Kepez Belediyesi RSS Sistemi - Meclis Gündemi Kepez Belediyesi RSS Sistemi http://www.kepez-bld.gov.tr/ tr <![CDATA[12/10/2018 Tarihli II.Birleşim Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=257/                                               ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM ayı olağan toplantısı II. birleşimi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 12/10/2018 tarihi Cuma günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.
 
      G Ü N D E M     :           
                                                                                                                                     
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri
Müdürlüğü
Yoklama ve açılış.
2Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 01.10.2018 tarih ve 290 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Kepez Belediyesi 2019 yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 01.10.2018 tarih ve 291 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2019 yılı Bütçesi, Gelir tarifesi, Kadro cetvelleri ve Bütçe kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 01.10.2018 tarih ve 292 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Atatürk Mahallesinde bulunan 2 adet halı saha ve kafeteryanın 5 (beş) yıllığına kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 01.10.2018 tarih ve 310 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sağlık Merkezinde hizmete yeni açılmış olan tedavi kalemleri için Belediyemiz 2018 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 01.10.2018 tarih ve 309 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Uluslararası Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri Yönetmeliğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 01.10.2018 tarih ve 307 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 25027 ada 7 parsel numaralı taşınmazda bulunan trafonun yerinin değiştirilmesine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
]]>
2018-10-11
<![CDATA[01/10/2018 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=256/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/10/2018 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.
 
SIRA
NO
GELDİĞİ
BİRİM
TARİH-SAYIKONU
1Yazı İşleri Müdürlüğü-Yoklama ve açılış.
2Mali Hizmetler Müdürlüğü27/09/2018-
4437
Belediyemiz 2019 yılı Taslak Performans Programının görüşülmesi.
3Mali Hizmetler Müdürlüğü27/09/2018-
4436
Belediyemiz 2019 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe tasarısının görüşülmesi.
4Mali Hizmetler Müdürlüğü24/09/2018-4380Atatürk Mahallesi 2627 Sokak No:36\'da bulunan 2 adet halı saha ve kafeteryanın 5 (beş) yıllığına kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi.
5Mali Hizmetler Müdürlüğü27/09/2018-
4438
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü bütçesinde ihtiyaç fazlası olan tertiplerden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan tertiplere Toplam: 18.330.000,00-TL aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.
6Temizlik İşleri Müdürlüğü24/09/2018-565Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesi konulu Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Zabıta Müdürlüğü05/09/2018-2810Şafak Mahallesi Salı Pazarında tahsis işlemine ilişkin başvuru listelerine yapılan itirazların ve müracaat eden esnafların dosyalarının tekrar incelenmesi konusunun görüşülmesi.
8Park ve Bahçeler Müdürlüğü24/09/2018-1055Ağrı İli Tendürek Dağında terör örgütü PKK ile çıkan çatışma sonucunda şehit olan Faik AKTAŞ isminin Belediyemiz sınırları içerisindeki yapımı tamamlanan parklardan birisine verilmesi konusunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlak Müdürlüğü27/09/2018-
6224
Fevzi Çakmak, Çamlıbel, Esentepe, Güneş ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 53 adet şahsa 5393 sayılı kanun ilgili maddeleri kapsamında arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
10Kentsel Tasarım Müdürlüğü27/09/2018-
2941
Beşkonaklılar Mahallesi sınırları içerisinde Resmi Kurum Alanı olan 26975 ada 1 parselin, İŞKUR Hizmet Binası yapılabilmesi için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım Müdürlüğü  27/09/2018-
2936
Başköy Mahallesi sınırları içerisinde 28430 ada 33 parsel ve 29176 ada 8-9-10 parsellerin bulunduğu bölgeye ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına dair İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım Müdürlüğü  27/09/2018-
2937
Altınova Düden Mahallesi sınırları içerisinde 28534 ada 1 parselde bulunan Camii alanının güneyinde bulunan yolun düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım Müdürlüğü27/09/2018-
2938
Varsak Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 1628 ada 2 parselin, Resmi Kurum alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım Müdürlüğü  27/09/2018-
2933
Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10706 ada 8 parsele, İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım Müdürlüğü  27/09/2018-
2934
Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 3208 ada 5 parsel numaralı taşınmazın yapılaşamamasından kaynaklı, doğusunda bulunan yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım Müdürlüğü  27/09/2018-
2935
Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27527 ada 12-13-14 parsellerin tevhit edilerek, İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesi ve emsal artışı olmaksızın kat adedinin 7 kat olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım Müdürlüğü  27/09/2018-
2939
Emek Mahallesi sınırları içerisinde 5116 ada 2 parsel numaralı taşınmazın kullanım kararının \"Konut Alanından\", \"Özel Sağlık Tesisi Alanına\" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım Müdürlüğü  27/09/2018-
2940
Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 27777 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhidine imkân sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım Müdürlüğü  27/09/2018-
2942
Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 25027 ada 7 parsel numaralı taşınmazda bulunan trafonun yerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım Müdürlüğü27/09/2018-
2943
Kepez Mahallesi sınırları içerisinde 28124 ada 2 nolu parselin bir kısmı ile ormandan tahsisli alanda Aşır Aksu Devlet Hastanesinin planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunun görüşülmesi.
]]>
2018-09-27
<![CDATA[03/09/2018 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=254/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EYLÜL/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/09/2018 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.
 
G Ü N D E M : 
   
SIRA
NO
GELDİĞİ
BİRİM
TARİH-SAYIKONU
1--Yoklama ve açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü28/08/2018-536
 
Bestekâr Hafız Amir ATEŞ\'in şehrimizin kültür ve sanatına, şehrimizin tanıtımına katkılar sunacak şehir besteleri armağan ettiğinden, “Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı\" verilmesi konusunun görüşülmesi.
3İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü28/08/2018-2088
 
Antalya Kepez Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4Temizlik İşleri Müdürlüğü28/08/2018-511
 
Kepez Belediyesi dâhilindeki bölgelerde kurulmuş yetkili kuruluşlara ambalaj atıkları toplama ve ayırma işlemi için 10 yıla kadar ihale ile verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
28/08/2018-972
 
Döşemealtı ilçesinde içme suyu hattı döşeme çalışması esnasında meydana gelen iş kazasında toprak altında kalarak vefat eden İbrahim ÖZCAN isminin Gündoğdu Mahallesi 2473-2476 Sokaklar kesişimin deki parka verilmesi konusunun görüşülmesi.
6Tesisler Müdürlüğü28/08/2018-13Belediyemiz ile İlçe Müftülüğü arasında düzenlenecek ortak hizmet projesi protokolü doğrultusunda İlçemiz Çelebi Sultan Mehmet Caminin gerektiğinde tadilat ve onarımının yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlak Müdürlüğü28/08/2018-5457Fevzi Çakmak ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerindeki 55 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlak Müdürlüğü28/08/2018-5456Çankaya, Fevzi Çakmak, Ünsal ve Altınova-Orta Mahallelerinde bulunan 11 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
9Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2647
 
Kızıllı Mahallesi sınırları içerisindeki 1530 parselin, Akaryakıt Depolama Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2650
 
Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1211 ada 9 parselin, Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2646
 
Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde 7183 ada 6 parselde bulunan İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kararının kaldırılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2648
 
Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10706 ada 8 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2643
 
Başköy Mahallesi sınırları içerisinde 28430 ada 33 numaralı parsel, 29176 ada 8-9-10 numaralı parsellerin bulunduğu bölgeye ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2644
 
Varsak Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 1628 ada 2 parsel numaralı taşınmazın  \"Karakol Alanından\" \"Resmi Kurum Alanına\" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2642
 
Altınova Düden Mahallesi sınırları içerisinde 28534 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Camii Alanının güneyinde bulunan yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2645
 
Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 3208 ada 5 parsel numaralı taşınmazın doğusunda bulunan 20 metre enkesitli yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2649
 
Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 27298 ada 7 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2651
 
Beşkonaklılar Mahallesi sınırları içerisinde 26975 ada 1 parsel numaralı taşınmazda İŞKUR hizmet binası yapılabilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.


             ]]>
2018-08-29
<![CDATA[01/08/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=252/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin AĞUSTOS/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/08/2018 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.               
 
G Ü N D E M :  
 
SIRA
NO
GELDİĞİ
BİRİM
TARİH-SAYIKONU
1--Yoklama ve Açılış.
2İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü26/07/2018-
1709
Antalya Kepez Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konusunun görüşülmesi.
3Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü26/07/2018-
397
“Kepez Belediye Başkanlığı Müzik Ödülleri Yönetmeliği” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü26/07/2018-
395
“Kepez Belediye Başkanlığı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması Ödül Yönetmeliği” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü26/07/2018-
396
Özgürlük Mahallesi Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Ahatlı Mahallesi Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evinin açılabilmesi ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6Temizlik İşleri Müdürlüğü11/07/2018-398Kepez Belediyesi dâhilindeki bölgelerde kurulmuş yetkili kuruluşlara Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma işlemi için 10 yıla kadar ihale ile verilmesi konusunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü26/07/2018-
4834
Ahatlı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 27737 ada 5 nolu parselin değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü26/07/2018-
4833
Çankaya Mahallesinde bulunan Belediyemiz ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin hisseli olduğu 27457 ada 1 nolu parselin değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü26/07/2018-
4836
Fevzi Çakmak, Erenköy, Göçerler, Yavuz Selim, Barış ve Esentepe Mahallelerindeki 51 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü26/07/2018-
4835
Ayanoğlu, Gazi, Şelale, Demirel ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 292 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2367
Altınova Menderes Mahallesi 28499 ada 4 parselle ilgili dilekçe sahibinin talebine istinaden dosyasının meclisten çekilmesine ilişkin plan değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2366
Varsak Karşıyaka Mahallesi 696 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2369
Teomanpaşa Mahallesi 27696 ada batısına ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin Kararına göre onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2376
Kültür Mahallesi 10710 ada 5 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2375
Düdenbaşı Mahallesi 10019 ada 10 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2374
Kütükçü Mahallesi 9383 ada 8 ve 9 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2373
Kültür Mahallesi 27427 ada 1, 3, 4 parseller ve 27428 ada 1 parselin yurt alanı olması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğü tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2372
Kepez ve Santral Mahallelerinin sınırlarının yeniden belirlemesine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2371
Barış Mahallesi 8366 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2368
Varsak Karşıyaka Mahallesi 490 ada 21 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2361
Çankaya Mahallesi 27497 ada 2 parselin 4 kat olan kat adedinin Yençok:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2365
Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 27720 ada 4 parselin 1.20 emsalli Konut Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2364
Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 1713, 1718 ve 1768 ada çevresinde bulunan camii ve park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2363
Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Barış, Çankaya ve Esentepe Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2362
Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri sınırları içerisinde uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
26Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2370
Ünsal Mahallesi 3624, 10502, 10503, 10504 ve 10506 adaların 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
27Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2360
Hüsnü Karakaş, Baraj ve Habibler Mahalleleri sınırlarında Akdeniz Elektrik A.Ş. tarafından talep edilen trafo alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
28Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2359
Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine “Düdenbaşı Mahallesi” isminin “Demirgül Mahallesi” olarak değiştirilmesi konulu İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
29Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2377
Demirel Mahallesi sınırları içerisinde 3405 ada 23 ve 24 nolu parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
30Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2378
Fabrikalar Mahallesi 7183 ada 6 parsel numaralı taşınmazda İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.


                                                                                                                                       ]]>
2018-07-27
<![CDATA[02/07/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=250/                                             ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin TEMMUZ/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/07/2018 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
       İlan olunur.        
 
G Ü N D E M :   
 
SIRA
NO
GELDİĞİ
BİRİM
TARİH-SAYIKONU
1--Yoklama ve Açılış.
2Özel Kalem Müdürlüğü28.06.2018-
106
Fatma Yaşar İNAL isimli vatandaşımız adına ruhsatlı 07 KP 258 plakalı 1964 model Volkswagen marka aracını Belediyemize hibe etmesi konusunun görüşülmesi.
3Mali Hizmetler Müdürlüğü28.06.2018-
3162
Belediyemiz 2018 yılı Gelir Tarifesinin Sağlık İşleri Müdürlüğüne ait bölümünde değişikliklerin yapılması konusunun görüşülmesi.
4Mali Hizmetler Müdürlüğü14.05.2018-
2544
Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak No:2\\\'deki Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve İdare Binada, Belediyemiz ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanlığı arasında ortak proje yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
5Mali Hizmetler Müdürlüğü28.06.2018-
3160
Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:2\\\'deki (25013 ada 12 parsel) Mısır Çarşısı içerisinde bulunan R14 nolu dükkânın ASAT Tahsilât Veznesi olarak kullanmak amacı ile tahsis yapılması konusunun görüşülmesi.
6Mali Hizmetler Müdürlüğü28.06.2018-
3161
Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi No:23\\\'te (2443 ada 1 parsel ve 2446 ada 1 parsel) bulunan toplam 10.940,00 m²\\\'lik alan içerisinde bulunan 66 adet Dükkân, Çay Ocağı ve WC ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Park ve Bahçeler Müdürlüğü28.06.2018-
744
Afrin Zeytindalı Harekâtında şehit olan hemşerimiz “Şehit Er Muhittin Talha Çalışkan” isminin İlçemiz Yenidoğan Mahallesi 3072 Sokak üzerinde bulunan parka verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Park ve Bahçeler Müdürlüğü28.06.2018-
743
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken, 24 Ocak 2001 tarihinde pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu şehit edilen “Ali Gaffar OKKAN” isminin Çankaya Mahallesi 6400-6426 Sokaklar kesişiminde bulunan parkımıza verilmesi konusunun görüşülmesi.
9Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü06.06.2018-
322
\\\"Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri Yarışması\\\" yönetmelik taslağı konusunun görüşülmesi.
10Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü06.06.2018-
323
\\\"Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması\\\" yönetmelik taslağı konusunun görüşülmesi.
11Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü28.06.2018-
349
Özgürlük Mahallesi 2264 Sokak No:21 adresinde (1373 Ada 20 Parsel) bulunan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile, Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi B Blok No:77/B adresinde (8603 Ada 1 Parsel) bulunan Ahatlı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evinin açılışı ile ilgili konunun görüşülmesi.
12Zabıta Müdürlüğü28.06.2018-
2125
İlçemizde bulunan 12 adet kapalı pazar yeri ile ilgili hazırlanan Esnaf Sicil Takip Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4186
Fevzi Çakmak, Gazi, Kütükçü, Kanal, Yavuz Selim, Güneş, Çankaya, Çamlıbel ve Esentepe Mahallelerindeki 157 adet şahsa Arsa Tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
14Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4183
Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan gecekondu hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan sanayi bölgelerinden nakledilecek gecekondu hak sahiplerine tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
15Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4188
Fevzi Çakmak Mahallesinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 5 adet bilirkişi belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
16Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4187
Kütükçü Mahallesinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 5 adet bilirkişi belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
17Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4182
Hüsnükarakaş, Mehmet Akif Ersoy, Güneş, Gazi, Sütçüler, Habibler, Demirel, Şelale ve Altıayak Mahallelerindeki 73 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
18Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4181
Şelale, Habibler ve Baraj Mahallelerinde, Düden Çayının Kepez Belediyesi sınırları içerisinde kalan 7 adet gecekondu hak sahibine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
19Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4185
Ahatlı Mahallesi 27737 ada 5 nolu parselin satılması, kiraya verilmesi ya da Yap-İşlet-Devret modeli ile projelendirilerek işlemlerinin takip edilmesi hususunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
20Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4189
Çankaya Mahallesin 27457 ada 1 parselin bölgemizde yapılacak hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemize ait hissenin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümenince ihaleli satış yetkisi verilmesi ve Tapu devir işlemlerinde Kepez Belediye Başkanına ve Kepez Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
21Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4184
Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan Belediyemize ait taşınmazların değerlendirilmesi için Bütçe kararnamesinde bulunan yetkiye istinaden, İhale muhammen bedeli KDV dâhil 1.000.000.00-TL üzerinde olan ihaleli satışlarda ödeme vadesi bir yılı geçmemek şartıyla ihale bedelinin 1/4 ü peşin kalan miktarın en fazla 4 er aylık periyotlar halinde ve vade farkı gözetmeksizin üç eşit taksitle ödenmesi hususunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2009
Yenidoğan Mahallesi 7002 ada doğusundaki yeşil bandın ve yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2010
Teomanpaşa Mahallesi 10331 ada 11 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2011
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 11009 ada 13 parsele isteğe bağlı ticaret (İBT) kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2012
Başköy Mahallesi 28430 ada 33 parsel, 29176 ada 8-9-10 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
26Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2013
Fabrikalar, Yeşiltepe, Zafer, Atatürk, Yeni Emek, Mehmet Akif Ersoy, Güneş ve Beşkonaklılar Mahallelerinden geçen ve yerinden kaldırılmış olan enerji nakil hattının plan paftalarından da kaldırılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
27Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2020
Kültür Mahallesi 27427 ada 1, 3, 4 parseller ve 27428 ada 1 parselin yurt alanı olması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğü tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
28Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2014
Yükseliş Mahallesi 1713, 1718 ve 1768 ada ve çevresinde bulunan Camii ve park alanının yeniden düzenlenmesine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itiraz konusunun görüşülmesi
29Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2015
Çankaya Mahallesi 27527 ada 12, 13, 14 parsellere İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülmesi.
30Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2016
Çankaya Mahallesi 27544 ada 1 parsel ve 27545 ada 1 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan Ticaret Alanlarının tek ada olması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
31Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2017
Ünsal Mahallesi 3624, 10502, 10503, 10504 ve 10506 adaların düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
32Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2018
Demirgül (Eski Düdenbaşı) Mahallesi 10019 ada 10 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
33Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2019
Barış Mahallesi 8366 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
34Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2021
Ahatlı Mahallesi 8722 ada 8 numaralı parselde bulunan trafo alanının 5 nolu parsele taşınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
35Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2022
Kültür Mahallesi 10710 ada 5 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
36Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2023
Kızıllı Mahallesi 1530 parsele Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisi yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.
37Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2024
Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Esentepe, Çankaya ve Barış Mahalleleri sınırları içinde kalan alanda yapılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar konusunun görüşülmesi.
38Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2025
Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahallesi sınırlarında kalan alana yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar konusunun görüşülmesi.
39Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2026
Teomanpaşa Mahallesi 27696 ada batısına ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2016/117 E.2017/903K. sayılı kararına göre onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
40Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2028
Kütükçü Mahallesi 9383 ada 8 ve 9 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlamak amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
41Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2029
Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırlarının üç parçaya ayrılmak suretiyle düzenlenmesi konusunun görüşülmesi.
42Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2027
Hüsnü Karakaş, Baraj ve Habibler Mahalleleri sınırlarında Akdeniz Elektrik A.Ş.\\\'nin 22/05/2018 tarih ve 31441 kayıt numaralı yazısında yapılmasını talep ettiği trafo alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

                                ]]>
2018-06-28
<![CDATA[02/05/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=248/                                               ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MAYIS/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2018 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                           
 
1-Yoklama ve Açılış.
2-Meclis Divan Kâtipliğine gizli oylama usulü ile 1 adet asil üye seçimi konusunun görüşülmesi.
3-Belediye Meclisi İsim Tespit Komisyonu üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile 1 adet üye seçimi konusunun görüşülmesi.
4-Belediyemiz 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabı konusunun görüşülmesi.
5-Belediyemiz 2017 yılı Taşınır Kesin Hesabı konusunun görüşülmesi.
6-Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi No:23\\\'te (2443 ada 1 parsel ve 2446 ada 1 parsel) bulunan toplam 10.940,00 m²\\\'lik alan içerisinde bulunan 66 adet Dükkân, Çay Ocağı ve WC’nin 10 yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi.
7-İlçemizde muhtelif mahallelerde bulunan 12 adet kapalı Semt Pazar yerleri ile ilgili konunun görüşülmesi.
8-Karşıyaka, Kuzeyyaka, Kazım Karabekir, Habibler, Baraj, Sütçüler, Beşkonaklılar ve Göçerler Mahallelerindeki 23 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
9-Göksu Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlarda Kadastro Müdürlüğünce yapılması planlanan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev alacak bilirkişilerin belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
10-Varsak Karşıyaka, Gazi, Şelale, Ayanoğlu, Demirel, Fevzi Çakmak, Yükseliş ve Duraliler Mahallelerindeki 43 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11-Fevzi Çakmak, Habibler ve Gazi Mahallelerindeki 53 adet şahsa Arsa Tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
12-Göçerler Mahallesinde hâlihazırda Göçerler Mezarlığı olarak kullanılan 25959 ada 1 parseldeki Belediyemize ait 2.628,00 m²’lik hissenin,  Antalya Büyükşehir Belediyesine irtifak hakkı ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
13-Fevzi Çakmak ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri sınırları içerisinde pilon yerinin imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılmış olan itiraz konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14-Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde 7572 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15-Varsak Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 1547 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16-Varsak Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 2150 ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17-Esentepe Mahallesi 7572 ada 5 ve 6 parsellerin tevhit edilmesine imkân sağlanacak şekilde hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18-Erenköy Mahallesi 6641 ada 7 parselin yapılaşamamasından kaynaklı yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19-Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde 2285 ada 1 ve 14 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20-Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10331 ada 11 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
21-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 11009 ada 13 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
]]>
2018-04-27
<![CDATA[05/04/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=246/                                                   ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin NİSAN/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05/04/2018 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.          
 
G Ü N D E M : 
 
SIRA NOGELDİĞİ BİRİMTARİH -SAYI                                               KONU
1Yazı İşleri Müdürlüğü-Yoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
300
Belediyemiz Encümen Üyeliğine 1 yıl süreli gizli oy usulü ile 3 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
3Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
299
Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
4Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
297
Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
5Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
298
Belediye Meclisi Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
6Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
295
Belediye Meclisi İsim Tespit Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
7Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
296
Belediye Meclisi Kentsel Gereksinimler Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
8Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
301
Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
9Mali Hizmetler Müdürlüğü29-03-2018
1788
Belediyemiz 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine dair hazırlanan Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Mali Hizmetler Müdürlüğü29-03-2018
1787
Belediyemiz 2017 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
11İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü29-03-2018
683
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığı görüşüne uygun olarak hazırlanan Belediyemiz “Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” konusunun görüşülmesi.
12Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü29-03-2018
158
Belediye Meclisimizce daha önce komisyona sevk edilen \\\"Engelli Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği\\\" ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü29-03-2018
157
Belediye Meclisimizce daha önce komisyona sevk edilen Kadın Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği\\\" ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Sağlık İşleri Müdürlüğü29-03-2018
112
Belediye Meclisimizce daha önce komisyona sevk edilen “Şefkat ve Huzurevi Yaşlı Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Emlak ve İstimlak Müdürlüğü29-03-2018
2251
Ünsal Mahallesi Sanayi Gelişme Alanı içerisinde kalan 101 adet gecekondu hak sahibine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan Arsa Tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
16Emlak ve İstimlak Müdürlüğü29-03-2018
2253
Fevzi Çakmak, Kuzeyyaka, Çamlıbel, Esentepe ve Yenidoğan Mahallelerindeki 47 adet şahsa Arsa Tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
17Emlak ve İstimlak Müdürlüğü29-03-2018
2252
Karşıyaka, Kuzeyyaka, Kazım Karabekir, Habibler, Baraj, Sütçüler, Beşkonaklılar ve Göçerler Mahallelerindeki 23 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
18Emlak ve İstimlak Müdürlüğü29-03-2018
2254
Göksu Mahallesinde bulunan eski Sütçüler tapulamalı 192 nolu parselin Kadastro Müdürlüğü arşivinde ilk tesis tapulama tespit tutanağına rastlanmadığı, tekrar ihya edilmesi gerektiği belirtilerek 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince kadastro çalışmaları yapılacağı ve kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1067
Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde, 12183 ada 16 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1066
Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, 25008 ada 27 (yeni 32) parselin yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1065
Barış Mahallesi sınırları içerisinde, 8427 ada 9 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1064
Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde, 11237 ada 17 ve 18 parsellerdeki yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1069
Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu yapılması konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1063
Kepez İlçesi Hastane ve Sütçüler Caddesindeki yapılar ve bahçe düzenlemelerine kriterler getirilmesi konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1062
Kepez İlçesi Hastane ve Sütçüler Caddesinde cephe bütünlüğünün sağlanması amacı ile yapılardaki zemin katların yüksekliklerinin tespiti konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
26Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1061
Barış, Çankaya, Esentepe, Yavuz Selim ve Kazım Karabekir Mahalleleri sınırları içerisinde, daha sağlıklı ve yaşanılabilir yapılaşma ve kentleşme oluşturulabilmesi amacı ile hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
27Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1060
Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri sınırları içerisinde, daha sağlıklı ve yaşanılabilir yapılaşma ve kentleşme oluşturulabilmesi amacı ile hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
28Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1068
Kepez ve Santral Mahallelerinin sınırlarının yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
29Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1059
Kepez İlçesi genelinde demonte edilen enerji nakil hatları altında kalan alanların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmesi.
30Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1058
Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde, 6641 ada 7 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
31Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1057
Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, 7002 ada doğusunda yeşil bandın ve yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
32Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1056
Menderes Mahallesi sınırları içerisinde, 28499 ada 4 parsel numaralı taşınmazın güneydeki yapı yaklaşma mesafesinin 10 m olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
33Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1055
Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde, 7572 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlamaya yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
34Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1054
Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde, 7572 ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlanmasına yönelik olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
35Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1053
Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde pilon yerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılmış olan itiraz konusunun görüşülmesi.
36Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1052
Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde, 2285 ada 1 ve 14 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişliği konusunun görüşülmesi.
37Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1051
Varsak Esentepe Mahallesi, 3455 ada 6 ve 15 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayan ve parsellere İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
    ]]>
2018-03-30
<![CDATA[02/03/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=244/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, Kepez Belediye Meclisinin Mart/2018 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/03/2018 tarihi Cuma günü saat 14.30’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
         İlan olunur.    
 
G Ü N D E M :  
SIRA NOGELDİĞİ BİRİMTARİHİ -SAYIKONU ÖZETİ
1Yazı İşleri Müdürlüğü
02/03/2018-
Yoklama ve Açılış.
2Özel Kalem Müdürlüğü26/02/2018-36Belediyemizde halen kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası 07 KP 121 plakalı 2000 model Renault - Laguna 1.8 16V marka Otomobil ile 07 D 0005 plakalı 1996 model Tofaş - Fiat marka beyaz renk Otomobilin Burdur Yeşilova Belediye Başkanlığına şartsız ve bedelsiz olarak verilmesi konusunun görüşülmesi.
3Mali Hizmetler Müdürlüğü26/02/2018-12112018 Mali yılı Gelir Tarifesindeki değişikliklerinin yapılması konusunun görüşülmesi
4Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü26/02/2018-109Sayıştay görüşü doğrultusunda hazırlanan “Eğitim Yardımı Yönetmeliği” konusunun görüşülmesi.
5Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü26/02/2018-108Sayıştay görüşü doğrultusunda hazırlanan “Muhtaç Kimselere Yardım Yönetmeliği” konusunun görüşülmesi.
6Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü26/02/2018-106\\\"Engelli Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği\\\" konusunun görüşülmesi.
7Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü26/02/2018-107\\\"Kadın Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği\\\" konusunun görüşülmesi.
8Sağlık İşleri Müdürlüğü26/02/2018-74“Şefkat ve Huzurevi Yaşlı Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği” konusunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlak Müdürlüğü26/02/2018-1531Düden Çayı Sit alanı içerisinde kalan 8 adet gecekondu hak sahibine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlak Müdürlüğü26/02/2018-1532Santral, Ünsal, Erenköy, Altınova Orta, Fevzi Çakmak ve Kanal Mahallelerindeki 54 adet taşınmazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11Emlak ve İstimlak Müdürlüğü26/02/2018-1534Fevzi Çakmak, Ahatlı, Kültür, Yavuz Selim, Çankaya, Esentepe, Barış ve Çamlıbel Mahallelerindeki 145 adet şâhısa arsa tahsisi konusunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-705Kepez İlçesi muhtelif mahallelerde yer alan 10 adet PTT alanının, Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-701Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 7 kat olarak planlanmış olan imar adalarının maksimum 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-700Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 27292 ada 1 parselde yer alan Bölgesel Ticaret Alanı parselinin, maksimum 4 olan kat adedinin maksimum 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-699Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2431 sokağa cepheli imar parsellerine isteğe bağlı ticaret (İBT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-698Şelale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, emsalleri 0.75 olarak planlanmış olan 1377-1378-1382 ve 1383 adada bulunan ticaret parsellerinin, eski emsal değerlerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-697Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 3. Caddeye cepheli imar parsellerine, isteğe bağlı ticaret (İBT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-703Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1859 ada 8 parselde yer alan konut parseline, isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-704Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10706 ada 5 parselde yer alan konut parseline, isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-702Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9332 ada 2-3-4-5-11-12-13 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-706Kepez İlçesi sınırları dâhilinde kullanılmakta olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, plan notlarının revize edilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan plan notları ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-707Varsak Doğu Bölgesi uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar doğrultusunda, onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-708Santral Mahallesi batısı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-709Altınova Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 28508 ada 3 parselin Akaryakıt LPG İkmal ve Servis İstasyonu olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-710Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27497 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 4 kat olan kat adedinin Yençok=7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.                                                                                                       
 ]]>
2018-02-26
<![CDATA[01/02/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=242/  
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, Kepez Belediye Meclisinin Şubat/2018 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2018 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.      
 
G Ü N D E M :                                                                                                          
1-Yoklama ve Açılış.
2-Belediyemizde ihtiyaç fazlası durumundaki 07 KE 114 plakalı 2002 model Tofaş-Fiat marka aracın (otomobil) Isparta Sütçüler Belediye Başkanlığına şartsız ve bedelsiz olarak verilmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve  18 sayılı yazısı.
3Belediyemizde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü oluşturulması ve buna ilişkin hazırlanan Kadro İhdas Cetvelinin (I sayılı cetvel) görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 246 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü isminin, Etüd Proje Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 248 sayılı yazısı.
5-Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağına ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 247 sayılı yazısı.
6-Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:210\\\'da (2940 ada 8 parsel) bulunan Akaryakıt ve LPG İstasyonunun 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 709 sayılı yazısı.
7-Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi No:258\\\'de bulunan Tek sarnıç C Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan Restaurantın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 710 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz Sağlık Merkezi Diş Polikliniğinde implant uygulanması başladığından 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine yeni kalemler eklenmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 657 sayılı yazısı.
9-Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak No:10\\\'da (29357 ada 1 parsel) Kapalı Halk Pazarı içerisinde bulunan 11, 12 nolu dükkânların ortak proje kapsamında Antalya Sağlıklı Yaşam Derneğine tahsis işlemine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 711 sayılı yazısı.
10-Belediyemiz sınırları içerisinde, muhtelif mahallelerde bulunan 12 adet taşınmazın değerlendirmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 901 sayılı yazısı.
11-Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1913 adanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 297 sayılı yazısı.
12-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26619 ada 1  parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 296 sayılı yazısı.
13-Emek Mahallesi sınırları içerisinde 5112 adanın kuzeyinde yer alan cami alanı ile ilgili hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 295 sayılı yazısı.
14-Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 27720 ada 4  parselde yer alan Özel Sağlık Tesisi Alanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 294 sayılı yazısı.
15-Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 2449 ada 7  parselde yer alan Özel Yurt Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 293 sayılı yazısı.
16-Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6779 ada 1 parselin yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 298 sayılı yazısı.
17-Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8387 ada 6 parselin yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 299 sayılı yazısı. 
18-Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1997 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 288 sayılı yazısı.
19-Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde 1372 ada 39 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 291 sayılı yazısı.
20-Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 27699 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim tesisi alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 290 sayılı yazısı.
21Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10402 ada 6 parsel numaralı taşınmazda bulunan Ortaöğretim tesis alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 289 sayılı yazısı.
22-Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 1768 ada 1 ve 2 nolu taşınmazda yer alan Cami alanı ile 1718 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 nolu taşınmazlarda yer alan park alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 302 sayılı yazısı.
23-Kepez İlçesi muhtelif mahallelerde 10 adet PTT alanının, Antalya Posta Başmüdürlüğünün talebi ile resmi kurum alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 292 sayılı yazısı.
24-Kepez Mahallesi sınırları içerisinde Cezaevi ve çevresinde yol, park ve cami alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 305 sayılı yazısı.
25-Yeni Mahalle ve Yeniemek Mahallesinde 2081 ada 9, 10 ve 12 parseller, 5727 ada 1 ve 2 parseller, 5728 ada 1 ve 2 parseller, 12184 ada 1 parsel, 27652 ada 1 ve 2 parseller ile 29344 ada doğusu park alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 304 sayılı yazısı.
26-Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahalleleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 301 sayılı yazısı.
27-Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir, ve Yavuz Selim Mahalleleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 300 sayılı yazısı.
28-Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde 2789, 2800, 2802 ve 2804 nolu kadastro parselleri ile 3039, 3040 ve 3041 nolu imar adaları için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 303 sayılı yazısı.
29-Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10706 ada 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan konut parseline İBZT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 282 sayılı yazısı.
30-Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2431 sokak üzerinde yer alan ve bu sokağa cephe olan parsellere İBT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 284 sayılı yazısı.
31-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 3. Cadde üzerinde yer alan ve bu caddeye cephe olan parsellerde İBT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 285 sayılı yazısı.
32-Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 27292 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Bölgesel Ticaret Alanında max. 4 olan kat adedinin max. 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 287 sayılı yazısı.
33-Varsak Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 1547 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan konut parsellerinin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 286 sayılı yazısı.
34-Varsak Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 2150 ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan konut parsellerinin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 283 sayılı yazısı.
35-Santral Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 281 sayılı yazısı.]]>
2018-01-26
<![CDATA[02/01/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=240/                                                ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, Kepez Belediye Meclisinin Ocak/2018 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2018 tarihi Salı günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
        İlan olunur.    
 
G Ü N D E M :                                                                                                         
 
1-Yoklama ve Açılış
2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, gizli oy usulü ile Denetim Komisyonunun seçilmesi konulu; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 2651 sayılı yazısı.
3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, Belediye Meclisinin 2018 yılı için bir aylık tatil süresinin belirlenmesi konulu; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 2650 sayılı yazısı.
4-Kepez Belediyesi Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 3308 sayılı yazısı.
5-Kepez Belediyesi 2018 yılı içerisinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve bunlara ödenecek aylık net ücretlerinin tespit edilmesi konulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 3307 sayılı yazısı.
6-Kepez Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin revize edilmesine ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 3309 sayılı yazısı.
7-Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:210\\\'da (2940 ada 8 parsel) bulunan 2512 m²\\\'lik arsa üzerindeki Akaryakıt ve LPG İstasyonunun 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 4771 sayılı yazısı.
8-Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı No:94\\\'de bulunan Trafik Eğitim Parkının Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Antalya Şubesine tekrar tahsis işleminin yapılıp yapılamayacağı konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 4769 sayılı yazısı.
9-Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi No:258\\\'de bulunan Tek Sarnıç C Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan Restaurantın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 4770 sayılı yazısı.
10-Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin revize edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 366 sayılı yazısı.
11-Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Şefkat ve Huzurevi Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 365 sayılı yazısı.
12-Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 364 sayılı yazısı.
13-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak, Barış ve Çamlıbel Mahallelerindeki 30 kişiye arsa tahsisinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8659 sayılı yazısı.
14-Belediyemiz sınırları içerisinde çeşitli mahallelerde bulunan ve Düden Çayı Projesi kapsamında Sit alanı içinde kalan 38 adet gecekondu hak sahibine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8658 sayılı yazısı.
15-Kepez İlçesi Ünsal, Baraj ve Hüsnü Karakaş Mahallelerinde bulunan taşınmazlardaki hisselerin kamulaştırması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8676 sayılı yazısı.
16-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak, Barış, Erenköy, Kütükçü, Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Çankaya, Esentepe ve Çamlıbel Mahallelerinde 39 kişilik arsa tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8669 sayılı yazısı.
17-Kepez İlçesi Ünsal Mahallesinde Sanayi Gelişme Alanı olarak ilan edilen alan içerisinde sanayi bölgelerinden nakledilecek ve ilgili kanunlara göre 6 adet gecekondu hak sahibine tapu verilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8672 sayılı yazısı.
18-Kepez İlçesi Altınova Orta, Altınova Menderes, Altınova Sinan, Altınova Düden ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 12 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8665 sayılı yazısı.
19-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesindeki Fevzi Çakmak (Kütükçü) tapulamalı 9292 ada 1 parseldeki 7135,75 m²’lik hisse üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı adına okul yeri olarak irtifak (kullanım) hakkı kurulması konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 8660 sayılı yazısı.
20-Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesindeki 29527 ada 1 parseldeki 1694,89 m²’lik hisse üzerinde Diyanet İşleri Başkanlığı adına cami yeri olarak irtifak (kullanım) hakkı kurulması konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 8657 sayılı yazısı.
21-Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi sınırlarında kalan, 1375 ada 09 ve 10 parseller ile güneyindeki camii alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5442 sayılı yazısı.
22-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 208 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5441 sayılı yazısı.
23-Kepez İlçesi sınırlarında kalan Göçerler ve Kütükçü Bölgelerinde ve subasman kotu 1.00 m olan alanlarda yönetmelik değişikliğinden kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla subasman kotunun 0.50 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5437 sayılı yazısı.
24-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, Fatih Terim Caddesi ve çevresinde oluşan sorunların giderilmesi amacıyla yol genişliğinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5436 sayılı yazısı.
25-Kepez İlçesi, Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 2759 ada 1 parselin 1. Derece Arkeolojik Sit ile ilişiğinin kesilmesi amacıyla sit sınırında kalan kısmının yol olarak düzenlenerek terk edilmesi ve parselin kuzeyinde kalan eski yapının ayrı bir parsel olarak düzenlenmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5440 sayılı yazısı.
26-Kepez İlçesi Emek Mahallesinde bulunan 5112 adanın kuzeyinde yer alan camii alanı sınırlarının mevcut kullanımına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5433 sayılı yazısı.
27-Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 2449 ada 7 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5434 sayılı yazısı.
28-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 490 ada 21 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5430 sayılı yazısı.
29-Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1913 adanın Kadastro Müdürlüğü\\\'nün yaptığı sayısallaştırma sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5435 sayılı yazısı.
30-Kepez İlçesi Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 27720 ada 4 parsel numaralı taşınmazın; özel sağlık tesisi alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5432 sayılı yazısı.
31-Kepez İlçesi Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8427 ada 9 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5431 sayılı yazısı.
32-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9332 ada 2, 3, 4, 5, 11, 12 ve 13 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlamak ve İsteğe Bağlı Ticaret Kullanımı getirmek amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5429 sayılı yazısı.
33-Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde kat adedi 7 olarak belirlenmiş imar adalarında uygulamada çıkan problemlerin giderilmesi amacıyla max. 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5438 sayılı yazısı.
34-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 696 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlanması ve parsellere yüksek zemin ticaret kullanım hakkı getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5443 sayılı yazısı.
35-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26619 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Okulu Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5439 sayılı yazısı.]]>
2017-12-28