Kepez Belediyesi RSS Sistemi - Meclis Gündemi Kepez Belediyesi RSS Sistemi http://www.kepez-bld.gov.tr/ tr <![CDATA[04/05/2017 II.BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=190/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MAYIS/2017 ayı olağan toplantısı II. Birleşimi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04/05/2017 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                                    
 
1-Yoklama ve açılış.
2-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 140 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Belediyemiz 2016 yılı Taşınır Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 141 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Belediyemiz 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 137 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Mimar Sinan Kongre Merkezi içindeki Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 138 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Kepezpark Varsak Kompleksi içerisinde bulunan Sinema Salonlarının 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 139 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Duacı Mahallesi 9000 Sokak No:14/1\'de bulunan Macera Parkı içindeki Restoranın 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 143 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen;  Belediyemiz sınırları içerisinde Göksu Mahallesi Nene Hatun Caddesi 24/1 nolu adreste bulunan Göksu Kuran Kursu binasının Kepez İlçe Müftülüğüne kullanım hakkı ile tahsis edilmesine ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 144 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen;  Baraj, Habibler, Ahatlı ve Demirel Mahallelerinde bulunan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
9-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 146 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen;  Şelale, Habibler ve Baraj Mahallelerinde Sit Alanı içerisinde gecekondusu kalan 63 adet hak sahibine mülkiyeti Belediyemizde bulunan taşınmazlardan tapu verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
10-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Belediyemiz sınırları içerisinde Ünsal Mahallesinde bulunan gecekondu hak sahiplerine (105 adet) Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan sanayi bölgelerinden nakledilecek gecekondu hak sahiplerine ilgili kanunlara göre tapu verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.]]>
2017-05-03
<![CDATA[02/05/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=189/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MAYIS/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2017 tarihi Salı günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.        
 
G Ü N D E M :      
                                                                                                                                               
1-Yoklama ve açılış,
2-Tasarrufu Belediyemize ait Düdenbaşı Mahallesi 2363 Sokak 27586 ada 1 parselin güneyinde bulunan Pazar yeri konulu Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporları ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1459 sayılı yazısı.
3-Mülkiyeti Belediyemize ait Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak 29357 ada 1 parselde bulunan Pazar yeri konulu Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporları ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1460 sayılı yazısı.
4-Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi 25013 ada 9 parselde bulunan Mısır Çarşısındaki dükkanlara ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporları ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/04/2017 tarih ve 1476 sayılı yazısı.
5-Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesi Halide Edip Caddesi No:2\'de (28285 ada 8 parsel) bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi içindeki Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili;  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1463 sayılı yazısı.
6-Mülkiyeti Belediyemize ait Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:250\'de (3502 ada 1 parsel) Kepezpark Varsak Kompleksi içerisinde bulunan Sinema Salonlarının 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1461 sayılı yazısı.
7-Duacı Mahallesi 9000 Sokak No:14/1\'de bulunan Macera Parkı içindeki Restoranın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili;  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1462 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz 2016 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 gün ve 1465 sayılı yazısı.
9-Belediyemiz 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 gün ve 1464 sayılı yazısı. 
10-Yenidoğan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait 6998 ada 7 parselin Akdeniz Belediyeler Birliği lehine yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı ile tahsis edilmesi konulu Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporu ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/04/2017 tarih ve 2888 sayılı yazısı.
11-Belediyemiz sınırları içerisinde Göksu Mahallesi Nene Hatun Caddesi 24/1 nolu adreste bulunan Göksu Kuran Kursu binasının Kepez İlçe Müftülüğüne kullanım hakkı ile tahsis edilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3033 sayılı yazısı.
12-Baraj, Habibler, Ahatlı ve Demirel Mahallelerinde bulunan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3031 sayılı yazısı.
13-Demirel, Çamlıbel, Mehmet Akif Ersoy ve Gazi Mahallelerinde 13 adet şahsa Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3032 sayılı yazısı. 
14-Şelale, Habibler ve Baraj Mahallelerinde Sit Alanı içerisinde gecekondusu kalan 63 adet hak sahibine mülkiyeti Belediyemizde bulunan taşınmazlardan tapu verilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3030 sayılı yazısı.
15-Varsak Altıayak ve Zeytinlik Mahalleleri sınırları içerisinde tarım dışı kullanım kararı bulunan alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2037 sayılı yazısı.
16-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde geçerli olan plan notlarında, yapılaşmaya yönelik sıkıntıların aşılmasına olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notları konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili;  Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2038 sayılı yazısı.
17-Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 27740 ada 3 parselde yer alan sosyal tesis alanında, içerisine yapılması planlanan Hasta Konuk Evi projesine uygun olarak toplam inşaat alanı miktarında düzenleme yapılmasına ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2048 sayılı yazısı.
18-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 10995 ada 19 ve 37 parselin cami ve park olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2039 sayılı yazısı.
19-Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde 29348 ada 1 parselde uygulama aşamasında oluşan sıkıntının giderilmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2040 sayılı yazısı.
20-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1813 ada 20 ve 21 parselin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2041 sayılı yazısı.
21-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27495 ada 10 parselin, mevcut Uygulama İmar Planında, TAKS: 0.20 KAKS: 0.80, Ayrık Nizam 4 Kat olan yapılaşma şartlarının, E: 0.80 ve Yençok: 7 Kat olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2042 sayılı yazısı.
22-Barış Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanında bulunan 8387 ada 6 parselin yapılaşma koşullarının korunarak, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2043 sayılı yazısı.
23-Kütükçü Mahallesinde bulunan 27452 ada 4, 5 ve 8 parsellerin tevhit edilerek, parsellerde bulunan yapıların plana işlenerek kütle nizam yapı düzeni getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2044 sayılı yazısı.
24-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 994, 995, 997 ve 1392 parsellere ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2045 sayılı yazısı.
25-Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde 11037 ada 9 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2046 sayılı yazısı.
26-Şelale Mahallesi sınırları içerisinde sehven Emsal=0.75 olarak planlanmış ticaret alanlarının eski emsal değerlerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2047 sayılı yazısı.]]>
2017-04-27
<![CDATA[07/04/2017 tarihli Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşim Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=187/                                     ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin Nisan/2017 ayı olağan toplantısı II. Birleşimine ait aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07/04/2017 Cuma günü saat 15.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.        
 
G Ü N D E M  :                                                                                                                                         
  
1- Yoklama ve açılış.

2- Belediye Meclisimizin 03.04.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Baraj, Habibler, Hüsnü Karakaş ve Beşkonaklılar Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3- Belediye Meclisimizin 03.04.2017 tarih ve 103 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Düden Çayı Sit alanı içerisinde yoğun gecekondulaşma mevcut olup, bu alanda düzenleme yapılabilmesi için hak sahiplerine tapu verilmesine ilişkin; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- Belediye Meclisimizin 03.04.2017 tarih ve 125 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Riskli Alan ilan edilen bölgede gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili Kesin Protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- Belediye Meclisimizin 03.04.2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölgede gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6- Belediye Meclisimizin 03.04.2017 tarih ve 123 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölgede gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahiplerinin ön protokol ile belirlenen alan yüzölçümlerine ilaveten talep etmeleri halinde mevcut haklarının en fazla %10 fazlasını inşaat maliyet m² birim fiyatından belediyeden satın alma hakkına sahip olabilmesi durumunda satış için inşaat maliyet m² birim fiyatının belirlenmesine ilişkin; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 ]]>
2017-04-06
<![CDATA[03/04/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=183/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
     5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin NİSAN/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/04/2017 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
      İlan olunur.  
      
 G Ü N D E M :                                                                                                                                             
1-Yoklama ve açılış,
2-Belediyemiz Encümen Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere 3 kişiden oluşan,  gizli oy usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 636 sayılı yazısı.
3-İmar Komisyon Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 638 sayılı yazısı.
4-Mülkiyet Değerlendirme Komisyon Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 640 sayılı yazısı.
5-Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 637 sayılı yazısı.
6-İsim Tespit Komisyon Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 641 sayılı yazısı.
7-Kentsel Gereksinimler Komisyon üyeliğine 1 yıl süre ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 639 sayılı yazısı.
8-Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi 25013 ada 9 parselde bulunan Mısır Çarşısındaki dükkanlarla ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1106 sayılı yazısı.
9-Mülkiyeti Belediyemize ait Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak 29357 ada 1 parselde bulunan Pazar yeri ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/03/2017 tarih ve 1041 sayılı yazısı.
10-Tasarrufu Belediyemize ait Düdenbaşı Mahallesi 2363 Sokak 27586 ada 1 parselin güneyinde bulunan Pazar yeri ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 1028 sayılı yazısı.
11-Belediyemiz 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine dair hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/03/2017 gün ve 1108 sayılı yazısı.
12-Belediyemiz 2016 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi hususundaki; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28//03/2016 gün ve 1107 sayılı yazısı.
13-Belediyemiz sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait 7045 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar planı doğrultusunda kullanılmak ve sağlık tesisi yapılmak üzere Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edilmesi konulu Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporu ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09/03/2017 tarih ve 1651 sayılı yazısı.
14-Baraj, Habibler, Hüsnü Karakaş ve Beşkonaklılar  Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih ve 2125 sayılı yazısı.
15-Düden Çayının Kepez Belediyesi sınırları içinde kalan kısmının düzenleme yetkisi 3 yıl süreyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize verilmesi kararı nedeniyle Sit alanı içerisinde gecekondusu olan ve hak sahipliği bulunan ekli listede belirtilen şahıslara Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan tapu verilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 2209 sayılı yazısı.
16-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 257 ada 14 parselin yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1470 sayılı yazısı.
17-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 554 ada 1 parsele kütle nizam yapılaşma kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1468 sayılı yazısı.
18-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 208 ada 1 parsele kütle nizam yapılaşma kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1469 sayılı yazısı.
19-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26756 ada 1 ve 2 parsele ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan 2 adet itirazın değerlendirilmesi konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1478 sayılı yazısı.
20-Güneş Mahallesi sınırları içerisinde 27571 ada 3 ve 5 parselin yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1472 sayılı yazısı.
21-Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 26332 ada 1 ve 2 parselin 3700 m²’lik kısmının akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1467 sayılı yazısı.
22-Gaziler Bölgesi sınırları içerisinde yer alan 550,4 dekarlık alanın Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1473 sayılı yazısı.
23-Gaziler Bölgesi sınırları içerisinde yer alan 28254 adada 459 parselden sırayla 473 parseller ile 4741 parselin Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1471 sayılı yazısı.
24-Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1474 sayılı yazısı.
25-Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde 5027 ada 4 ve 5 parsellerin tevhit olmasına imkan sağlayacak şekilde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1466 sayılı yazısı.
26-Zafer Mahallesi sınırları içerisinde 3187 ada 1 parsel numaralı taşınmazın İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararı eklenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1482 sayılı yazısı.
27-Varsak Mahallesi sınırları içerisinde 1813 ada 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların tevhidi için İsteğe Bağlı Ticaret kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1465 sayılı yazısı.
28-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 10995 ada 19 ve 37 parsel numaralı taşınmazların Cami ve Park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1483 sayılı yazısı.
29-Zafer Mahallesi sınırları içerisinde 3187 ada 1 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararı eklenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1482 sayılı yazısı.
30-Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 27740 ada 1 parsel numaralı taşınmazda yapılması planlanan Hasta Konuk Evinin toplam inşaat alanının projesine uygun olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1481 sayılı yazısı.
31-Altıayak ve Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde Tarım Dışı Kullanım Kararı bulunan alanlara dair hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1480 sayılı yazısı.
32-Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde 29348 ada 1 parsel numaralı taşınmazın uygulama aşamasında oluşan problemlerin çözülmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1479 sayılı yazısı.
33-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde geçerli olan Plan Notlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1477 sayılı yazısı.
34-Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Riskli Alan ilan edilen bölgede gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahiplerinin belirlenmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1475 sayılı yazısı.
35-Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Riskli Alan ilan edilen bölgede gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahiplerinin ön protokol ile belirlenen alan yüzölçümlerine ilaveten talep etmeleri halinde en fazla %10 fazlasını belediyeden satın alma hakkına sahip olabilmesi ve satış fiyatının belirlenmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1476 sayılı yazısı.
36-Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 581 ada 18 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin plana işlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1464 sayılı yazısı.]]>
2017-03-29
<![CDATA[07/03/2017 II.BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=181/ MART/2017 AYI OLAĞAN TOPLANTISI
                                       II. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİDİR
 
 TARİH:  07.03.2017
 SAAT:    14.00
 
G Ü N D E M       :
                                                                                                         
1-Yoklama ve açılış.
 
2-Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2017 Yılı Ek Bütçesine İlişkin Performans Programı tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
3-Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih ve 62 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2017 yılı Ek Bütçesi hakkında hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
4-Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih ve 64 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Antalya Kepez Belediyesi Tesisler Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
5-Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan Araç Kiralanması Hizmet Alımı işi için 21 ay süreli Açık İhale yapılması konulu Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
 
6-Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih ve 67 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için 21 ay süreli Açık İhale yapılması konulu Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
 
7-Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile Mülkiyeti Değerlendirme ve Plan ve Bütçe Komisyona havale edilen, Fevzi Çakmak, Menderes, Orta, Habibler ve Baraj Mahallelerinde bulunan 8 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin Mülkiyeti Değerlendirme ve Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
 
8-Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih ve 70 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın 1996-2001 yılları arasında makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 31/12/2016 tarihi itibari ile denkleştirici adalet ilkesine göre ilgililerine iade edilip edilemeyeceği konulu Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
9-Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Güneş Mahallesinde bulunan 27574 ada 1 nolu parsel konulu Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
10-Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih ve 76 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Küçük Sanayi Sitesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı ve Revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
11-Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, \\\"Kepez İlçesi sınırlarında yer alan Ticaret Alanları için Subasman Max:0,50 m ve Taks=Max 0,40 m’dir.\\\" plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.]]>
2017-03-06
<![CDATA[01/03/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=180/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MART/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/03/2017 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.          
 
G Ü N D E M         :                                                                                                                                                     
1.Yoklama ve açılış,
2.2017 Yılı Ek Bütçeye İlişkin Performans Programı tasarısı ile ilgili; Özel Kalem Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 47 sayılı yazısı,
3.2017 yılı Ek Bütçe tasarısı ile ilgili; Özel Kalem Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 46 sayılı yazısı,
4.07 MMY 55 plakalı Volkswagen marka 1978 model N1 sınıfı minibüs cinsi turuncu- beyaz renk aracın hibesi ile ilgili; Özel Kalem Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 49 sayılı yazısı,
5.Antalya Kepez Belediyesi Tesisler Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 459 sayılı yazısı,
6.Van İli Tuşba İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında ekonomik, sosyal, kültürel ilişkileri geliştirmek, sanatsal ve sportif alanlarda ortak projeler gerçekleştirmek üzere Kardeş Belediye olunmasına ilişkin konunun görüşülmesi hakkında; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 17/02/2017 tarih ve 73 sayılı yazısı,
7.Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan Araç Kiralanması Hizmet Alımı işi için 21 aylık süreli Açık İhale yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi ile ilgili; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 14/02/2017 tarih ve 77 sayılı yazısı,
8.Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için 21 aylık süreli Açık İhale yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi ile ilgili; Zabıta Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 728 sayılı yazısı,
9.Fevzi Çakmak, Menderes, Orta, Habibler ve Baraj  Mahallelerinde bulunan 8 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 1241 sayılı yazısı,
10.Varsak Karşıyaka, Gazi, Kütükçü, Kazım Karabekir, Yavuz Selim ve Barış Mahallelerindeki 21 adet şahsa Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 1240 sayılı yazısı,
11.İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın 1996-2001 yılları arasında makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 31/12/2016 tarihi itibari ile denkleştirici adalet ilkesine göre ilgililerine iade edilip edilemeyeceğine ilişkin konu ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/02/2017 tarih ve 1094 sayılı yazısı,
12.Kütükçü Mahallesi sınırları içerisinde 8307 ada 2 ve 3 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 872 sayılı yazısı,
13.Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 7307 ada ve çevresinin orman mülkiyetlerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 871 sayılı yazısı,
14.Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5194 ada 4 parsele kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 870 sayılı yazısı, 
15.Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 26332 ada 1 ve 2 parselin 3700m2’lik kısmında akaryakıt ve servis istasyonu yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 873 sayılı yazısı,
16.Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6668 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde 3 parsele İBZT kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 869 sayılı yazısı,
17.Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Küçük Sanayi Sitesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı ve Revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 868 sayılı yazısı,
18.Kepez İlçesi genelinde \"Kepez İlçesi sınırlarında yer alan Ticaret Alanları için subasman max:0,50 m ve taks=max 0,40\'dır.\" plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 867 sayılı yazısı,]]>
2017-02-24
<![CDATA[II. BİRLEŞİM 02/02/2017 MECLİS TOPLANTI KARARLARI]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=179/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 02/02/2017 TARİHİNDE
                   YAPTIĞI II. BİRLEŞİMİNİN I. OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI
                 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında ŞUBAT/2017 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1. maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Ali AKDEMİR, Hasan DEMİR, Mehmet YARBAŞ, Bahattin BAYRAKTAR, Ali FİDAN, Hatice SÜTCÜ, Serhat DEMİR, Rüştü PEKER, Murat MENZİLCİOĞLU, Elif Derya CANBULUT, Musa BATU, Durmuş DEMİR, Ali Baki SARICA, Ahmet SABIR, Tevfik ÇETİNEL, Muharrem TUFAN, Kadir ZEYBEK, Ekrem ERSOY, Erdoğan YARBAŞ, Servet YILDIZ, Adnan KABAAĞAÇ’ın hazır bulunduğu; Üye Mesut KOCAGÖZ, Esat GÖYÜK, İsmail AFŞAR, Mustafa Fatih AVŞAROĞLU, Dilaver TANIK, İsa SARPDAĞ, İsmail ULUSOY, Ramazan ÇAKIR, Süleyman ACAR, Mehmet BALIK, Adem ÇELİK, Şahali İNCE, Osman HANEDAN, Mahmut TOPAL, Abdullah BAYRAM ve Osman BULUT’un  bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’te Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ tarafından açıldı.
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:55
             
         K A R A R :
         Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce 66 mahallede yürütülen Çöp Toplama, Taşıma ve Nakli işinin 30.09.2017 tarihinde sona ermesinden dolayı, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların daha verimli kullanılması için 2017 yılı için (3 ay)-(Ekim-Kasım-Aralık), 2018 yılı için (12 ay) ve 2019 yılı için (9ay)-(Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) olmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesine göre 24 aylık ihale yapılmasına ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:56
 
         K A R A R :
         Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde,  12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölgedeki, hak sahipleri ile ön sözleşme ve sözleşmelerin hazırlanması ve yapılmasına ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:57
 
        K A R A R :
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Baraj ve Göksu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 0.40 emsalli konut alanlarının bölgeye uyumlu olacak şekilde 0.60 emsal olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazların uygun olmadığı, değişikliğin bölge emsaline ilişkin bir değişiklik olduğu, itirazların ise ticaret talebi olması sebebi ile ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinden, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile itirazların REDDİNE  (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:58
 
         K A R A R :
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 222 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi kapsamında uygulanmakta olan plan notlarının yoğunluklu yapı düzeni tablosunda sehven 6 metre olarak düzenlenen \"3 kat adedine sahip yapılara ilişkin minimum yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafe ve minimum arka bahçe mesafesinin 8.50 metre olarak düzeltilmesine ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:59
    
         K A R A R :
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 25160 ada 1 parsel üzerinde yer alan Endüstri Meslek Lisesi Alanı ve 3567 ada 1 parselde yer alan PTT Alanı ve 3567 ada 2 parseldeki Polis Tesisi Alanının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
         Başkan; gündemde yazılı konuların karara bağlandığını, ŞUBAT/2017 ayı olağan meclis toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepezimize ve Antalyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip, toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 02/02/2017
 
 
      Hakan TÜTÜNCÜ                
      Belediye Başkanı
  Belediye Meclis Başkanı
                                                        Hasan DEMİR                                         Durmuş DEMİR                                 
                                                         Divan Kâtibi                                               Divan Kâtibi
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]]>
2017-02-07
<![CDATA[02/02/2017 II.BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=177/  
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin ŞUBAT/2017 ayı olağan toplantısı II.Birleşimine ait aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/02/2017 Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
        İlan olunur.          
 
G Ü N D E M       :                                                                                                                                            
 
1-Yoklama ve açılış.
2-Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Çöp Toplama, Taşıma ve Nakli İşi İhalesi ile ilgili; Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun  görüşülmesi.
3-Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile  Komisyona havale edilen 12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alandaki hak sahipleri ile yapılacak olan ön sözleşme ve sözleşmelerin hazırlanarak yapılmasına ilişkin; Mülkiyeti Değerlendirme ve Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
4-Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Baraj ve Göksu Mahalleleri sınırları içerisindeki konut alanlarının 0,40 emsalli inşaat haklarının çevreye uyumlu olacak şekilde 0,60 olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin; İmar Komisyonu raporunun  görüşülmesi.
5-Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 gün ve 222 sayılı kararı ile onaylanan yoğunluklu yapı düzeni tablosunda sehven 6 m olarak düzenlenen \"3 kat adedine sahip yapılara ilişkin minimum. yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafe ve minimum. arka bahçe mesafesi\" nin 8,50 m olarak düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6-Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 51 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 25160 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Endüstri Meslek Lisesi alanı ve 3567 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan PTT alanı ve 3567 ada 2 parselde bulunan Polis Tesisi alanının sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyonu raporunun  görüşülmesi.]]>
2017-02-02
<![CDATA[01/02/2017 Tarihli Meclis Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=176/  ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin ŞUBAT/2017 ayı olağan toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2017 Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.        
 
G Ü N D E M       :                                                                                                                                          
1.Yoklama ve açılış.
2.Dokuma fabrikasının batı kısmında 27718/1 parselde bulunan, planda Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi kararı olan alanda Antalya\'nın, Türkiye\'nin ve hatta yapılan/yapılacak işlemlerle Kepez İlçesine ulusal düzeyde tanınırlık sağlanacağı göz önüne alınarak, yurtdışından görüşlerin alınabileceği bir yarışma ile ortak aklın ve multidisipliner bir çalışmanın yapılabilmesi doğrultusunda her türlü işlemin yürütülmesi için Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan TÜTÜNCÜ’ye ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili; Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih ve 10 sayılı yazısı.
3.Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi No:12’deki (25044 Ada 1 parselin batısı) park içerisinde bulunan Açık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 341 sayılı yazısı.
4.Çöp Toplama, Taşıma ve Nakli İşi İhalesi ile ilgili; Temizlik İşleri Müdürlüğünün 13/01/2017 tarih ve 21 sayılı yazısı.
5.Belediyemiz sorumluluk bölgesinde bulunan pazarlarda faaliyet gösteren esnafımızın nerede ve nasıl çalıştığına yönelik “Esnaf Sicil Takip Komisyonu” kurulması ile ilgili; Zabıta Müdürlüğünün 24/01/2017 tarih ve 265 sayılı yazısı.
6.Belediyemiz sınırları içerisinde, çeşitli mahallelerde bulunan Belediyemize ait bazı taşınmazlar ile  Diyanet Vakfına ait taşınmazın takas işlemlerinde kullanılmasına ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2017 gün ve 644 sayılı yazısı.
7.Varsak Karşıyaka Mahallesinde bulunan 34 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2017 gün ve 645 sayılı yazısı.
8.Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Altınova Menderes Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2017 gün ve 646 sayılı yazısı.
9.Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Altınova Orta Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2017 gün ve 647 sayılı yazısı.
10.Belediyemiz adına tespit ve ölçümleri yapılan parsellerin satın alma tarihindeki tüfe oranına göre ilgili kurum tarafından belirlenecek bedel üzerinden satın alınabilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/01/2017 tarih ve 561 sayılı yazısı. 
11.Karşıyaka Mahallesi 5404 Ada 10 parseldeki yüksek zorunlu ticaret kararının kaldırılarak isteğe bağlı zemin ticaret kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 408 sayılı yazısı.
12.Varsak Karşıyaka Mahallesi 3190 ada 2, 3 ve 4 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 410 sayılı yazısı.
13.Odabaşı sınırları içerisinde 28230 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun şekilde konut alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 409 sayılı yazısı
14.Hüsnü Karakaş Mahallesi 26750 Ada 1 parselin emsal aynı kalmak şartı ile en fazla 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 411 sayılı yazısı.
15.Kuzeyyaka Mahallesi 6712 ada 9 parsele isteğe bağlı zemin ticaret kararı verilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 412 sayılı yazısı.
16.Baraj ve Göksu Mahalleleri sınırları içerisindeki konut alanlarının 0,40 emsalli inşaat haklarını çevreye uyumlu olacak şekilde 0,60 olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 403 sayılı yazısı.
17.Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen alandaki hak sahipleri ile yapılacak olan ön sözleşme ve sözleşmelerin hazırlanarak yapılmasına ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 407 sayılı yazısı.
18.Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 gün ve 222 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile hazırlanan yoğunluklu yapı düzeni tablosunda sehven 6 m olarak düzenlenen \"3 kat adedine sahip yapılara ilişkin min. yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafe ve min. arka bahçe mesafesi\" nin 8,50 m olarak düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 406 sayılı yazısı.
19.Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 257 ada 14 parsel numaralı taşınmaza yapı yaklaşma sınırlarının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 401 sayılı yazısı.
20.Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 25160 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Endüstri Meslek Lisesi Alanı ve 3567 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan PTT alanı ve 3567 ada 2 parselde bulunan Polis Tesisi Alanının sınırlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı\'na uygun olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 402 sayılı yazısı.
21.Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 554 ada 1 parsel numaralı taşınmaza kütle işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 404 sayılı yazısı.
22.Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26756 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların içinde bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 405 sayılı yazısı.
23.Kütükçü Mahallesi sınırları içerisinde 8307 ada 2 parsel numaralı taşınmazın İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım hakkının kaldırılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2017 tarih ve 413 sayılı yazısı.]]>
2017-01-27
<![CDATA[02/01/2017 Tarihli Meclis Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=174/
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21.maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin OCAK/2017 ayı olağan toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2017 Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur. 

G Ü N D E M       :                          

1. Yoklama ve açılış.
2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereği gizli oy usulü ile Denetim Komisyonu Seçilmesi hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/12/2016 gün ve 3314 sayılı yazısı.
3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; Belediye Meclisinin 2017 yılı içerisindeki bir aylık tatil süresinin belirlenmesi hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/12/2016 gün ve 3315 sayılı yazısı.
4. Belediyemiz 2017 yılı geçici işçi vize teklif cetvellerine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/12/2016 gün ve 2995 sayılı yazısı.
5. 2017 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen 24 adet sözleşmeli personelin  2017 yılında da çalıştırılması ve bunlara ödenecek olan aylık net ücretlerin tespit edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/12/2016 gün ve 2994 sayılı yazısı.
6. Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:250/1\'de (3502 ada 1 parsel) Kepezpark içindeki 180m2 iç 200m2 dış kullanım alanlı Ada Kafeteryanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 4682 sayılı yazısı.
7. Göçerler Mahallesi Antalya Bulvarı No:410/2\'de bulunan Kent Ormanı D Tipi Mesire yeri Meşe Kapısı içerisinde bulunan Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 4683 sayılı yazısı.
8. Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi (25044 Ada 1 parselin batısı) No:12’deki park içerisinde bulunan Açık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12/12/2016 tarih ve 4472 sayılı yazısı.
9. 15 Temmuz darbe teşebbüsü esnasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün vurulması sonucu şehit olan hemşerimiz “Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ” isminin İlçemizdeki park, cadde veya sokaklardan birisine verilmesi ilişkin İsim Tespit Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili;  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 1175 sayılı yazısı.
10. Kepez Belediyesi ile TÜBİTAK arasında imzalanan \"Antalya\'da Bilim Merkezi Kurulmasına Dair Proje Sözleşmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 1183 sayılı yazısı.
11. Ayanoğlu ve Çankaya Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazdaki hissedarlara hisse satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 10458 sayılı yazısı.
12. Belediyemiz sınırları içerisinde, Şafak Mahallesi 2081 ada 8 parseldeki 1706 m2 hisse ile 1893.70 m² lik 3383 ada 2 parsel (Sosyal Tesis Alanı), 271.30 m² lik 27795 ada 2 (ticari alan) parselin takas edilip edilmeyeceğine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 10465 sayılı yazısı.
13. Varsak Karşıyaka mahallesinde bulunan 34 adet taşınmazların değerlendirilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 10469 sayılı yazısı.
14. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Altınova Menderes Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 10470 sayılı yazısı.
15. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Altınova Orta Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 10471 sayılı yazısı.
16. Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 7323 ada ve doğusuna Koruma Bölge Kurulu\'nun 13.06.2016 gün ve 5029 sayılı kararına istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı\'na uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6121 sayılı yazısı,
17. Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 6998 ada 7 parselin Akdeniz Belediyeler Birliği Hizmet Binası olarak tesis edilmesine olanak sağlayacak şekilde Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6120 sayılı yazısı,
18. Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 696 ada ve güneyinde park alanına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6117 sayılı yazısı,
19. Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8361 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6114 sayılı yazısı,
20. Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde 10735 ada 3 ve 4 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6118 sayılı yazısı,
21. Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 697 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin tevhit ve ifraz işlemlerinin gerçekleşmesine olanak sağlamaya ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6119 sayılı yazısı,
22. Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7468 ada 3 parselin Yol Boyu Ticaret kullanım hakkına sahip Konut Alanı\'ndan Ticaret Alanı\'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6116 sayılı yazısı,
23. Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7469 ada 2 parselin Yol Boyu Ticaret kullanım hakkına sahip Konut Alanı\'ndan Ticaret Alanı\'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6115 sayılı yazısı,
24. Şafak, Sütçüler ve Altınova Sinan Mahalleleri sınırları içerisinde Akdeniz Elektrik dağıtım A.Ş. \'nin talebi üzerine trafo yerlerinin plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6122 sayılı yazısı,
25. Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 208 ada 1 parsel numaralı taşınmaza kütle nizam getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 6113 sayılı yazısı,
26. Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5404 ada 10 parsel numaralı taşınmazın Yol Boyu Ticaret Kullanım hakkının İsteğe Bağlı Zemin Ticaret olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 6112 sayılı yazısı,
27. Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde 26750 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 4 kat kullanım hakkının 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 6111 sayılı yazısı,
 
]]>
2016-12-29