Kepez Belediyesi RSS Sistemi - Meclis Gündemi Kepez Belediyesi RSS Sistemi http://www.kepez-bld.gov.tr/ tr <![CDATA[03/11/2017 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=209/                                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin KASIM/2017 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/11/2017 tarihi Cuma günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
        İlan olunur.    
 
 
G Ü N D E M :                                                                                                         
1-Yoklama ve Açılış.
2-Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi (25013 ada 12 parsel) No:2\'de bulunan Mısır Çarşısı içindeki Bodrum Kat G-0-1 nolu dükkan ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 3758 sayılı yazısı.
3-Tasarrufu Belediyemize ait Yeni Mahalle Karatay Caddesi Şehitler Parkı No:13\'te bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 3757 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm ATM yerlerinin 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 3759 sayılı yazısı.
5-Altıayak Mahallesi Varsak tapulamalı 3245 ada 1 parselde 81,26 m² hissesi, 3246 ada 1 parselde 1895,16 m² hissesi ve 3247 ada 1 parselde 1696,47 m² hissesi bulunan Şenel ALTUNKAPAK’a takas işleminin ve hisse satışının yapılıp yapılamayacağına ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7235 sayılı yazısı.
6-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kişilerden, 1995-1999 yılları arasında makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 30.09.2017 tarihi itibari ile Denkleştirici Adalet İlkesine göre ilgililerine iade edilip edilemeyeceğine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7236 sayılı yazısı.
7-Varsak Karşıyaka, Demirel, Kanal, Altınova Orta ve Yeni Emek mahallelerinde  bulunan 7 adet taşınmazın değerlendirilmesi ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7237 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz sınırları içerisinde Ünsal Mahallesinde 12 kişilik Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7238 sayılı yazısı.
9-Fevzi Çakmak, Habibler, Güneş, Kazım Karabekir, Kütükçü, Barış ve Yavuz Selim Mahallelerindeki kişilere Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7239 sayılı yazısı.
10-Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde 21, 56, 1196, 1197, 1226, 1227, 1228, 1231, 1234, 1235, 1240, 1241 ve 1245 nolu kadastro parselleri ile 27718 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı ve Pazar Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4668 sayılı yazısı.
11-Teomanpaşa ve Sütçüler Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 10304, 11005, 27213 ada ve çevresi ile 26371 ada batısına ilişkin, mahallelinin isteği doğrultusunda ulaşım da dikkate alınarak en çok 2 katlı olmak üzere Pazar Alanı yapılabilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4669 sayılı yazısı.
12-Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 1862 parsel ve çevresinin Orman sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4671 sayılı yazısı.
13-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 547 ada içerisindeki ticari parsellerin yola terkleri bulunduğundan, derinliklerinde azalma olması sebebi ile yapılaşmalarındaki sıkıntıları çözmek amaçlı yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4670 sayılı yazısı.
14-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1202 ada 1, 2 ve 4 parsellerdeki Muratpaşa Vakfının hisselerinin ayrılarak, parsellerin tevhit ve ifraz yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4672 sayılı yazısı.
15-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27459 ada 2 parselin yapılaşma hakkının 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4673 sayılı yazısı.
16-Varsak Doğu Bölgesi imar planı revizyonuna yapılan itirazlar doğrultusunda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4667 sayılı yazısı.
17-Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda uygun bulunan projeye ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4666 sayılı yazısı.
18-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1894 ada 1 numaralı taşınmazda bulunan sosyal tesis alanı ile konut alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4676 sayılı yazısı.
19-Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde 27579 ada kuzeyinde yer alan pazar, oyun alanı ve çevresi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4675 sayılı yazısı.
20-Baraj, Beşkonaklılar, Habibler ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Tevfik İleri Caddesi, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, 4416 Sokak ve 5834 Sokak ile 26798 ada kuzeyi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4674 sayılı yazısı.
21-Fevzi Çakmak ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri sınırları içerisinde TEİAŞ\'ın talebi doğrultusunda pilon yerlerinin plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4677 sayılı yazısı.]]>
2017-10-30
<![CDATA[30/10/2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=208/                                          ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi Ek Fıkra hükmü kapsamında; Kepez Belediye Meclisi 30/10/2017 tarihi Pazartesi günü saat 10.00’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacaktır.
İlan olunur.
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                                    
 
1-Yoklama ve Açılış.
2-Antalya Pamuklu Dokuma A.Ş. sermayesinin 10.000.000,00 TL arttırılması ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/10/2017 tarih ve 3733 sayılı yazısı.
3-2017 yılı Ek Performans Programı ve Ek Bütçe ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/10/2017 tarih ve 3732 sayılı yazısı.]]>
2017-10-26
<![CDATA[02/10/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=203/                                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM/2017 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/10/2017 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
İlan olunur.    
 
G Ü N D E M :                                                                                                         
 
1-Yoklama ve Açılış.

2-Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi kapsamında ihtiyaç duyulan bazı memur kadrolarına KPSS ile veya naklen atama yapılabilmesi için hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 2440 sayılı yazısı.

3-Belediyemiz 2018 yılı Taslak Performans Programının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 3360 sayılı yazısı.

4-Belediyemiz 2018 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe tasarısının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 3359 sayılı yazısı.

5-Mısır Çarşısı içindeki Bodrum Kat G-0-1 nolu dükkanın Antalya Büyükşehir Belediyesine tahsis işleminin yapılıp yapılamayacağına ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 3358 sayılı yazısı.

6-Antalya Kepez Belediyesi Yardımcı Zabıta Personelinin Teçhizat, Kıyafet, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Zabıta Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 2995 sayılı yazısı.

7-Katı Atık tarifelerinin belirlenmesine konulu; Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 558 sayılı yazısı.

8-Şelale, Habibler, Baraj Mahallelerindeki 46 adet gecekondu hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6617 sayılı yazısı.

9-Hüsnü Karakaş Mahallesi 27400 adanın kuzey batısında bulunan park alanı içerisindeki trafo alanına, trafo binası yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Mülkiyet  Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6616 sayılı yazısı.

10-Şelale, Habibler, Baraj Mahallelerindeki 20 adet gecekondu hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6618 sayılı yazısı.

11-Altınova Sinan Mahallesinde bulunan 25030 ada 3 nolu parselde Belediyemizce yapılan İmar uygulaması ve Tapu Müdürlüğünce sehven yapılan yolsuz tescil sonrasında oluşan parseldeki Belediyemize ait hisse üzerinde bina yapılması veya yaptırılması hususlarında protokol düzenlemek ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6619 sayılı yazısı.

12-Kültür Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 10251 ada 1 parselinokul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6615 sayılı yazısı.

13-Kültür Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 10256 ada 1 parselin okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6614 sayılı yazısı.

14-Sütçüler Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 27393 ada 1 parselin okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6613 sayılı yazısı.

15-Varsak Ayanoğlu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3385 ada 1 parselin okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6612 sayılı yazısı.

16-Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen alanda hazırlanan sözleşme ve bu sözleşmenin hak sahipleri ile imzalanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4221 sayılı yazısı.

17-Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 6862, 6869, 6857 ve 6858 sokakları kapsayan alanda, yol güzergâhının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4216 sayılı yazısı.

18-Kanal Mahallesi sınırları içerisinde 7088 ada 3 ve 7 parselin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4218 sayılı yazısı.

19-Zafer Mahallesi sınırları içerisinde 3187 ada 1 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4217 sayılı yazısı.

20-Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 25919 ada 2 parselin yüksek zemin kat ticaret hakkına sahip konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4211 sayılı yazısı.

21-Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6790 ada 9 ve 10 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4215 sayılı yazısı.

22-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27459 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 4 kat olan yapılaşma hakkının 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4214 sayılı yazısı.

23-Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 1862 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4213 sayılı yazısı.

24-Fabrikalar Mahallesi 56, 1196, 1197, 1231, 1240 ve 1245 kadastro parselleri ile 27718 ada 1 parsele ilişkin İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4222 sayılı yazısı.

25-Varsak Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde Tansu Çiller Caddesine cephe olan parsellerde isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) eklenmesine ilişkin İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4220 sayılı yazısı.

26-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 547 ada içerisinde Merkez Ticaret Gelişme Aksı olarak planlı olan alanda bulunan parsellere yapı yaklaşma mesafesi getirilmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4212 sayılı yazısı.

27-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1202 ada 1,2 ve 4 parsel numaralı taşınmazların tevhit ve ifrazının yapılabilmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4219 sayılı yazısı.]]>
2017-10-13
<![CDATA[08/09/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=199/                                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin Eylül/2017 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 08/09/2017 tarihi Cuma günü saat 14.00’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.

G Ü N D E M :                             
                                                                        
1- Yoklama ve Açılış
 
2- Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi kapsamında ihtiyaç duyulan bazı memur kadrolarına atama yapılabilmesi için hazırlanan Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 2169 sayılı yazısı.
 
3- Kepez Belediyesi Yardımcı Zabıta Personelinin Teçhizat, Kıyafet, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi ile ilgili; Zabıta Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 2710 sayılı yazısı.
 
4- Düden Çayı Sit alanı içerisinde kalan 46 adet gecekondu hak sahibine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilebilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5736 sayılı yazısı.
 
5- Mülkiyeti Belediyemize ait Altınova Orta  Mahallede bulunan 28642 ada 1 parsel üzerinde Kültür Merkezi yapılabilmesi için yirmi beş (25) yıl süreli irtifak hakkının Antalya  Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilebilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5735 sayılı yazısı.
 
6- Hüsnü Karakaş Mahallesi 27400 adanın kuzey batısında bulunan park alanı içerisindeki trafo alanına trafo binası yapılmak üzere yer kullanım hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne verilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5737 sayılı yazısı.
 
7- Fevzi Çakmak ve Gazi Mahallelerinde 50 kişilik Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5739 sayılı yazısı.
 
8- Gaziler Mahallesinde Kadastro çalışmalarında görevlendirilmek üzere 6 adet Bilirkişi seçilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5738 sayılı yazısı.
 
9- Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 12180 adanın, Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 89883477-769 sayılı yazısına istinaden emsal ve yapı yaklaşma mesafelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3921 sayılı yazısı.
 
10- Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8637 ada 1 parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3919 sayılı yazısı.
 
11- Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8718 ada 2  parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3915 sayılı yazısı.
 
12- Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27455 ada 5  parselde yer alan Lise Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3916 sayılı yazısı.

13- Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde 25143 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3920 sayılı yazısı.
 
14- Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9206 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3918 sayılı yazısı.
 
15- Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2135 ada batısında yer alan trafo alanının Çocuk Bahçesine taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3917 sayılı yazısı.
 
16- Santral Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3913 sayılı yazısı.
 
17- Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 25919 ada 2 parselin Yüksek Zemin Ticaretli Konut Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3914 sayılı yazısı.
 
18- Kanal Mahallesi sınırları içerisinde 7088 ada 3 ve 7  numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlanması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3912 sayılı yazısı.
 
19- Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 6862, 6869, 6857 ve 6858 nolu sokakları kapsayan alanda yol güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3922 sayılı yazısı.
 
20- Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6790 ada 9 ve 10 numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3923 sayılı yazısı.

21- Gülveren Mahallesinde bulunan ve “Riskli Alan” ilan edilen alanın, 2886 sayılı kanun kapsamında Belediyemizce kat karşılığı inşaat yaptırılması, arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, üst kullanım hakkının devri ve inşa edilecek yapıların satışı ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3925 sayılı yazısı.
 
22- Bakanlar Kurulu Kararı ile Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Riskli Alan ilan edilen alandaki Hak Sahipleri ile sözleşmelerin yapılabilmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3924 sayılı yazısı.
 
23- Kültür Mahallesi, 10247 ada 4 parselin İsteğe Bağlı Zemin Ticaret Alanı (İBZT) olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3926 sayılı yazısı.
 ]]>
2017-08-25
<![CDATA[01/08/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=197/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin AĞUSTOS/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/08/2017 tarihi Salı günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.        
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                                   
 
1-Yoklama ve açılış,
2-Belediyemiz Bağımsız Meclis Üyesi Osman HANEDAN’ın Başkanlık Makamınca alınan savunmasının görüşülmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 1575 sayılı yazısı,
3-Antalya Semt Pazarcılar Odası ile birlikte İmar Planında Pazar yeri olarak planlanan Şafak Mahallesi 3384 ada 1 parselde bulunan 3.486 m²\\\'lik yere, Kapalı Pazar yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 2744 sayılı yazısı,
4-Kazım Karabekir, Kütükçü, Yavuz Selim, Altıayak ve Barış Mahallelerindeki 8 adet taşınmazın hak sahipliği bulunan şahıslara Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 5038 sayılı yazısı,
5-Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3387 ada doğusunda bulunan park alanındaki trafo alanının aynı adanın güneyine taşınması, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 5052 ada 1 parselde bulunan trafo alanının 5052 ada 1 parselin güneyinde bulunan otopark alanının batı köşesine taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/07/2017 tarih ve 3549 sayılı yazısı,
6-Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde Kent Meydanı yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3541 sayılı yazısı,
7-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1961 ada 2 ve 9 parselin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3542 sayılı yazısı,
8-Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsele plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3543 sayılı yazısı,
9-Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 8 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) plan kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3544 sayılı yazısı,
10-Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1240 ve 1241 nolu parsellere ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3545 sayılı yazısı,
11-Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5203 ada 10 parselde bulunan İlkokul Alanının yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3547 sayılı yazısı,
12-Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 3243, 3244, 3255, 3256 ve 3257 numaralı adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3548 sayılı yazısı,
13-Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8718 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3540 sayılı yazısı,
14-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27455 ada 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan Lise Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3539 sayılı yazısı,
15-Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8637 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3538 sayılı yazısı,
16-Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9206 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3537 sayılı yazısı,
17-Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2135 ada batısında bulunan Trafo Alanının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.\\\'nin talebi doğrultusunda başka bir yere taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3536 sayılı yazısı,
18-Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 25143 ada 10 ve 11 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlanması ve (İBZT) İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3546 sayılı yazısı.]]>
2017-07-28
<![CDATA[03/07/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=195/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin TEMMUZ/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/07/2017 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :
 
1-Yoklama ve açılış.
2-2018-2019 yılı Stratejik Planının görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 2375 sayılı yazısı.
3-Tasarrufu Belediyemize ait Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak No:2 Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve İdari Binanın Türk Kızılayı Kepez Şubesine 10 yıllığına bedelsiz olarak yapılan tahsis işleminin iptal edilerek, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanlığına tahsis edilip edilemeyeceği edilecekse ne  şekilde tahsis edileceği ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/06/2017 tarih ve 2068 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunda sporcu yetiştirmek üzere Belediyemiz ile Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığı arasında ortak proje yapılması ile ilgili; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 14/06/2017 tarih ve 295 sayılı yazısı.
5-Belediyemiz sınırları içerisinde çeşitli mahallelerde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait 10 adet taşınmazın hisse satışına ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4557 sayılı yazısı.
6-Kepez Belediyesi sınırları içerisinde konut ve kamu alanında bulunan, mülkiyeti belediyemize ve özel şahıslara ait Barış, Baraj, Gazi, Habipler, Düdenbaşı ve Kepez Mahallelerinde bulunan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4548 sayılı yazısı.
7-Antalya İli, Kepez İlçesi, Ayanoğlu, Esentepe, Habibler, Sütçüler, Gazi ve Varsak Karşıyaka Mahallelerindeki 15 adet taşınmazın 5393 sayılı Yasa kapsamında hak sahipliği bulunanlara tahsis edilip edilemeyeceği konusunun görüşülmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4547 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Ahatlı Mahallesi 8637 ada 1 parselin irtifak hakkının 20 yıl süreli okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4550 sayılı yazısı.
9-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Yeni Emek Mahallesi 29348 ada 3 parselin irtifak hakkının 20 yıl süreli Cami yeri olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4546 sayılı yazısı.
10-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Gaziler Mahallesinde, Kadastro Kanunu gereğince yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görevlendirilmek üzere 6 adet Bilirkişi seçilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4559 sayılı yazısı.
11-Antalya İli, Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 994, 995, 997, 1392 parseller ve çevresine ilişkin uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlarla ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3116 sayılı yazısı.
12-Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Altıayak, Varsak Menderes, Varsak Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırları içerisinde uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlarla ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3137 sayılı yazısı.
13-Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 7307 ve 7308 adaları kapsayan alanda yapılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış itirazla ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3113 sayılı yazısı.
14-Antalya İli, Kepez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 11037 ada 9  parseldeki İlkokul alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3112 sayılı yazısı.
15-Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27495 ada 10  parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3115 sayılı yazısı.
16-Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27452 ada 4, 5 ve 8  parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3136 sayılı yazısı.
17-Antalya İli, Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde 5027 ada 4 ve 5 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3111 sayılı yazısı.
18-Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 581 ada 18 parsele, parselin yapılaşamamasından kaynaklı kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3114 sayılı yazısı.
19-Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 27440 ada 1 parselin emsal aynı kalmak şartı ile 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3138 sayılı yazısı.
20-Antalya İli Kepez İlçesi, Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 3243, 3244, 3255, 3256 ve 3257 adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3119 sayılı yazısı.
21-Antalya İli Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 8 numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3106 sayılı yazısı.
22-Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1961 ada 2 ve 9 parsellerin tevhit edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3128 sayılı yazısı.
23-Antalya İli Kepez İlçesi, Başköy Mahallesi sınırları içerisinde 28430 ada 33 parsel ve 29176 ada 8, 9, 10 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3118 sayılı yazısı.
24-Antalya İli Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsel numaralı taşınmazlarda uygun bulunan proje için plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3108 sayılı yazısı.
25-Antalya İli Kepez İlçesi, Santral Mahallesi batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3107 sayılı yazısı.
26-Antalya İli Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5203 ada 10 parselde bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3129 sayılı yazısı.
27-Antalya İli Kepez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde, kent meydanı düzenlenmesi amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3117 sayılı yazısı.
28-Antalya İli Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3384 ada 1 parsel ve 27795 ada 2 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda pazar yeri sınırlarının ve ticaret alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3109 sayılı yazısı.
29-Antalya İli Kepez İlçesi, Altınova Bölgesi kapsamında ekli haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3121 sayılı yazısı.
30-Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Bölgesi kapsamında ve ekli haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3120 sayılı yazısı.
31-6306 Sayılı Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde \"Riskli Alan\" ilan edilen bölge ile ilgili hazırlanan Hak Sahipliği Uygulama Yönergesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3135 sayılı yazısı. ]]>
2017-06-29
<![CDATA[07/06/2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=193/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Ek Fıkra hükmü kapsamında; Kepez Belediye Meclisi 07/06/2017 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek  üzere olağanüstü toplanacaktır.
İlan olunur.
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                                     
1-Yoklama ve açılış,
2-Belediyemiz sınırları içerisinde Yeni Mahalle 2081 ada 8 parsel sayılı taşınmazda inşaatı devam etmekte olan Çelebi Sultan Mehmet Camiinin çevre düzenlemesinde bir bütünlük sağlanması düşünüldüğünden güneyinde bulunan 26360 ada 6 parselin satın alınması veya Belediyemize ait herhangi bir parselle takas edilmesi ile ilgili;Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 3714 sayılı yazısı.
3-Erenköy, Şafak, Ünsal, Göçerler, Sütçüler ve Yeniemek Mahallelerinde bulunan 10 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 3715 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz sınırları içerisinde Beşkonaklılar mahallesinde bulunan 26990 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait hissenin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi, 2886 sayılı İhale Yasasına göre satılması ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması konularında değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 3713 sayılı yazısı.
5-Fabrikalar Mahallesi, 1240 ve 1241 nolu parsellere ilişkin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 25/04/2017 gün ve 6169 sayılı kararına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 2673 sayılı yazısı.
6-Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3387 ada doğusundaki park alanında kalan,  Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 5052 ada 2 parselde kalan ve Gündoğdu Mahallesi 27735 ada 1 parselde kalan trafo alanlarının yerinde değişiklik yapılmasına yönelik Tedaş\\\'ın talebine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 2675 sayılı yazısı.
7-Kepez İlçesi kapsamında ekli haritada sınırları belirlenmiş alana plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 2674 sayılı yazısı.]]>
2017-06-02
<![CDATA[04/05/2017 II.BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=190/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MAYIS/2017 ayı olağan toplantısı II. Birleşimi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04/05/2017 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                                    
 
1-Yoklama ve açılış.
2-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 140 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Belediyemiz 2016 yılı Taşınır Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 141 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Belediyemiz 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 137 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Mimar Sinan Kongre Merkezi içindeki Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 138 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Kepezpark Varsak Kompleksi içerisinde bulunan Sinema Salonlarının 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 139 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Duacı Mahallesi 9000 Sokak No:14/1\'de bulunan Macera Parkı içindeki Restoranın 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 143 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen;  Belediyemiz sınırları içerisinde Göksu Mahallesi Nene Hatun Caddesi 24/1 nolu adreste bulunan Göksu Kuran Kursu binasının Kepez İlçe Müftülüğüne kullanım hakkı ile tahsis edilmesine ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 144 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen;  Baraj, Habibler, Ahatlı ve Demirel Mahallelerinde bulunan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
9-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 146 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen;  Şelale, Habibler ve Baraj Mahallelerinde Sit Alanı içerisinde gecekondusu kalan 63 adet hak sahibine mülkiyeti Belediyemizde bulunan taşınmazlardan tapu verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
10-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen; Belediyemiz sınırları içerisinde Ünsal Mahallesinde bulunan gecekondu hak sahiplerine (105 adet) Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan sanayi bölgelerinden nakledilecek gecekondu hak sahiplerine ilgili kanunlara göre tapu verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.]]>
2017-05-03
<![CDATA[02/05/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=189/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MAYIS/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2017 tarihi Salı günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.        
 
G Ü N D E M :      
                                                                                                                                               
1-Yoklama ve açılış,
2-Tasarrufu Belediyemize ait Düdenbaşı Mahallesi 2363 Sokak 27586 ada 1 parselin güneyinde bulunan Pazar yeri konulu Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporları ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1459 sayılı yazısı.
3-Mülkiyeti Belediyemize ait Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak 29357 ada 1 parselde bulunan Pazar yeri konulu Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporları ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1460 sayılı yazısı.
4-Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi 25013 ada 9 parselde bulunan Mısır Çarşısındaki dükkanlara ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporları ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/04/2017 tarih ve 1476 sayılı yazısı.
5-Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesi Halide Edip Caddesi No:2\'de (28285 ada 8 parsel) bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi içindeki Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili;  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1463 sayılı yazısı.
6-Mülkiyeti Belediyemize ait Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:250\'de (3502 ada 1 parsel) Kepezpark Varsak Kompleksi içerisinde bulunan Sinema Salonlarının 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1461 sayılı yazısı.
7-Duacı Mahallesi 9000 Sokak No:14/1\'de bulunan Macera Parkı içindeki Restoranın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili;  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1462 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz 2016 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 gün ve 1465 sayılı yazısı.
9-Belediyemiz 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 gün ve 1464 sayılı yazısı. 
10-Yenidoğan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait 6998 ada 7 parselin Akdeniz Belediyeler Birliği lehine yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı ile tahsis edilmesi konulu Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporu ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/04/2017 tarih ve 2888 sayılı yazısı.
11-Belediyemiz sınırları içerisinde Göksu Mahallesi Nene Hatun Caddesi 24/1 nolu adreste bulunan Göksu Kuran Kursu binasının Kepez İlçe Müftülüğüne kullanım hakkı ile tahsis edilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3033 sayılı yazısı.
12-Baraj, Habibler, Ahatlı ve Demirel Mahallelerinde bulunan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3031 sayılı yazısı.
13-Demirel, Çamlıbel, Mehmet Akif Ersoy ve Gazi Mahallelerinde 13 adet şahsa Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3032 sayılı yazısı. 
14-Şelale, Habibler ve Baraj Mahallelerinde Sit Alanı içerisinde gecekondusu kalan 63 adet hak sahibine mülkiyeti Belediyemizde bulunan taşınmazlardan tapu verilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3030 sayılı yazısı.
15-Varsak Altıayak ve Zeytinlik Mahalleleri sınırları içerisinde tarım dışı kullanım kararı bulunan alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2037 sayılı yazısı.
16-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde geçerli olan plan notlarında, yapılaşmaya yönelik sıkıntıların aşılmasına olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notları konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili;  Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2038 sayılı yazısı.
17-Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 27740 ada 3 parselde yer alan sosyal tesis alanında, içerisine yapılması planlanan Hasta Konuk Evi projesine uygun olarak toplam inşaat alanı miktarında düzenleme yapılmasına ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2048 sayılı yazısı.
18-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 10995 ada 19 ve 37 parselin cami ve park olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2039 sayılı yazısı.
19-Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde 29348 ada 1 parselde uygulama aşamasında oluşan sıkıntının giderilmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2040 sayılı yazısı.
20-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1813 ada 20 ve 21 parselin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2041 sayılı yazısı.
21-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27495 ada 10 parselin, mevcut Uygulama İmar Planında, TAKS: 0.20 KAKS: 0.80, Ayrık Nizam 4 Kat olan yapılaşma şartlarının, E: 0.80 ve Yençok: 7 Kat olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2042 sayılı yazısı.
22-Barış Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanında bulunan 8387 ada 6 parselin yapılaşma koşullarının korunarak, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2043 sayılı yazısı.
23-Kütükçü Mahallesinde bulunan 27452 ada 4, 5 ve 8 parsellerin tevhit edilerek, parsellerde bulunan yapıların plana işlenerek kütle nizam yapı düzeni getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2044 sayılı yazısı.
24-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 994, 995, 997 ve 1392 parsellere ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2045 sayılı yazısı.
25-Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde 11037 ada 9 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2046 sayılı yazısı.
26-Şelale Mahallesi sınırları içerisinde sehven Emsal=0.75 olarak planlanmış ticaret alanlarının eski emsal değerlerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2047 sayılı yazısı.]]>
2017-04-27
<![CDATA[07/04/2017 tarihli Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşim Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=187/                                     ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin Nisan/2017 ayı olağan toplantısı II. Birleşimine ait aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07/04/2017 Cuma günü saat 15.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.        
 
G Ü N D E M  :                                                                                                                                         
  
1- Yoklama ve açılış.

2- Belediye Meclisimizin 03.04.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Baraj, Habibler, Hüsnü Karakaş ve Beşkonaklılar Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3- Belediye Meclisimizin 03.04.2017 tarih ve 103 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Düden Çayı Sit alanı içerisinde yoğun gecekondulaşma mevcut olup, bu alanda düzenleme yapılabilmesi için hak sahiplerine tapu verilmesine ilişkin; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- Belediye Meclisimizin 03.04.2017 tarih ve 125 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Riskli Alan ilan edilen bölgede gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili Kesin Protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- Belediye Meclisimizin 03.04.2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölgede gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6- Belediye Meclisimizin 03.04.2017 tarih ve 123 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölgede gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahiplerinin ön protokol ile belirlenen alan yüzölçümlerine ilaveten talep etmeleri halinde mevcut haklarının en fazla %10 fazlasını inşaat maliyet m² birim fiyatından belediyeden satın alma hakkına sahip olabilmesi durumunda satış için inşaat maliyet m² birim fiyatının belirlenmesine ilişkin; Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 ]]>
2017-04-06