A R :
              Antalya Kepez Belediyesi Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu ile Kepez Belediye Spor Kulübü arasında ortak proje hazırlanarak ücretsiz eğitim verilmek üzere, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunun Kepez Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmesinin kabulüne ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO:214
 
           K A R A R :
           5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi, 3384 ada 1 parsel ve 27795 ada 2 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda pazar yeri ve ticaret alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO:215
 
           K A R A R :
           5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden;
         \"Antalya İli Kepez İlçesi sınırları Kapsamında, Altınova bölgesinde Paftada sınırları belirlenmiş olan alanlarda;
1.Yüksek Zemin Kat: İç yüksekliği içerisinde asma kat düzenlenebilen, Ticari kullanım amacıyla yapılan kattır.
2.Ticaret ve Toptan Ticaret alanlarında Yüksek Zemin Kat yapılması zorunludur.
3.Yüksek Zemin Kat yapılan binaların bu katlarında, iki tabliye arasında yapılmış olan Asma Katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
4.Binaların Subasman Kotları altında tertiplenen katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
5.Ticaret ve Toptan Ticaret alanları ile umumi binalarda 0.00 kotu altında 2 Bodrum Kat tertiplenebilir. 1. bodrum kat Ticari amaçlı kullanılabilir.
6.Ticaret ve Toptan Ticaret alanlarında Yapı Yaklaşma Sınırları içerisinde Taks sınırlaması aranmaz.\"
           Şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi,
 
KARAR NO:216
 
          K A R A R :
           5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden;
         \"Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları kapsamında, Varsak bölgesinde, Paftada sınırları belirlenmiş olan alanlarda;
1.Yüksek Zemin Kat: İç yüksekliği içerisinde Asma Kat düzenlenebilen, Ticari Kullanım amacıyla yapılan kattır.
2.Ticaret alanlarında Yüksek Zemin Kat yapılması zorunludur.
3.Yüksek Zemin Kat yapılan binaların bu katlarında,  iki tabliye arasında yapılmış olan Asma Katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
4.Binaların Subasman Kotları altında tertiplenen katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
5.Konut kullanım alanlarında 0.00 kotu altında 1 Bodrum Kat, Ticari Kullanım alanları ile umumi binalarda 0.00 kotu altında 2 Bodrum Kat tertiplenebilir. 1. Bodrum Kat ticari amaçlı kullanılabilir.\"
         Şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi,

KARAR NO:217
 
 
6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA, 12.12.2016 TARİH 2016/9615 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE “RİSKLİ ALAN” İLAN EDİLEN VE GÜLVEREN MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA YÖNERGESİ
 
YÖNERGENİN KAPSAM VE DAYANAĞI
MADDE 1 :
Amaç; Bakanlar Kurulunun12.12.2016 Tarih 2016/9615 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen ve Gülveren Mahallesinin sınırları içerisinde kalan bölgede, hak sahipliğinin belirlenmesi, arsa tahsisi ve buna karşılık verilecek dairelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam; Bu yönerge, Gülveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında Kepez Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek imar planlaması, uygulaması, parselasyonu, arsa, konut ve işyeri üretilmesi, tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Yönetmeliğin dayanağı; 6306, 5393, 5216, 2981, 3194 ve 4706 Sayılı Kanunlar ile Bakanlar Kurulunun 08.04.2016 tarih 2016/8663 sayılı kararı, 29.09.2005 tarih 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması Ve Satışına Dair Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31.01.2017 tarih 1576 sayılı yetkilendirme kararı ve Kepez Belediye Meclisinin 03/03/2016 tarih ve 84 sayılı kararlarıdır.
 
TANIMLAR
MADDE 2 :
İdare                          : Kepez Belediyesi’dir.
Taşınmaz                    : Arsa, bina, bağımsız bölüm gibi mülklerdir. 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesi uyarınca taşınmaz mülkiyeti kapsamına giren arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri ifade eder. (Türk Medeni Kanunu, 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği)
Gecekondu                 : İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde yapılan izinsiz yapıları ifade eder. (8.4.2016 tarih 29678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
Hak Sahibi                  :6306, 2981 ve 4706 sayılı Kanunlara göre ‘Taşınmaz Tespit Tutanağı’ düzenlenerek hak sahibi olarak tespit edilen kişileri ifade eder.
İşgalci                         : Hak sahibi vasfına haiz olmayıp, proje alanını kullanan diğer gecekondu sahiplerini ifade eder.
Ön Protokol               : 6306 Sayılı Kanuna göre hak sahiplerinin mevcut taşınmazı ile yeni projedeki teklif inşaat alanını(m²) belirleyen ön anlaşmadır.
Nihai Protokol            : 6306 Sayılı Kanuna ve hazırlanacak mimari projelere göre hak sahipleriyle ön protokol hükümleri doğrultusunda yapılacak anlaşmadır.
Kıymet Takdir Komisyonu: Arsa, konut ve işyerlerinin maliyet bedelini, SPK lisanslı firmalar tarafından hazırlanan enkaz bedellerini değerlendirip onaylamak üzere, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre belediye bünyesinde oluşturulacak en az üç kişiden oluşan komisyondur.
Arsa/Konut Tahsis Bedeli: Belediye tarafından üretilen arsa/konutların ‘KIYMET TAKDİR KOMİSYONU’ tarafından belirlenen bedeli ifade eder.
Taşınmaz Tespit Tutanağı: İşgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, ‘HAK SAHİBİ’ detayları, kullanım amacı ve bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilerin yer aldığı tutanağı ifade eder. Sahada yapılan çalışmalar neticesinde 24.02.2016 tarihi ile 03.03.2016 tarihlerin arasında mahalle muhtarlığı panosunda askıya çıkan arsa kullanım tutanağı taşınmaz tespit tutanağını ifade eder.
Enkaz Bedeli              : Gecekondu ve müştemilatı için ‘KIYMET TAKDİR KOMİSYONU’ tarafından değerlendirilip onaylanan bedeli ifade eder.
Riskli Alan                  :Bakanlar Kurulu\'nun 12.12.2016 Tarih 2016/9615 Sayılı Kararı ile ilan edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölgedir.
 
MADDE 3 :
ARSA VE KONUT TAHSİS ŞARTLARI
2981 ve 4706 Sayılı Yasalar ile ilgili mevzuatın belirlediği ‘HAK SAHİBİ’ belgeleri esas alınır. Hak sahibi arsa kullanımı; varsa yeminli büro dosyası üzerinden yoksa fiili kullanım alanı üzerinden (400 m2\'den fazla arazi kullanımı için işlemi yapılmaz) değerlendirilir.
Arsa veya konut tahsis edilebilmesi için tahsis yapılacak kişinin ‘HAK SAHİBİ’ olması gerekmektedir.
Arsa tahsis bedeli ‘KIYMET TAKDİR KOMİSYONU’ tarafından belirlenecek değerden aşağı olamaz.
Proje alanında ‘HAK SAHİPLERİ’ ne ait gecekondu, müştemilat, duvar, ağaç gibi ‘ENKAZ BEDELİ’ Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek ‘KIYMET TAKDİR KOMİSYONU’ nca değerlendirilerek onaylanır.
İŞGALCİ’ler için 6306 sayılı yasa hükümleri uygulanacaktır.
 
MADDE 4 :
ARSA VEYA KONUT TAHSİSİ
15.12.2012 tarih 28498 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği Madde 18-2-(b) bendi ve gereğince hazırlanan ve 11/12/2015 tarihinde onaylanan uygulama imar planına göre proje alanı bir bütün olarak değerlendirilerek 2981 ve 4706 sayılı kanun hükümleri gereğince yapılacak tahsisler için HAK SAHİPLERİ’ne verilmesi gereken konut alanı, projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ticari alanlar ve yönetmeliklerden gelen donatı alanlarından oluşturulmuştur.
6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilen proje alanında ‘TAŞINMAZ TESPİT TUTANAĞI’na göre  ‘HAK SAHİBİ’nin fiili kullandığı alandan parselasyon sonrası proje alanı zayiat oranı kadarı düşüldükten sonra kalan miktar tahsis hakkıdır.( Arsa Kullanım alanı x (1-Proje Alanı Zayiat Oranı )  HAK SAHİBİ’ne tahsis hakkına karşılık; yeni projeden verilecek KONUT inşaat alanı 6306 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenir.
HAK SAHİPLERİ’ne 6306 sayılı kanun kapsamında; 4706 ve 2981 sayılı kanundan kaynaklı Arsa Tahsislerine karşılık (Arsa Kullanım Alanı x (1-Proje Alanı Zayiat Oranı )  x Kat Karşılığı Oranı x Konut Parsel İmar Hakkı (Emsal) x Antalya Büyükşehir İmar Yönetmeliği 3.04. maddesi) proje alnında yapılacak konutlardan alacakları konut inşaat alanları belirlenmiş olacaktır, bu da yaklaşık Arsa Kullanım Alanının yarısına karşılık gelmektedir.(Kat Karşılığı Oranı; SPK lisanslı değerleme uzmanı tarafından proje alanı yakın çevresindeki emsallerine göre belirlenen orandır.)
HAK SAHİBİ, imzaladığı ÖN PROTOKOL ‘de alacağı konut inşaat alanı karşılığında, 2981 ve 4706 sayılı kanunlardan doğan haklarından feragat etmiş olacaktır.
31.01.2017 tarih 1576 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kepez Belediye Başkanlığı’nı yetkilendirdiği şekliyle ‘HAK SAHİPLERİ’ ile ‘NİHAİ PROTOKOL’ imzalanacaktır.
6306 sayılı kanun kapsamında ‘HAK SAHİPLERİ’ ne 4706 ve 2981 sayılı yasalardan hak ettikleri arsa alanlarına karşılık mevcut konumuna mümkün olan en yakın yerde inşa edilecek konut nitelikli bağımsız bölümlerden kura ile belirlenecek konut verilecektir.
 
MADDE 5 :
ARSA TAHSİSİNDE MAHSUPLAŞMA
Arsa tahsisinde bulunulan ‘HAK SAHİPLERİ’ tarafından ödenecek ‘ARSA TAHSİS BEDELLERİ’ ’Proje alanı içerisinde ‘HAK SAHİPLERİ’ ne ait ‘ENKAZ BEDELLERİ’ ile mahsuplaşılır.
Bedel güncelleştirmelerinde Tüketici fiyat Endeksi (TÜFE) esas alınır.
 
MADDE 6 :
KONUT TAHSİS YETKİSİ
Belediye Encümeni imzalanacak NİHAİ PROTOKOL ve meclis kararları kapsamında HAK SAHİPLERİ’ nin arsa tahsislerine karşılık taahhüt edilen yapı inşaat alanlarına karşılık gelen dairelerin tahsisini, kura işlemlerinin sonuçları doğrultusunda yapmaya yetkilidir.
 
MADDE 7 :
PROTOKOLLERİN İPTALİ/FESİH
HAK SAHİBİ tarafından, Ön protokolden ve/veya Nihai protokolden vazgeçilmesi yada nihai protokolün yapılmaması halinde, 6306 hükümleri uygulanacaktır.
 
MADDE 8 :
ÖDEMELER
Ön protokol gereği arsa tahsisinden doğması muhtemel bedeller leyhde ve aleyhde taraflarca ödenmeyecektir.
HAK SAHİBİ, ön protokol ile belirlenen inşaat alanını; ön protokol ve nihai protokol şartları dahilinde bedelsiz almaya hak kazanacaktır. Ön protokol ve meclis kararlarında bahsedilen %10 büyüme ve küçülme hakkın ise hak sahibi inşaat alanı ile ruhsat projesi daire tipi inşaat alanı arasındaki denkleştirme olduğu durumda kullanılacaktır. Bu denkleştirme NİHAİ PROTOKOL süresince belirlenecek şartlar kapsamında borç-alacak ilişkisi kurularak netleştirilecektir.
Taksitli satışlarda, peşinat bedeli %10’dan az olmamak üzere, bakiyeye yıllık yasal faiz uygulanarak, en fazla 5 yıla kadar aylık taksitler halinde ödeme yapılabilir.
Kat irtifakı tesis edilirken ödenmeyen borç bakiyesi varsa; kat irtifakı kurulacak olan bağımsız bölüm üzerinde idare lehine ipotek kurularak teminat altına alınır.
 
MADDE 9 :
VERGİ, RÜSUM ve HARÇLAR
6306 kapsamındaki muafiyetlerin dışında kalan vergi, rüsum ve harçlar HAK SAHİBİ tarafından ödenir.
 
MADDE 10 :
İHALE İŞLEMLERİ
Belediye imzaladığı protokoller doğrultusunda üstlendiği edinimlerden dolayı, HAK SAHİBİ konutları ile proje gerçekleştirmek amaçlı üretilecek ticari fonksiyonları yapacak veya yaptıracaktır. Bu konu ile ilgili alınacak danışmanlık kapsamında 6306 hükümleri doğrultusunda “Yapılabilirlik Fizibilitesi” ve “Uygulama Metodolojisi” çalışması yaptırılacaktır.
15.12.2012 tarih 28498 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği Madde 13-(5) “İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmaz maliklerini yapılacak anlaşmalar çerçevesinde proje ortağı yapmak suretiyle, kat veya hâsılat karşılığı inşaat yapabilir veya yaptırabilir.” Hükümlerine göre işlem yapılır.
Arsa karşılığı inşaat veya Kat karşılığı inşaat ihalesi bedel ve miktarı ne olursa olsun 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51 inci maddesinin g bendine istinaden pazarlık hükümlerine göre yapılır.
 
MADDE 11 :
DİĞER HÜKÜMLER
Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda yapının varlığı ve hak sahipliğinin belirlenmesinde 4706 sayılı yasa, uygulama esaslarında 6306 sayılı yasa hükümleri uygulanır.
İş bu yönerge kapsamında ihtiyaç halinde ilave maddeler eklenecektir.
 
MADDE 12 :
YÜRÜRLÜK
Bu yönerge, Kepez Belediye Meclisinde kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer
Bu yönerge hükümlerini Kepez Belediye Başkanı yürütür.
                                                                 
            K A R A R :
            6306 sayılı yasa kapsamında, 12.12.2016 tarih 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen ve Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölge ile ilgili olarak hazırlanan Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönergesinin kabulüne ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]]>
2017-07-07
<![CDATA[07/06/2017 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARARLARI]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Tutanaklari&id=194/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 07/06/2017 TARİHİNDE
YAPTIĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ VE II.OTURUMUNA AİT MECLİS KARARLARI

                 
    
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
KARAR NO:171
 
    K A R A R :             
    Belediye Meclisimizin 07/06/2017 tarihi Çarşamba günü saat 15.00’da gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan Meclis Üyemiz Süleyman ACAR’ın mazeretli sayılmasının uygun görüldüğüne oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:172
             
     K A R A R :
     Belediyemiz sınırları içerisinde Yeni Mahalle 2081 ada 8 parsel sayılı taşınmazda inşaatı devam etmekte olan Çelebi Sultan Mehmet Camiinin çevre düzenlemesinde bir bütünlük sağlanması düşünüldüğünden güneyinde bulunan 26360 ada 6 parselin satın alınması veya Belediyemize ait herhangi bir parselle takas edilmesi ve satın alınmasına karar verilmesi durumunda  5393 sayılı yasanın ilgili maddeleri uyarınca Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:173
 
   K A R A R :
 
S.N.MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜM
(m²)
HİSSEAÇIKLAMAKANUN MADDESİİMAR DUSUMU
1ERENKÖY350236337337TAHSİS-BEL.HİS.-
KAMULAŞTIRMA-
İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUNLAR
KONUT
2ŞAFAK35273137020BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
3ŞAFAK35273337020BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
4ÜNSAL610111291812918KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARSEMT SPOR
SAHASI
5GÖÇERLER260646516232BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
6BEŞKONAKLILAR26992171271880KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARKONUT
7SÜTÇÜLER27159912201220TAHSİS-BEL.HİS.-
KAMULAŞTIRMA-
İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUNLAR
KONUT
8YENİEMEK2934011647638BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
9YENİEMEK2934628581.28241.28BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
10YENİEMEK29350122168291BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
 
      Kepez Belediyesi sınırları içinde konut ve kamu alanında bulunan, mülkiyeti Kepez Belediyesine ve özel şahıslara ait yukarıdaki tabloda ada parsel numaraları yazılı olan hisseli ve tam taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediyemize ait taşınmazların satışı, takası, tahsis edilme yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğu, Belediye Meclisince alınacak karar doğrultusunda, aynı kanunun 34. maddesine göre Belediye Encümeni tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için yukarıdaki tabloda yazılı Erenköy, Şafak, Ünsal, Göçerler, Beşkonaklılar, Sütçüler ve Yeniemek Mahallelerinde bulunan  taşınmazlardaki hisselerin 5393 ve 2981 sayılı yasa gereği tahsisinin yapılabilmesi, 3194 sayılı yasanın 17. maddesine göre hissedarlara hisse satışının yapılabilmesi, ilgili parsellerin plan amacına uygun kullanılmak üzere 2942 sayılı kanunun 26. maddesine göre takas edilebilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesine göre ihale edilmesi ve gerektiğinde kat karşılığı olarak değerlendirilebilmesi için   belirtilen kanunlar doğrultusunda tahsis, satış, takas ve kat karşılığı verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.  (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:174
 
   K A R A R :
   Belediyemiz sınırları içerisinde Beşkonaklılar Mahallesinde bulunan 26990 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait hissenin 3194 sayılı Yasanın 17. maddesi, 2886 sayılı İhale Yasasına göre satılması ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması ve 5393 sayılı yasanın ilgili maddeleri uyarınca Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
        
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:175
 
      K A R A R :   
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi, 1240 ve 1241 nolu parsellere ilişkin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 25/04/2017 gün ve 6169 sayılı kararına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:176
 
      K A R A R :   
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3387 ada doğusundaki park alanında kalan,  Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 5052 ada 2 parselde kalan ve Gündoğdu Mahallesi 27735 ada 1 parselde kalan trafo alanlarının yerinde değişiklik yapılmasına yönelik Tedaş\'ın talebine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:177
 
   
    PLAN NOTLARI  (30.05.2017)
 
1-Antalya kent bütününde yapılaşma şartlarında bütünlük sağlanması ve kentsel dönüşümün sürekliliği açısından 01.05.1999 tarihinden önce planlanmış ve buna göre ekli paftada sınırları belirlenmiş alanlarda; yapılaşması tamamlanmış, başlamamış ve/veya devam edip etmemesine bakılmaksızın, bu alanlarda taban ve katlar alanı hesabı 01.05.1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan hükümler doğrultusunda yapılan ruhsat işlemlerindeki taban ve katlar alanı hesabı esas alınarak yapılacaktır.
2-Yüksek Zemin Kat :  İç yüksekliği içerisinde asma kat düzenlenebilen, ticari kullanım amacıyla yapılan kattır.
3-Ticaret alanlarında yüksek zemin kat yapılması zorunludur.
4-Yüksek zemin kat yapılan binaların bu katlarında, tabliye içerisinde yapılmış olan asma katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
5-Binaların subasman kotları altında tertiplenen katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
6- Konut kullanım alanlarında 0.00 kotu altında 1 bodrum kat, ticari kullanım alanları ile umumi binalarda 0.00 kotu altında 2 bodrum kat tertiplenebilir. 1. Bodrum kat ticari amaçlı kullanılabilir.
 
     Yukarıda altı madde olarak yazılı Plan notu meclise hitaben okundu ve konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda oylamaya sunulmuştur.
      K A R A R :   
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi kapsamında ekli haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı\'na yukarıda yazılı plan notunun eklenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul)
 
KARAR NO:178
      
     K A R A R :
     Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahallede 2081 ada 8 parselde yapımı devam eden Çelebi Sultan Mehmet Camisinin güney kısmında bulunan ve özel şahsa ait 1335.00 m2 yüzölçümlü 26360 ada 6 nolu parselin cami çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere satın alınmasının veya Belediyemize ait aynı değerde herhangi bir başka parselle takas edilmesinin uyun olacağı kanaatine varıldığından, İşlemlerin yapılmasında Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
KARAR NO:179
 
       K A R A R :
       Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Beşkonaklılar Mahallesinde 26990 ada 1 nolu parselde bulunan  Belediyemize ait hissenin 3194 sayılı yasanın 17. Maddesi ile 2886 sayılı ihale yasasına göre satılması ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması için 5393 sayılı yasanın 18(e)  maddesi gereğince parselin diğer hissedarlarına kat karşılığı satışının yapılmasına, yine 5393 sayılı yasanın 69. maddesi uyarınca hissemiz oranında hisse karşılığı  bina yapılması veya yaptırılması konusunda düzenlenecek sözleşme ve protokollerin imzalanması ile işlemlerinin takip edilmesi hususunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
KARAR NO:180
 
        K A R A R :
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden;
         Antalya İli Kepez İlçesi sınırları içerisinde, sınırları belirlenmiş alanlarda kullanılmak üzere hazırlanmış olan;
      Antalya kent bütününde yapılaşma şartlarında bütünlük sağlanması ve kentsel dönüşümün sürekliliği açısından 01.05.1999 tarihinden önce planlanmış ve buna göre ekli paftada sınırları belirlenmiş alanlarda; yapılaşması tamamlanmış, başlamamış ve/veya devam edip etmemesine bakılmaksızın, bu alanlarda taban ve katlar alanı hesabı 01.05.1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan hükümler doğrultusunda yapılan ruhsat işlemlerindeki taban ve katlar alanı hesabı esas alınarak yapılacaktır.
Yüksek Zemin Kat :  İç yüksekliği içerisinde asma kat düzenlenebilen, ticari kullanım amacıyla yapılan kattır.
Ticaret alanlarında yüksek zemin kat yapılması zorunludur.
Yüksek zemin kat yapılan binaların bu katlarında, tabliye içerisinde yapılmış olan asma katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
Binaların subasman kotları altında tertiplenen katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
Konut kullanım alanlarında 0.00 kotu altında 1 bodrum kat, ticari kullanım alanları ile umumi binalarda 0.00 kotu altında 2 bodrum kat tertiplenebilir. 1. Bodrum kat ticari amaçlı kullanılabilir.
 
      Şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
 
    

 ]]>
2017-06-12
<![CDATA[02/05/2017 TARİHLİ TOPLANTI KARARLARI]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Tutanaklari&id=191/                    ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 02/05/2017 TARİHİNDE
          YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARARLARI

                 
 
        
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
KARAR NO:131
 
    K A R A R :
    Belediye Meclisimizin 02/05/2017 tarihi Salı günü gerçekleşen toplantısına mazeretleri nedeniyle katılamayan Meclis Üyelerimizden Mesut KOCAGÖZ, Adnan KABAAĞAÇ ve Mehmet BALIK’ın mazeretli sayılmalarının uygun görüldüğüne oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
ÖNERGE
KARAR NO:132
 
      K A R A R :
 
S.NOT.C.ADI SOYADIBABA ADI
1 ARAP ŞÜKÜR VARİSLERİ 
211305192574YURDAGÜL IŞIKMAHMUT ŞEVKET
326225024058HATİCE KANATLIHALİL
430658432304ŞERİF KARAGÖZSABRİ
510927677650ERTAN EVİRGENHÜSEYİN
618688405178CEMİLE ÖZENTEVFİK
718682405396SERPİL ÖZENYUSUF
830871000144TURAN ARIKANRECEP
914770185744ÖZCAN ASLANSAMİ
1042850343166ŞAKİR SEVİNÇHANMÜKREMİN
11 ŞEHRİYE ATAGÜR VARİSLERİMUSTAFA
1218706404572SADETTİN ÖZENMUSA
1326932130950ERDAL ÖZENHASAN
1426062159944DURMUŞ TUĞRULMURAT
1527187103256SALİH DURNAKAZIM
1626329151032CAFER YEĞENOĞLUMUHARREM
1727190103182MUHARREM DURNAKAZIM
1810876665920VELİ BÜYÜKBIÇAKMEHMET
1929077295720KEMAL ÇEVİKERAHMET
2044578535304ŞAHİN ÖZBEKDURAN
2127259359956ŞENOL TUNCELİBRAHİM
2227805341718ÖMER ASLANDURMUŞ
2321328313306BAHRİ ÇETİNMUSTAFA
2422108292040MEHMET DİNCERÖMER ALİ
2522048294012DURKADIN DİNCERHASAN ALİ
2620068376978ATİLA YILMAZŞEVKİ
2719645613476İSMAİL COŞKUNİSMET
2852537011240YAŞAR BÜYÜKSARIHARUN
2914839547810GAMZE ER VARGÜNDURMUŞ
3014161785676BAYRAM ÇETİNMUSTAFA
3131609466218FETHİ YEŞİLKAYAMEHMET
3212259852712MEHMET BİÇERMEHMET ALİ
3328042323116CAHİT ŞENİBRAHİM
3420594688934MİTAT VURANMUSTAFA
35 MÜHÜYETTİN DOGURAN VARİSLERİ 
3638404543090MEHMET ERTÜRKBEKİRAĞA
3711152897868SAMİ AKSOL VARİSLERİSAMİ
3817458797918SATILMIŞ KARATAŞHÜSEYİN
3910277455168MEVLÜDE ÇAĞLAKALİ
4040873461744VEYSİ BENKNEZİR
4119408732666HAYDAR KILIÇVELİ
4216480830594ORHAN ALTUNAYMAHMUT
4314875883194HATİCE DOKGÖZSATILMIŞ
4420128708930CELAL YILMAZNESİMİ
45 HÜSEYİN YUMAK VARİSLERİ 
4620695690096HALİL GÜMÜŞHİMMET
4720689690224SÜLEYMAN GÜMÜŞHİMMET
4820638691982DERVİŞ GÜMÜŞHİMMET
4916561827512HASAN DELİBAŞALİ
5010375154444İSMAİL KOÇERH.HÜSEYİN
5116018845946MUSTAFA ÇELİKMUSTAFA
5232440176502MÜRÜVET UÇARKADİR
5352252055826NECMİ ÇİFCİMİKDAT
5452177058308HİKMET ÇİFCİMİKDAT
5521892316338ABDULLAH AKBABAMUSA
5627311340922BÜRHAN SÜALPİSMAİL
5726038160714HÜSEYİN EREKİNBAKİ
5826365149826İRFAN EREKİNBAKİ
5916723822416HAYDAR PELİTHÜSEYİN
6010303684500MÜRSEL DOLMAİBRAHİM
6128645073814FERİDUN ÖZENHÜSAMETTİN
6211141698292EYUP KAYMAKCIMUSTAFA
6330244256758YUSUF DEMİRALİ OSMAN
6447023664406BEYHAN ŞAHİNAHMET
6518091665466GÜLŞEN TÜRKKANİSMAİL
6619849366208FATMA AKCARIZA
6732032196130ERDOĞAN ARIHALİL
6823209484068AHMET ATASEVENDURALİ
6929365030682SÜLEYMAN AKKAYAHÜSEYİN
7036109358308SAİT KILIÇBATTAL
7119801719882ARAP KAYAZEYNAL
7235740074202YÜKSEL APAYDINAHMET
7311246660972EROL ÖZGÜNMEHMET
7426581142694VELİ UĞURNURİ
7527490111702BAYRAM TUĞRULALİ
7611155885756HİLMİ DUMANYUSUF
7712625451860ŞAHİN ASLANÖMER
7810510522466HASAN KAPLANABDUL KERİM
7922378127226BAYRAM TUNCERHİMMET
8010282530348MACİDE DEMİRBAŞŞABAN
8118409415158AYSEL ÇARDAKCEVDET
8225834148308MEHMET GÖRGÜLÜHÜSEYİN
8327346097020AHMET ACARMEHMET
8427334097476TAHSİN ACARMEHMET
8517714784942APDUL BOLATÖMER
8614440492356SEVİNÇ ÇUVALHÜSEYİN
8721637255540MEHMET SEVİNDİKKAMİL
8824208202516BAKİ KARATENALİ
8926296132966SÜLEYMAN ÖZERMEHMET
9070090099734KEMAL UTUŞMURAT
9124338624844NİZAMETTİN ACARNECMETTİN
9224311625790ÇELEBİ ACARSIRACETTİN
9329014060800SALİH ŞAHİNRAMAZAN
9440435514130EMDEM TEKSOYBEKTAŞ
9515202537162FATMA EKİCİALİ
96 HÜSEYİN AYDOĞDU VARİSLERİ 
9723369599534KAMİL CUCUALİ
9815367867654MUSTAFA BOLATHALİL
9921059112292HÜSEYİN DERTLİHASAN
10058081101598METİN KARAKURTSAİT
10151490321038DUMAN ŞENFEHMİ
102 BEKİR ŞAHAN VARİSLERİ 
103 AHMET YAVUZ VARİSLERİ 
10427601108690FEHMİ YAVUZAHMET
10521694253664AHMET SEVİNDİKKAMİL
  
          Belediyemiz sınırları içerisinde Ünsal Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli imar planında Sanayi Gelişme Alanı olarak ilan edilen alan içerisinde yoğun gecekondulaşma mevcut olup, bu alanda Sanayi Sitesi yapılabilmesi için gecekondu sahiplerinin tapu sorunun çözülmesi gerekmektedir. Sanayi Gelişme Alanı içerisinde kalan ve yukarıdaki listede belirtilen gecekondu hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan 5393 sayılı Yasanın 69. maddesi ve ilgili kanunlara göre tapu verilmesi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 27.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
ÖNERGE
KARAR NO:133
 
       K A R A R :   
        Kepez İlçesi, Varsak Bölgesi Altıayak, Varsak Menderes, Varsak Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırları içerisinde uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 28. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:134
             
          K A R A R :
         Belediyemize ait Düdenbaşı Mahallesi 2363 Sokak 27586 ada 1 parselin güneyinde bulunan 5636,45 m²’lik yer, imar planında Pazar Yeri olarak planlanmıştır. Söz konusu yere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi (c)  bendinde bulunan Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir hükmüne istinaden Antalya’da faaliyet gösteren Antalya Semt Pazarcılar Odası veya Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Esnaf Odası ile birlikte ortak proje kapsamında Pazar Yeri yapılabilmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:135
 
         K A R A R :
          Mülkiyeti Belediyemize ait Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak 29357 ada 1 parselde bulunan 4164,45 m²\'lik yer, imar planında Pazar Yeri olarak planlanmıştır. Söz konusu yere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c bendine göre Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir hükmüne istinaden Antalya da faaliyet gösteren Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Esnaf Odası veya Antalya Semt Pazarcılar Odası ile birlikte ortak proje kapsamında Pazar Yeri yapılabilmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:136
 
             K A R A R :
           Teomapaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi 25013 ada 9 parselde bulunan 6300 m²’lik arsa üzerinde 10 yıla kadar, yap-işlet-devret usulü ile başkasına inşaat yaptırılması ve kiraya verilmesi konusunda Belediye Meclis Kararı gereği  Sözleşme tarihinden (21.09.2007) itibaren yapımına karşılık 5 (beş) yıl bedelsiz, takip eden 5 (beş) yıl için günün rayiçlerine göre Belediye Encümeninin belirleyeceği kira bedeli üzerinden toplam 10 yıllığına Antalya Semt Pazarcılar Odasına tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Sözleşme yapıldıktan sonra  parselde 18.04.2008 tarihinde tevhit işlemi yapılmış olup, 25013 ada 12 parsel olmuştur. (7894 m²)
          Antalya Semt Pazarcılar Odası tarafından Belediye Encümenince belirlenen kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle; Belediye Başkanlığımızca kira alacağı ile ilgi dava açılmış olup, Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/125 Esas sayılı Gerekçeli Kararı ile kira alacağı talebinin henüz doğmadığı ve ikinci 5 yıllık kira başlangıcın 09.01.2014 tarihinde başlaması kararı verilmiştir. Karar Belediyemizce temyiz edilmiş olup, temyiz süreci devam etmektedir. 
           Bu güne kadar Antalya Semt Pazarcılar Odası tarafından Belediyemize herhangi bir kira ödemesi yapılmamıştır. Ancak Mısır Çarşısı esnafları tarafından Belediyemize ait Ziraat Bankası A.Ş. Kepez/Antalya şubesindeki 36875616-5031 nolu hesaba 31.12.2016 tarihine kadar olan kira karşılığı olarak toplam 1.097.372,85 TL ödemede bulunmuşlardır.   
           Antalya Semt Pazarcılar Odasının 6, 7, 8 ve 9\'uncu yıl ilk 3 ay kira bedeli yasal gecikme faizi hariç toplam 2.241.450,36 TL borcu bulunmaktadır.
           Belediyemiz tarafından açılan Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/125 Esas sayılı davanın, gecikme zammı hariç 2.241.450,36 TL Belediyemiz alacağından geri kalan 1.144.077,51 TL\'nin Antalya Semt Pazarcılar Odasından tahsil edilmesi ve 21.09.2007 tarihinde imzalanan protokolün karşılıklı olarak feshedilmesi şartıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (h) bendinde belirtilen Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.” Belediye Meclisinin yetkisindedir hükmüne istinaden gecikme zammı işletilmeden sulh yoluna gidilmesi,  mevcut Mısır Çarşısı içerisinde bulunan dükkânların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesi kapsamında 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun bulunduğuna ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:137
 
        K A R A R :
      Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesi Halide Edip Caddesi No:2\'de (28285 ada 8 parsel) bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi içindeki Kafeteryanın 5393 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği, yapılacak kiralama işleminde Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:138
    
         K A R A R :
      Mülkiyeti Belediyemize ait Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:250\'de (3502 ada 1 parsel) Kepezpark Varsak Kompleksi içerisinde bulunan Sinema Salonlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği, yapılacak kiralama işleminde Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:139
 
        K A R A R :
      Antalya Orman İşletme Müdürlüğünden işletme hakkını kiraladığımız Duacı Mahallesi 9000 Sokak No:14/1\'de bulunan Macera Parkı içindeki Restoranın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği, yapılacak kiralama işleminde Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:140
      
       K A R A R :
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi hükmü gereğince Kepez Belediyesi 2016 Yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi. (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:141
  
        K A R A R :
    5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi hükmü gereğince Kepez Belediyesi 2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:142
 
       K A R A R :
       Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Yenidoğan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 528 m²’lik 6998 ada 7 nolu parselin, Kamu Kuruluşu niteliğinde olan Akdeniz Belediyeler Birliğinin 21/10/2016 tarih ve 2016/96 sayılı yazıları ile irtifak hakkı tahsisini talep ettiği anlaşıldığından; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca irtifak hakkının yirmi beş (25) yıl süre ile Akdeniz Belediyeler Birliği lehine tahsis edilmesine, işlem ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:143
 
 
      K A R A R :
      Belediyemiz sınırları içerisinde Göksu Mahallesi Nene Hatun Caddesi 24/1 nolu adreste bulunan Göksu Kuran Kursu binasının bulunduğu alan Belediyemiz tasarrufunda olan alanlardan olup, 1/1000 ölçekli imar planında park alanında kaldığı ve yapının bulunduğu alanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca Kepez İlçe Müftülüğüne kullanım hakkı ile tahsis edilmesi, işlem ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:144
  
       K A R A R :
 
S.N.MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜM
(m²)
HİSSEAÇIKLAMAKANUN MADDESİ
1HABİBLER25871265849BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUN
2HABİBLER258713667111BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUN
3HABİBLER258811511511İHALE2886 SAYILI KANUN
4HABİBLER258812527527İHALE2886 SAYILI KANUN
5DEMİREL35093550450TAHSİS-BEL.HİS.-
TRAMPA- İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUNLAR
6DEMİREL351821418776TAHSİS-BEL.HİS.-
TRAMPA- İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUNLAR
7AHATLI87227380380İHALE2886 SAYILI KANUN
8HABİBLER26663150223366TAHSİS-BEL.HİS.-
TRAMPA- İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUNLAR
9BARAJ26859356912817TAHSİS-BEL.HİS.-
TRAMPA- İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUN
 
       Belediyemiz sınırları içinde konut ve kamu alanında bulunan, mülkiyeti Kepez Belediyesine ve özel şahıslara ait yukarıda ada parsel numaraları yazılı olan hisseli ve tam taşınmazların, 5393 sayılı Belediye kanunda “Belediyemize ait taşınmazların satışı, takası, tahsis edilme yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğu” Belediye Meclisince alınacak karar doğrultusunda, aynı kanunun 34. maddesine göre Belediye Encümeni tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için yine listede Baraj, Habibler, Ahatlı ve Demirel mahallelerinde bulunan taşınmazlardaki hisselerin 5393 ve 2981 sayılı yasa gereği tahsisinin yapılabilmesi, 3194 sayılı yasanın 17. maddesine göre hissedarlara hisse satışının yapılabilmesi, ilgili parsellerin plan amacına uygun kullanılmak üzere 2942 sayılı kanunun 26. maddesine göre takas edilebilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesine göre ihale edilmesi ve gerektiğinde kat karşılığı olarak değerlendirilebilmesi için yukarıda belirtilen kanunlar doğrultusunda tahsis, satış, takas ve kat karşılığı verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.  (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:145
          
      K A R A R :
 
S.NOMAHALLEADA PRS.ADI SOYADIBABA ADI
1DEMİREL296018HATİCE YALDIZALİ
2ÇAMLIBEL75634ALİ İHSAN ATILGANMEHMET
3MEHMET AKİF ERSOY990513HAVVA DALGIÇMUSTAFA
4MEHMET AKİF ERSOY990513SALİM DALGIÇALİ
5MEHMET AKİF ERSOY990513AYŞE PALANDIZALİ
6MEHMET AKİF ERSOY990513SONGÜL CENGİZCİALİ
7MEHMET AKİF ERSOY990513ABDULLAH DALGIÇALİ
8MEHMET AKİF ERSOY990513SALİH DALGIÇALİ
9MEHMET AKİF ERSOY990513ALİ RIZA DALĞIÇALİ
10MEHMET AKİF ERSOY990513FADİME SARIBAYALİ
11MEHMET AKİF ERSOY990513MUSTAFA DALGIÇALİ
12GAZİ TOKİ ALANIMEHMET ŞENOLHASAN
13GAZİ 26708/1(BATISI YOL)BAYRAM ERENMUSA
 
 
           Antalya İli Kepez İlçesi Demirel, Çamlıbel, Mehmet Akif Ersoy ve Gazi Mahallelerine ait yukarıdaki listede ada parsel numarası belirtilen taşınmazlarla ilgili adı, soyadı, baba adı ve yapısının bulunduğu kişiler tapu alabilmek amacı ile çeşitli tarihlerde belediyemize müracaat etmişlerdir. Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla Belediyemize ait parseller ile imar planına göre yol ve park alanında oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi, numarataj belgesi, Y.Ö.T.B. dosyası v.b. belgelerden herhangi biri ile belgeleyen yukarıda belirtilen listedeki kişilere gecekondusu korunabiliyor ise bulunduğu parselden, korunamıyor ise mülkiyeti Belediyemize ait herhangi bir parselden 400 m²’ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek 5393 sayılı yasanın 18. ve 69. maddesine göre arsa tahsisin yapılmasına ve işlemlerin takibi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO:146
 
       K A R A R :
 
                    
S.NOT.C. NOAD SOYADBABA ADI
167645026512HASAN KARABULUTDURSUN
210121061248HÜKMET GÜLMUSTAFA
329515024738SELA ÇAVUŞOĞLUSALİH
422673347688NURSEN SAYANLIHÜSEYİN
510472390400RAMAZAN DİNÇERMUSA
650917707400ALİ YAYLAALİ
751796365620FATMA ASLANİSMAİL
835741202802SUNA GÜNDOĞDURIZA
915389891712ENVER ÇAVUŞOĞLUALİ
1035608883304TAŞKIN DOĞUARSLAN
1136109857368AYŞE ULUSETHEM
1240613000172GAZİ ÇETİNRECEP
1314698553618ESAT YILDIRIMALİ
1417143015136CENGİZ SÜNBÜLABDULLAH
1528139128396FATMA ÇEVİKMEHMET
1625687172840ASİYE AKOVAMUSTAFA
1730497362442DÜRDANE NAYİRMEMET
1830386366162ESME SARIÇAMMUSTAFA
1930494362506SADIK ÇİNARMUSTAFA
2030419365056BANU ÇİNARMUSTAFA
2115517739480MEHMET ERASLANKADİR
2229566056122ŞAHİN KANTEMİRTEMUR
2342541677006MEVLÜT ŞENBAYRAM
2415055471828MUSA AKTAŞEMİN
2526392166308AHMET BAYRAKHAMZA
2619843260014SİNAN BALUNHÜSEYİN
2710474576352SULTAN ÖZDEMİRHÜSEYİN
2821490325848ALİ TUNÇİBRAHİM
2947173467650SÜLEYMAN METİNÖMER
3031384007422AHMET SARIBOĞAHASAN
3111395648388HİKMET ÇAĞLARHÜSEYİN
3225621941662MUKADDES KEPENEKALİ OSMAN
3312334514542ADEM KUZKAYABAYRAM
3428735970214YASEMİN CANDEĞERTAHİR
3563082261592ADIBAL ŞAHİNNURİ
3616622280614BOLAT AYDINHASAN HÜSEYİN
3737735121458ERHAN BALHACI
3819991778652İSMAİL BAYGÜLÜNAL
3945325746264RAMAZAN VARLIALİ
4021811296864NURAY KARADAYIAHMET
4121799297242ÖZGÜR KARADAYIDURMUŞ
4221733299400BARIŞ KARADAYIDURMUŞ
4310447702948ELİF NUR KARADAYIDURMUŞ
4421805297082AYNUR KARADAYIRAMAZAN
4514929531026MUSTAFA ÇAKANREMZİ
4611438842360MEHMET ŞÜKRÜ YILMAZHÜSEYİN
4739532776732HÜSEYİN ERGİNMUSTAFA
4830385041824ALİ KAŞTANSAMİ
4930403041218NEZAHAT YÜCELSAMİ
5017017694184HATİCE BAŞPINARBEKİR
5113105454418MUHARREM AKARSUALİ
5267081250380ZAHİDE AYDINAHMET
5313105571542RAHİME DEMİRCİİBRAHİM
5413132570686RAMAZAN DEMİRCİİBRAHİM
5522666273802İBRAHİM SİMAVHASAN
5621961525326DURMUŞ ÜNEYALİ
5724430096648HÜSEYİN KARAAĞAÇHÜSEYİN
5811140638060DURALİ GÜNEYALİ RIZA
5922852654194BEKTAŞ BAYIRTURAN
6029134057056MEHMET AYBARHASAN
6114102207366İBRAHİM DEMİRHALİL
6220075008350BÜNYAMİN DURANTAŞTAN
6330310035386KADİR AYHANHALİL
 
       Kepez İlçesi Şelale, Habibler, Baraj mahallelerinde Düden Çayı Sit alanı içerisinde yoğun gecekondulaşma mevcut olup, bu alanda düzenleme yapılabilmesi için gecekondu sahiplerinin tapu sorunun çözülmesi gerekmektedir. Sit alanı içerisinde kalan ve yukarıdaki listede belirtilen 63 adet gecekondu hak sahibine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan 775, 2981, 4706 ve 5393 sayılı yasalar gereği tapu verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi  (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:147
 
       K A R A R :     
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Altıayak ve Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde tarım dışı kullanım kararı bulunan alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:148
 
      K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde geçerli olan plan notlarında, yapılaşmaya yönelik sıkıntıların aşılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).

GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:149
 
       K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09D-1D nolu imar plan paftasındaki 27740 ada 3 parselde yer alan Sosyal Tesis Alanı içerisine yapılması planlanan Hasta Konuk Evi projesine uygun olarak toplam inşaat alanı miktarında düzenleme yapılmasına ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:150
 
      K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10D-2A nolu imar plan paftasında yer alan 10995 ada 19 ve 37 parselin Cami ve Park yeri olarak düzenlenmesine ilişkin,  1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
   
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:151
 
      K A R A R : 
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09C-2B nolu imar plan paftasında yer alan 29348 ada 1 parselde uygulama aşamasında meydana gelen sıkıntıların giderilmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
  
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:152
 
      K A R A R :
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-05D-4A nolu imar plan paftasında yer alan 1813 ada 20 ve 21 parselin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
 
 
 
      
 
GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO:153
 
       K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27495 ada 10 parselin, mevcut Uygulama İmar Planında, Taks: 0.20  Kaks: 0.80, Ayrık Nizam 4 Kat olan yapılaşma şartlarının, E: 0.80 ve Yençok: 7 Kat olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO:154
 
       K A R A R :   
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Barış Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, konut alanında bulunan, 8387 ada 6 parselin, yapılaşma koşullarının korunarak, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
   
GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO:155
 
       K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesinde bulunan 27452 ada 4, 5, 8 parsellerin tevhit edilerek, parsellerde bulunan yapıların plana işlenerek, kütle nizam yapı düzeni getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO:156
 
      K A R A R :   
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 994, 995, 997, 1392 parsellere ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraz konularının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
      
GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO:157
 
      K A R A R :   
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde 11037 ada 9 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO:158
 
       K A R A R :   
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi sınırları içerisinde sehven Emsal=0.75 olarak planlanmış olan ticaret alanlarının eski emsal değerlerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 27. MADDESİ
KARAR NO:159
 
       K A R A R :
 
S.NOT.C.ADI SOYADIBABA ADI
1 ARAP ŞÜKÜR VARİSLERİ 
211305192574YURDAGÜL IŞIKMAHMUT ŞEVKET
326225024058HATİCE KANATLIHALİL
430658432304ŞERİF KARAGÖZSABRİ
510927677650ERTAN EVİRGENHÜSEYİN
618688405178CEMİLE ÖZENTEVFİK
718682405396SERPİL ÖZENYUSUF
830871000144TURAN ARIKANRECEP
914770185744ÖZCAN ASLANSAMİ
1042850343166ŞAKİR SEVİNÇHANMÜKREMİN
11 ŞEHRİYE ATAGÜR VARİSLERİMUSTAFA
1218706404572SADETTİN ÖZENMUSA
1326932130950ERDAL ÖZENHASAN
1426062159944DURMUŞ TUĞRULMURAT
1527187103256SALİH DURNAKAZIM
1626329151032CAFER YEĞENOĞLUMUHARREM
1727190103182MUHARREM DURNAKAZIM
1810876665920VELİ BÜYÜKBIÇAKMEHMET
1929077295720KEMAL ÇEVİKERAHMET
2044578535304ŞAHİN ÖZBEKDURAN
2127259359956ŞENOL TUNCELİBRAHİM
2227805341718ÖMER ASLANDURMUŞ
2321328313306BAHRİ ÇETİNMUSTAFA
2422108292040MEHMET DİNCERÖMER ALİ
2522048294012DURKADIN DİNCERHASAN ALİ
2620068376978ATİLA YILMAZŞEVKİ
2719645613476İSMAİL COŞKUNİSMET
2852537011240YAŞAR BÜYÜKSARIHARUN
2914839547810GAMZE ER VARGÜNDURMUŞ
3014161785676BAYRAM ÇETİNMUSTAFA
3131609466218FETHİ YEŞİLKAYAMEHMET
3212259852712MEHMET BİÇERMEHMET ALİ
3328042323116CAHİT ŞENİBRAHİM
3420594688934MİTAT VURANMUSTAFA
35 MÜHÜYETTİN DOGURAN VARİSLERİ 
3638404543090MEHMET ERTÜRKBEKİRAĞA
3711152897868SAMİ AKSOL VARİSLERİSAMİ
3817458797918SATILMIŞ KARATAŞHÜSEYİN
3910277455168MEVLÜDE ÇAĞLAKALİ
4040873461744VEYSİ BENKNEZİR
4119408732666HAYDAR KILIÇVELİ
4216480830594ORHAN ALTUNAYMAHMUT
4314875883194HATİCE DOKGÖZSATILMIŞ
4420128708930CELAL YILMAZNESİMİ
45 HÜSEYİN YUMAK VARİSLERİ 
4620695690096HALİL GÜMÜŞHİMMET
4720689690224SÜLEYMAN GÜMÜŞHİMMET
4820638691982DERVİŞ GÜMÜŞHİMMET
4916561827512HASAN DELİBAŞALİ
5010375154444İSMAİL KOÇERH.HÜSEYİN
5116018845946MUSTAFA ÇELİKMUSTAFA
5232440176502MÜRÜVET UÇARKADİR
5352252055826NECMİ ÇİFCİMİKDAT
5452177058308HİKMET ÇİFCİMİKDAT
5521892316338ABDULLAH AKBABAMUSA
5627311340922BÜRHAN SÜALPİSMAİL
5726038160714HÜSEYİN EREKİNBAKİ
5826365149826İRFAN EREKİNBAKİ
5916723822416HAYDAR PELİTHÜSEYİN
6010303684500MÜRSEL DOLMAİBRAHİM
6128645073814FERİDUN ÖZENHÜSAMETTİN
6211141698292EYUP KAYMAKCIMUSTAFA
6330244256758YUSUF DEMİRALİ OSMAN
6447023664406BEYHAN ŞAHİNAHMET
6518091665466GÜLŞEN TÜRKKANİSMAİL
6619849366208FATMA AKCARIZA
6732032196130ERDOĞAN ARIHALİL
6823209484068AHMET ATASEVENDURALİ
6929365030682SÜLEYMAN AKKAYAHÜSEYİN
7036109358308SAİT KILIÇBATTAL
7119801719882ARAP KAYAZEYNAL
7235740074202YÜKSEL APAYDINAHMET
7311246660972EROL ÖZGÜNMEHMET
7426581142694VELİ UĞURNURİ
7527490111702BAYRAM TUĞRULALİ
7611155885756HİLMİ DUMANYUSUF
7712625451860ŞAHİN ASLANÖMER
7810510522466HASAN KAPLANABDUL KERİM
7922378127226BAYRAM TUNCERHİMMET
8010282530348MACİDE DEMİRBAŞŞABAN
8118409415158AYSEL ÇARDAKCEVDET
8225834148308MEHMET GÖRGÜLÜHÜSEYİN
8327346097020AHMET ACARMEHMET
8427334097476TAHSİN ACARMEHMET
8517714784942APDUL BOLATÖMER
8614440492356SEVİNÇ ÇUVALHÜSEYİN
8721637255540MEHMET SEVİNDİKKAMİL
8824208202516BAKİ KARATENALİ
8926296132966SÜLEYMAN ÖZERMEHMET
9070090099734KEMAL UTUŞMURAT
9124338624844NİZAMETTİN ACARNECMETTİN
9224311625790ÇELEBİ ACARSIRACETTİN
9329014060800SALİH ŞAHİNRAMAZAN
9440435514130EMDEM TEKSOYBEKTAŞ
9515202537162FATMA EKİCİALİ
96 HÜSEYİN AYDOĞDU VARİSLERİ 
9723369599534KAMİL CUCUALİ
9815367867654MUSTAFA BOLATHALİL
9921059112292HÜSEYİN DERTLİHASAN
10058081101598METİN KARAKURTSAİT
10151490321038DUMAN ŞENFEHMİ
102 BEKİR ŞAHAN VARİSLERİ 
103 AHMET YAVUZ VARİSLERİ 
10427601108690FEHMİ YAVUZAHMET
10521694253664AHMET SEVİNDİKKAMİL
  
         Belediyemiz sınırları içerisinde Ünsal Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli imar planında Sanayi Gelişme Alanı olarak ilan edilen alan içerisinde yoğun gecekondulaşma mevcut olup, bu alanda Sanayi sitesinin yapılabilmesi için gecekondu sahiplerinin tapu sorunun çözülmesi gerekmektedir. Sanayi Gelişme Alanı içerisinde kalan ve yukarıdaki ekli listede belirtilen gecekondu hak sahiplerine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan 5393 sayılı yasanın 69. Maddesi ve ilgili kanunlara göre sanayi bölgelerinden nakledilecek gecekondu hak sahiplerine tapu verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ
KARAR NO:160
 
       K A R A R :
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden Kepez İlçesi, Varsak Bölgesi Altıayak, Varsak Menderes, Varsak Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırları içerisinde uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar ile ilgili konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]]>
2017-05-08
<![CDATA[II.BİRLEŞİM 04/05/2017 TARİHLİ TOPLANTI KARARLARI]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Tutanaklari&id=192/                   ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 04/05/2017 TARİHİNDE
          YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARARLARI

                 
 
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
KARAR NO:161
 
       K A R A R :              
         Belediye Meclisimizin 04/05/2017 tarihi Perşembe günü gerçekleşen Mayıs/2017 ayı olağan toplantısı II. Birleşimine mazeretleri nedeniyle katılmayan Meclis Üyelerimizden Süleyman ACAR ve Muharrem TUFAN’ın mazeretli sayılmalarının uygun görüldüğüne oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
     
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:162
     
        KA R A R:
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Belediye Bütçesi Muhasebe ve Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesi hükmü gereğince Kepez Belediyesi 2016 yılı Taşınır Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:163
 
         KA R A R:
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Belediye Bütçesi Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesi hükmü gereğince Kepez Belediyesi 2016 Yılı Bütçe Gideri 224.055.272,38.-TL, Bütçe Geliri 250.185.155,64.-TL olarak gerçekleşmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi gereği Kabulüne, Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:164
 
          K A R A R :
          Yeşiltepe Mahallesi Halide Edip Caddesi No:2’de (25285 ada 8 parsel) bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi içindeki Kafeteryanın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin ( e ) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” hükmü ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesinde “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz.” hükmüne istinaden 10 yıl (on) süre ile kiraya verilmesi ve bu işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine, konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:165
 
            K A R A R :
          Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:250’de (3502 ada 1 parsel) Kepezpark Varsak Kompleksi içerisinde bulunan Sinema Salonlarının  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendine Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” hükmü ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz.” hükmüne istinaden 10 yıl (on) süre ile kiraya verilmesi ve bu işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine, konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:166
 
         K A R A R :
          Duacı Mahallesi 9000 Sokak No:14/1’de Macera Parkı içindeki Restoranın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendindeki Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. hükmü ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 64. Maddesindeki Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz.” hükmüne istinaden 10 yıl (on) süre ile kiraya verilmesi ve bu işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine, konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
   
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:167
 
         K A R A R :
         Belediyemiz sınırları içerisinde, Göksu Mahallesinde bulunan tasarrufu Belediyemize ait  1/1000 ölçekli imar planında park alanında kalan kız kuran kursu binasının bulunduğu alan Belediyemiz tasarrufunda olan bir yer olup, 1/1000 ölçekli imar planında park alanında kalmaktadır. Söz konusu yapının bulunduğu alanın plan amacına uygun düzenleme yapılıncaya kadar 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca Kepez İlçe Müftülüğüne kullanım hakkı ile tahsis edilmesi, işlem ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine, konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO:168
 
         K A R A R :
                                                                                     LİSTE
S.N.MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜM (m²)HİSSEAÇIKLAMAKANUN MADDESİ
1HABİBLER25871265849BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUN
2HABİBLER258713667111BEL.HİS.3194/17 SAYILI KANUN
3HABİBLER258811511511İHALE2886 SAYILI KANUN
4HABİBLER258812527527İHALE2886 SAYILI KANUN
5DEMİREL35093550450TAHSİS-BEL.HİS.-
TRAMPA- İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUNLAR
6DEMİREL351821418776TAHSİS-BEL.HİS.-
TRAMPA- İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUNLAR
7AHATLI87227380380İHALE2886 SAYILI KANUN
8HABİBLER26663150223366TAHSİS-BEL.HİS.-
TRAMPA- İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUNLAR
9BARAJ26859356912817TAHSİS-BEL.HİS.-
TRAMPA- İHALE
5393,2981,3194/17,
2942,2886 SAYILI KANUNLAR
 
         Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan ve yukarıda ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı 9 adet taşınmazdaki hissenin; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. Maddesi uyarınca değerlendirilmesinin yapılması işlemlerinde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna  oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 9. MADDESİ
KARAR NO:169
 
         K A R A R :
 
                                                                     LİSTE
 
S.NOT.C. NOAD SOYADBABA ADI
167645026512HASAN KARABULUTDURSUN
210121061248HÜKMET GÜLMUSTAFA
329515024738SELA ÇAVUŞOĞLUSALİH
422673347688NURSEN SAYANLIHÜSEYİN
510472390400RAMAZAN DİNÇERMUSA
650917707400ALİ YAYLAALİ
751796365620FATMA ASLANİSMAİL
835741202802SUNA GÜNDOĞDURIZA
915389891712ENVER ÇAVUŞOĞLUALİ
1035608883304TAŞKIN DOĞUARSLAN
1136109857368AYŞE ULUSETHEM
1240613000172GAZİ ÇETİNRECEP
1314698553618ESAT YILDIRIMALİ
1417143015136CENGİZ SÜNBÜLABDULLAH
1528139128396FATMA ÇEVİKMEHMET
1625687172840ASİYE AKOVAMUSTAFA
1730497362442DÜRDANE NAYİRMEMET
1830386366162ESME SARIÇAMMUSTAFA
1930494362506SADIK ÇİNARMUSTAFA
2030419365056BANU ÇİNARMUSTAFA
2115517739480MEHMET ERASLANKADİR
2229566056122ŞAHİN KANTEMİRTEMUR
2342541677006MEVLÜT ŞENBAYRAM
2415055471828MUSA AKTAŞEMİN
2526392166308AHMET BAYRAKHAMZA
2619843260014SİNAN BALUNHÜSEYİN
2710474576352SULTAN ÖZDEMİRHÜSEYİN
2821490325848ALİ TUNÇİBRAHİM
2947173467650SÜLEYMAN METİNÖMER
3031384007422AHMET SARIBOĞAHASAN
3111395648388HİKMET ÇAĞLARHÜSEYİN
3225621941662MUKADDES KEPENEKALİ OSMAN
3312334514542ADEM KUZKAYABAYRAM
3428735970214YASEMİN CANDEĞERTAHİR
3563082261592ADIBAL ŞAHİNNURİ
3616622280614BOLAT AYDINHASAN HÜSEYİN
3737735121458ERHAN BALHACI
3819991778652İSMAİL BAYGÜLÜNAL
3945325746264RAMAZAN VARLIALİ
4021811296864NURAY KARADAYIAHMET
4121799297242ÖZGÜR KARADAYIDURMUŞ
4221733299400BARIŞ KARADAYIDURMUŞ
4310447702948ELİF NUR KARADAYIDURMUŞ
4421805297082AYNUR KARADAYIRAMAZAN
4514929531026MUSTAFA ÇAKANREMZİ
4611438842360MEHMET ŞÜKRÜ YILMAZHÜSEYİN
4739532776732HÜSEYİN ERGİNMUSTAFA
4830385041824ALİ KAŞTANSAMİ
4930403041218NEZAHAT YÜCELSAMİ
5017017694184HATİCE BAŞPINARBEKİR
5113105454418MUHARREM AKARSUALİ
5267081250380ZAHİDE AYDINAHMET
5313105571542RAHİME DEMİRCİİBRAHİM
5413132570686RAMAZAN DEMİRCİİBRAHİM
5522666273802İBRAHİM SİMAVHASAN
5621961525326DURMUŞ ÜNEYALİ
5724430096648HÜSEYİN KARAAĞAÇHÜSEYİN
5811140638060DURALİ GÜNEYALİ RIZA
5922852654194BEKTAŞ BAYIRTURAN
6029134057056MEHMET AYBARHASAN
6114102207366İBRAHİM DEMİRHALİL
6220075008350BÜNYAMİN DURANTAŞTAN
6330310035386KADİR AYHANHALİL
 
         Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, yukarıda adı, soyadı,  baba adı ve T.C. Kimlik numarası belirtilen 63 kişinin tapu müracaatına istinaden yapılan incelemede;
       Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla;
       Söz konusu Düden Çayı Projesi kapsamında ve sit alanı içinde kalan oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi,  numarataj belgesi veya Y.Ö.T.B. dosyasından herhangi biri ile belgeleyen yukarıda belirtilen listedeki kişilere mülkiyeti Belediyemize ait veya diğer Kurumlardan aynı amaç ile devir alınan herhangi bir parselden 400 m² ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek, ilgili kanunlara göre hak sahipliği bulunan kişilere arsa tahsisin yapılmasına, işlemlerde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
GÜNDEMİN 10. MADDESİ
KARAR NO:170
 
 
         K A R A R :
 
                                                                LİSTE
S.NOTC.NOADI SOYADIBABA ADI
1 ARAP ŞÜKÜR VARİSLERİ 
211305192574YURDAGÜL IŞIKMAHMUT ŞEVKET
326225024058HATİCE KANATLIHALİL
430658432304ŞERİF KARAGÖZSABRİ
510927677650ERTAN EVİRGENHÜSEYİN
618688405178CEMİLE ÖZENTEVFİK
718682405396SERPİL ÖZENYUSUF
830871000144TURAN ARIKANRECEP
914770185744ÖZCAN ASLANSAMİ
1042850343166ŞAKİR SEVİNÇHANMÜKREMİN
11 ŞEHRİYE ATAGÜR VARİSLERİMUSTAFA
1218706404572SADETTİN ÖZENMUSA
1326932130950ERDAL ÖZENHASAN
1426062159944DURMUŞ TUĞRULMURAT
1527187103256SALİH DURNAKAZIM
1626329151032CAFER YEĞENOĞLUMUHARREM
1727190103182MUHARREM DURNAKAZIM
1810876665920VELİ BÜYÜKBIÇAKMEHMET
1929077295720KEMAL ÇEVİKERAHMET
2044578535304ŞAHİN ÖZBEKDURAN
2127259359956ŞENOL TUNCELİBRAHİM
2227805341718ÖMER ASLANDURMUŞ
2321328313306BAHRİ ÇETİNMUSTAFA
2422108292040MEHMET DİNCERÖMER ALİ
2522048294012DURKADIN DİNCERHASAN ALİ
2620068376978ATİLA YILMAZŞEVKİ
2719645613476İSMAİL COŞKUNİSMET
2852537011240YAŞAR BÜYÜKSARIHARUN
2914839547810GAMZE ER VARGÜNDURMUŞ
3014161785676BAYRAM ÇETİNMUSTAFA
3131609466218FETHİ YEŞİLKAYAMEHMET
3212259852712MEHMET BİÇERMEHMET ALİ
3328042323116CAHİT ŞENİBRAHİM
3420594688934MİTAT VURANMUSTAFA
35 MÜHÜYETTİN DOGURAN VARİSLERİ 
3638404543090MEHMET ERTÜRKBEKİRAĞA
3711152897868SAMİ AKSOL VARİSLERİSAMİ
3817458797918SATILMIŞ KARATAŞHÜSEYİN
3910277455168MEVLÜDE ÇAĞLAKALİ
4040873461744VEYSİ BENKNEZİR
4119408732666HAYDAR KILIÇVELİ
4216480830594ORHAN ALTUNAYMAHMUT
4314875883194HATİCE DOKGÖZSATILMIŞ
4420128708930CELAL YILMAZNESİMİ
45 HÜSEYİN YUMAK VARİSLERİ 
4620695690096HALİL GÜMÜŞHİMMET
4720689690224SÜLEYMAN GÜMÜŞHİMMET
4820638691982DERVİŞ GÜMÜŞHİMMET
4916561827512HASAN DELİBAŞALİ
5010375154444İSMAİL KOÇERH.HÜSEYİN
5116018845946MUSTAFA ÇELİKMUSTAFA
5232440176502MÜRÜVET UÇARKADİR
5352252055826NECMİ ÇİFCİMİKDAT
5452177058308HİKMET ÇİFCİMİKDAT
5521892316338ABDULLAH AKBABAMUSA
5627311340922BÜRHAN SÜALPİSMAİL
5726038160714HÜSEYİN EREKİNBAKİ
5826365149826İRFAN EREKİNBAKİ
5916723822416HAYDAR PELİTHÜSEYİN
6010303684500MÜRSEL DOLMAİBRAHİM
6128645073814FERİDUN ÖZENHÜSAMETTİN
6211141698292EYUP KAYMAKCIMUSTAFA
6330244256758YUSUF DEMİRALİ OSMAN
6447023664406BEYHAN ŞAHİNAHMET
6518091665466GÜLŞEN TÜRKKANİSMAİL
6619849366208FATMA AKCARIZA
6732032196130ERDOĞAN ARIHALİL
6823209484068AHMET ATASEVENDURALİ
6929365030682SÜLEYMAN AKKAYAHÜSEYİN
7036109358308SAİT KILIÇBATTAL
7119801719882ARAP KAYAZEYNAL
7235740074202YÜKSEL APAYDINAHMET
7311246660972EROL ÖZGÜNMEHMET
7426581142694VELİ UĞURNURİ
7527490111702BAYRAM TUĞRULALİ
7611155885756HİLMİ DUMANYUSUF
7712625451860ŞAHİN ASLANÖMER
7810510522466HASAN KAPLANABDUL KERİM
7922378127226BAYRAM TUNCERHİMMET
8010282530348MACİDE DEMİRBAŞŞABAN
8118409415158AYSEL ÇARDAKCEVDET
8225834148308MEHMET GÖRGÜLÜHÜSEYİN
8327346097020AHMET ACARMEHMET
8427334097476TAHSİN ACARMEHMET
8517714784942APDUL BOLATÖMER
8614440492356SEVİNÇ ÇUVALHÜSEYİN
8721637255540MEHMET SEVİNDİKKAMİL
8824208202516BAKİ KARATENALİ
8926296132966SÜLEYMAN ÖZERMEHMET
9070090099734KEMAL UTUŞMURAT
9124338624844NİZAMETTİN ACARNECMETTİN
9224311625790ÇELEBİ ACARSIRACETTİN
9329014060800SALİH ŞAHİNRAMAZAN
9440435514130EMDEM TEKSOYBEKTAŞ
9515202537162FATMA EKİCİALİ
96 HÜSEYİN AYDOĞDU VARİSLERİ 
9723369599534KAMİL CUCUALİ
9815367867654MUSTAFA BOLATHALİL
9921059112292HÜSEYİN DERTLİHASAN
10058081101598METİN KARAKURTSAİT
10151490321038DUMAN ŞENFEHMİ
102 BEKİR ŞAHAN VARİSLERİ 
103 AHMET YAVUZ VARİSLERİ 
10427601108690FEHMİ YAVUZAHMET
10521694253664AHMET SEVİNDİKKAMİL
                       
         Belediyemiz sınırları içerisinde Ünsal Mahallesinde içerisinde bulunan, yukarıda adı, soyadı,  baba adı ve T.C. Kimlik numarası belirtilen 105 kişinin tapu müracaatına istinaden yapılan incelemede; Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla;
        Söz konusu Sanayi Gelişme Alanı olarak ilan edilen alan içerisinde  kalan  oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi,  numarataj belgesi veya Y.Ö.T.B. dosyasından herhangi biri ile belgeleyen yukarıda belirtilen listedeki kişilere mülkiyeti Belediyemize ait veya diğer Kurumlardan aynı amaç ile devir alınan herhangi bir parselden 400 m² ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek, ilgili kanunlara göre hak sahipliği bulunan kişilere  arsa tahsisin yapılmasına, işlemlerde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna  oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 ]]>
2017-05-08