Kepez Belediyesi RSS Sistemi - Meclis Gündemi Kepez Belediyesi RSS Sistemi http://www.kepez-bld.gov.tr/ tr <![CDATA[01/02/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=242/  
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, Kepez Belediye Meclisinin Şubat/2018 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2018 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.      
 
G Ü N D E M :                                                                                                          
1-Yoklama ve Açılış.
2-Belediyemizde ihtiyaç fazlası durumundaki 07 KE 114 plakalı 2002 model Tofaş-Fiat marka aracın (otomobil) Isparta Sütçüler Belediye Başkanlığına şartsız ve bedelsiz olarak verilmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve  18 sayılı yazısı.
3Belediyemizde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü oluşturulması ve buna ilişkin hazırlanan Kadro İhdas Cetvelinin (I sayılı cetvel) görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 246 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü isminin, Etüd Proje Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 248 sayılı yazısı.
5-Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağına ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 247 sayılı yazısı.
6-Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:210\\\'da (2940 ada 8 parsel) bulunan Akaryakıt ve LPG İstasyonunun 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 709 sayılı yazısı.
7-Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi No:258\\\'de bulunan Tek sarnıç C Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan Restaurantın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 710 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz Sağlık Merkezi Diş Polikliniğinde implant uygulanması başladığından 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine yeni kalemler eklenmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 657 sayılı yazısı.
9-Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak No:10\\\'da (29357 ada 1 parsel) Kapalı Halk Pazarı içerisinde bulunan 11, 12 nolu dükkânların ortak proje kapsamında Antalya Sağlıklı Yaşam Derneğine tahsis işlemine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 711 sayılı yazısı.
10-Belediyemiz sınırları içerisinde, muhtelif mahallelerde bulunan 12 adet taşınmazın değerlendirmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 901 sayılı yazısı.
11-Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1913 adanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 297 sayılı yazısı.
12-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26619 ada 1  parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 296 sayılı yazısı.
13-Emek Mahallesi sınırları içerisinde 5112 adanın kuzeyinde yer alan cami alanı ile ilgili hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 295 sayılı yazısı.
14-Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 27720 ada 4  parselde yer alan Özel Sağlık Tesisi Alanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 294 sayılı yazısı.
15-Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 2449 ada 7  parselde yer alan Özel Yurt Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 293 sayılı yazısı.
16-Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6779 ada 1 parselin yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 298 sayılı yazısı.
17-Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8387 ada 6 parselin yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 299 sayılı yazısı. 
18-Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1997 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 288 sayılı yazısı.
19-Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde 1372 ada 39 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 291 sayılı yazısı.
20-Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 27699 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim tesisi alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 290 sayılı yazısı.
21Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10402 ada 6 parsel numaralı taşınmazda bulunan Ortaöğretim tesis alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 289 sayılı yazısı.
22-Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 1768 ada 1 ve 2 nolu taşınmazda yer alan Cami alanı ile 1718 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 nolu taşınmazlarda yer alan park alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 302 sayılı yazısı.
23-Kepez İlçesi muhtelif mahallelerde 10 adet PTT alanının, Antalya Posta Başmüdürlüğünün talebi ile resmi kurum alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 292 sayılı yazısı.
24-Kepez Mahallesi sınırları içerisinde Cezaevi ve çevresinde yol, park ve cami alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 305 sayılı yazısı.
25-Yeni Mahalle ve Yeniemek Mahallesinde 2081 ada 9, 10 ve 12 parseller, 5727 ada 1 ve 2 parseller, 5728 ada 1 ve 2 parseller, 12184 ada 1 parsel, 27652 ada 1 ve 2 parseller ile 29344 ada doğusu park alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 304 sayılı yazısı.
26-Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahalleleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 301 sayılı yazısı.
27-Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir, ve Yavuz Selim Mahalleleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 300 sayılı yazısı.
28-Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde 2789, 2800, 2802 ve 2804 nolu kadastro parselleri ile 3039, 3040 ve 3041 nolu imar adaları için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 303 sayılı yazısı.
29-Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10706 ada 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan konut parseline İBZT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 282 sayılı yazısı.
30-Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2431 sokak üzerinde yer alan ve bu sokağa cephe olan parsellere İBT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 284 sayılı yazısı.
31-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 3. Cadde üzerinde yer alan ve bu caddeye cephe olan parsellerde İBT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 285 sayılı yazısı.
32-Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 27292 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Bölgesel Ticaret Alanında max. 4 olan kat adedinin max. 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 287 sayılı yazısı.
33-Varsak Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 1547 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan konut parsellerinin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 286 sayılı yazısı.
34-Varsak Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 2150 ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan konut parsellerinin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 283 sayılı yazısı.
35-Santral Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 281 sayılı yazısı.]]>
2018-01-26
<![CDATA[02/01/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=240/                                                ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, Kepez Belediye Meclisinin Ocak/2018 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2018 tarihi Salı günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
        İlan olunur.    
 
G Ü N D E M :                                                                                                         
 
1-Yoklama ve Açılış
2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, gizli oy usulü ile Denetim Komisyonunun seçilmesi konulu; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 2651 sayılı yazısı.
3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, Belediye Meclisinin 2018 yılı için bir aylık tatil süresinin belirlenmesi konulu; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 2650 sayılı yazısı.
4-Kepez Belediyesi Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 3308 sayılı yazısı.
5-Kepez Belediyesi 2018 yılı içerisinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve bunlara ödenecek aylık net ücretlerinin tespit edilmesi konulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 3307 sayılı yazısı.
6-Kepez Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin revize edilmesine ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 3309 sayılı yazısı.
7-Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:210\\\'da (2940 ada 8 parsel) bulunan 2512 m²\\\'lik arsa üzerindeki Akaryakıt ve LPG İstasyonunun 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 4771 sayılı yazısı.
8-Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı No:94\\\'de bulunan Trafik Eğitim Parkının Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Antalya Şubesine tekrar tahsis işleminin yapılıp yapılamayacağı konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 4769 sayılı yazısı.
9-Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi No:258\\\'de bulunan Tek Sarnıç C Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan Restaurantın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 4770 sayılı yazısı.
10-Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin revize edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 366 sayılı yazısı.
11-Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Şefkat ve Huzurevi Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 365 sayılı yazısı.
12-Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 364 sayılı yazısı.
13-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak, Barış ve Çamlıbel Mahallelerindeki 30 kişiye arsa tahsisinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8659 sayılı yazısı.
14-Belediyemiz sınırları içerisinde çeşitli mahallelerde bulunan ve Düden Çayı Projesi kapsamında Sit alanı içinde kalan 38 adet gecekondu hak sahibine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8658 sayılı yazısı.
15-Kepez İlçesi Ünsal, Baraj ve Hüsnü Karakaş Mahallelerinde bulunan taşınmazlardaki hisselerin kamulaştırması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8676 sayılı yazısı.
16-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak, Barış, Erenköy, Kütükçü, Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Çankaya, Esentepe ve Çamlıbel Mahallelerinde 39 kişilik arsa tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8669 sayılı yazısı.
17-Kepez İlçesi Ünsal Mahallesinde Sanayi Gelişme Alanı olarak ilan edilen alan içerisinde sanayi bölgelerinden nakledilecek ve ilgili kanunlara göre 6 adet gecekondu hak sahibine tapu verilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8672 sayılı yazısı.
18-Kepez İlçesi Altınova Orta, Altınova Menderes, Altınova Sinan, Altınova Düden ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 12 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8665 sayılı yazısı.
19-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesindeki Fevzi Çakmak (Kütükçü) tapulamalı 9292 ada 1 parseldeki 7135,75 m²’lik hisse üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı adına okul yeri olarak irtifak (kullanım) hakkı kurulması konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 8660 sayılı yazısı.
20-Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesindeki 29527 ada 1 parseldeki 1694,89 m²’lik hisse üzerinde Diyanet İşleri Başkanlığı adına cami yeri olarak irtifak (kullanım) hakkı kurulması konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 8657 sayılı yazısı.
21-Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi sınırlarında kalan, 1375 ada 09 ve 10 parseller ile güneyindeki camii alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5442 sayılı yazısı.
22-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 208 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5441 sayılı yazısı.
23-Kepez İlçesi sınırlarında kalan Göçerler ve Kütükçü Bölgelerinde ve subasman kotu 1.00 m olan alanlarda yönetmelik değişikliğinden kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla subasman kotunun 0.50 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5437 sayılı yazısı.
24-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, Fatih Terim Caddesi ve çevresinde oluşan sorunların giderilmesi amacıyla yol genişliğinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5436 sayılı yazısı.
25-Kepez İlçesi, Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 2759 ada 1 parselin 1. Derece Arkeolojik Sit ile ilişiğinin kesilmesi amacıyla sit sınırında kalan kısmının yol olarak düzenlenerek terk edilmesi ve parselin kuzeyinde kalan eski yapının ayrı bir parsel olarak düzenlenmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5440 sayılı yazısı.
26-Kepez İlçesi Emek Mahallesinde bulunan 5112 adanın kuzeyinde yer alan camii alanı sınırlarının mevcut kullanımına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5433 sayılı yazısı.
27-Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 2449 ada 7 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5434 sayılı yazısı.
28-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 490 ada 21 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5430 sayılı yazısı.
29-Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1913 adanın Kadastro Müdürlüğü\\\'nün yaptığı sayısallaştırma sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5435 sayılı yazısı.
30-Kepez İlçesi Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 27720 ada 4 parsel numaralı taşınmazın; özel sağlık tesisi alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5432 sayılı yazısı.
31-Kepez İlçesi Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8427 ada 9 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5431 sayılı yazısı.
32-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9332 ada 2, 3, 4, 5, 11, 12 ve 13 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlamak ve İsteğe Bağlı Ticaret Kullanımı getirmek amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5429 sayılı yazısı.
33-Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde kat adedi 7 olarak belirlenmiş imar adalarında uygulamada çıkan problemlerin giderilmesi amacıyla max. 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5438 sayılı yazısı.
34-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 696 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlanması ve parsellere yüksek zemin ticaret kullanım hakkı getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5443 sayılı yazısı.
35-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26619 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Okulu Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5439 sayılı yazısı.]]>
2017-12-28
<![CDATA[01/12/2017 TARİHLİ AYLIK OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=238/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin ARALIK/2017 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/12/2017 tarihi Cuma günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.      
 
G Ü N D E M :                                                                                                         
 
1-Yoklama ve Açılış.
2-Kepez Belediyesi Geçici İşçi Vize Teklif Cetveline ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 2991 sayılı yazısı.
3-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm ATM yerlerinin 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 4265 sayılı yazısı.
4-Yeni Mahalle Karatay Caddesi Şehitler Parkı No:13\\\\\\\'te bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın  10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 4266 sayılı yazısı
5-Kepez Belediyesi “2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu” nun görüşülmesi konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 4268 sayılı yazısı.
6-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği ilgili müdürlüklere Toplam: 5.500.000,00-TL Aktarma yapılması konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 4267 sayılı yazısı.
7-Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine verilecek eğitim yardımı ile ilgili esasları belirlemek amacıyla düzenlenen “Eğitim Yardımı Yönetmeliği” taslağı konulu; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 542 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden, ihtiyaç sahiplerine verilecek ayni ve nakdi yardımlarla ilgili esasları belirlemek amacıyla düzenlenen “Muhtaç Kimselere Yardım Yönetmeliği” taslağı konulu; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 541 sayılı yazısı.
9-Kepez Belediyesi Çocuk Meclisinin 5. Dönem Çalışmaları Sonuç Raporu konulu; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 522 sayılı yazısı.
10-Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Revizesine ilişkin; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 331 sayılı yazısı.
11-Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü Şefkat ve Huzurevi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan Taslak Yönetmelik konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 331 sayılı yazısı.
12-Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan Taslak Yönetmelik konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 331 sayılı yazısı. 
13-Belediyemiz sınırları içerisinde, çeşitli mahallelerde bulunan ve yol, park gibi kamu alanlarında kalan gecekondu hak sahiplerinin tapu müracaatları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7863 sayılı yazısı.
14-1995-1996 yıllarında gecekondu sahipleri ile işgalciler tarafından Vakıflar İdaresine ait parseller için tapu almak maksadıyla, Belediyemiz veznesine veya banka hesabına ödenen ücretlerin değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7862 sayılı yazısı.
15-Varsak Altıayak Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hisse ile Şenel ALTUNKAPAK\\\\\\\'a ait hisselerin takas edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7861 sayılı yazısı.
16-Düden Çayı Sit alanı içerisinde kalan 38 adet gecekondu hak sahibine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilebilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/11/2017 tarih ve 7824 sayılı yazısı.
17-Fevzi Çakmak, Barış ve Çamlıbel Mahallelerinde 30 kişilik Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7864 sayılı yazısı.
18-Ünsal, Baraj ve Hüsnü Karakaş Mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazdaki hisselerin Arsa Tahsis ve Satışları ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7865 sayılı yazısı.
19-5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesi kapsamında, tahsis edilen arsaların 5 yıl kullanılmadan başkasına satılamayacağı ve devredilemeyeceği tapu şerhine ilişkin konunun görüşülmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7869 sayılı yazısı.
20-Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10247 ada 4  parselde yer alan ibadet yeri alanına isteğe bağlı ticaret (İBT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5084 sayılı yazısı.
21-Baraj, Beşkonaklılar, Habibler ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Tevfik İleri Caddesi, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, 4416 Sokak ve 2834 Sokak ile 26798 ada kuzeyinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5079 sayılı yazısı.
22-Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde 27579 ada kuzeyindeki pazar, oyun alanı ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5076 sayılı yazısı.
23-Varsak Karşıyaka ve Fevzi Çakmak Mahalleleri sınırları içerisinde, ENH pilon yerlerinin altında bulunan yolun kaldırılarak park alanıyla bütünleştirilmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5077 sayılı yazısı.
24-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1894 ada 1 parselde bulunan sosyal tesis alanı ve konut alanı ile ilgili hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5078 sayılı yazısı.
25-Gülveren Mahallesi 27811 ada 5-6-7-8-9 parselleri kapsayan ve Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen  ve gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Projesinde, güncellenen hak sahipliklerindeki değişikliklere ilişkin Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5087 sayılı yazısı.
26-Gülveren Mahallesi 27811 Ada 5 parsele kayıtlı konut alanı ile 8 parsele kayıtlı ticaret alanında yapılacak olan inşaatlara ilişkin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesi kapsamında ihale edilmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5086 sayılı yazısı.
27-Şafak ve Ünsal Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5080 sayılı yazısı.
28-Göçerler ve Kütükçü bölgelerinde, subasman kotu 1.00 metre olan alanlarda subasman kotunun max. 1.00 metre yapılmasına yönelik plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5081 sayılı yazısı.
29-Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6779 ada 1 parsel numaralı taşınmazın ikiz nizam yapılaşma koşulunun ayrık nizam olarak yeniden düzenlenmesi ve parselin yapı yaklaşma mesafelerinin belirtilmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5075 sayılı yazısı.
30-Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1859 ada 8 parsel numaralı taşınmaza İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararının eklenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5074 sayılı yazısı.
31-Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde 1375 ada 10 parselde bulunan ilkokul alanı ile güneyinde bulunan cami alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5082 sayılı yazısı.
32-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 208 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5083 sayılı yazısı.
33-Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 2759 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5085 sayılı yazısı.]]>
2017-12-01
<![CDATA[03/11/2017 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=209/                                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin KASIM/2017 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/11/2017 tarihi Cuma günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
        İlan olunur.    
 
 
G Ü N D E M :                                                                                                         
1-Yoklama ve Açılış.
2-Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi (25013 ada 12 parsel) No:2\'de bulunan Mısır Çarşısı içindeki Bodrum Kat G-0-1 nolu dükkan ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 3758 sayılı yazısı.
3-Tasarrufu Belediyemize ait Yeni Mahalle Karatay Caddesi Şehitler Parkı No:13\'te bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 3757 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm ATM yerlerinin 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 3759 sayılı yazısı.
5-Altıayak Mahallesi Varsak tapulamalı 3245 ada 1 parselde 81,26 m² hissesi, 3246 ada 1 parselde 1895,16 m² hissesi ve 3247 ada 1 parselde 1696,47 m² hissesi bulunan Şenel ALTUNKAPAK’a takas işleminin ve hisse satışının yapılıp yapılamayacağına ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7235 sayılı yazısı.
6-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kişilerden, 1995-1999 yılları arasında makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 30.09.2017 tarihi itibari ile Denkleştirici Adalet İlkesine göre ilgililerine iade edilip edilemeyeceğine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7236 sayılı yazısı.
7-Varsak Karşıyaka, Demirel, Kanal, Altınova Orta ve Yeni Emek mahallelerinde  bulunan 7 adet taşınmazın değerlendirilmesi ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7237 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz sınırları içerisinde Ünsal Mahallesinde 12 kişilik Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7238 sayılı yazısı.
9-Fevzi Çakmak, Habibler, Güneş, Kazım Karabekir, Kütükçü, Barış ve Yavuz Selim Mahallelerindeki kişilere Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7239 sayılı yazısı.
10-Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde 21, 56, 1196, 1197, 1226, 1227, 1228, 1231, 1234, 1235, 1240, 1241 ve 1245 nolu kadastro parselleri ile 27718 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı ve Pazar Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4668 sayılı yazısı.
11-Teomanpaşa ve Sütçüler Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 10304, 11005, 27213 ada ve çevresi ile 26371 ada batısına ilişkin, mahallelinin isteği doğrultusunda ulaşım da dikkate alınarak en çok 2 katlı olmak üzere Pazar Alanı yapılabilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4669 sayılı yazısı.
12-Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 1862 parsel ve çevresinin Orman sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4671 sayılı yazısı.
13-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 547 ada içerisindeki ticari parsellerin yola terkleri bulunduğundan, derinliklerinde azalma olması sebebi ile yapılaşmalarındaki sıkıntıları çözmek amaçlı yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4670 sayılı yazısı.
14-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1202 ada 1, 2 ve 4 parsellerdeki Muratpaşa Vakfının hisselerinin ayrılarak, parsellerin tevhit ve ifraz yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4672 sayılı yazısı.
15-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27459 ada 2 parselin yapılaşma hakkının 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4673 sayılı yazısı.
16-Varsak Doğu Bölgesi imar planı revizyonuna yapılan itirazlar doğrultusunda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4667 sayılı yazısı.
17-Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda uygun bulunan projeye ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4666 sayılı yazısı.
18-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1894 ada 1 numaralı taşınmazda bulunan sosyal tesis alanı ile konut alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4676 sayılı yazısı.
19-Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde 27579 ada kuzeyinde yer alan pazar, oyun alanı ve çevresi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4675 sayılı yazısı.
20-Baraj, Beşkonaklılar, Habibler ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Tevfik İleri Caddesi, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, 4416 Sokak ve 5834 Sokak ile 26798 ada kuzeyi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4674 sayılı yazısı.
21-Fevzi Çakmak ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri sınırları içerisinde TEİAŞ\'ın talebi doğrultusunda pilon yerlerinin plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4677 sayılı yazısı.]]>
2017-10-30
<![CDATA[30/10/2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=208/                                          ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi Ek Fıkra hükmü kapsamında; Kepez Belediye Meclisi 30/10/2017 tarihi Pazartesi günü saat 10.00’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacaktır.
İlan olunur.
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                                    
 
1-Yoklama ve Açılış.
2-Antalya Pamuklu Dokuma A.Ş. sermayesinin 10.000.000,00 TL arttırılması ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/10/2017 tarih ve 3733 sayılı yazısı.
3-2017 yılı Ek Performans Programı ve Ek Bütçe ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/10/2017 tarih ve 3732 sayılı yazısı.]]>
2017-10-26
<![CDATA[02/10/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=203/                                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM/2017 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/10/2017 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
İlan olunur.    
 
G Ü N D E M :                                                                                                         
 
1-Yoklama ve Açılış.

2-Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi kapsamında ihtiyaç duyulan bazı memur kadrolarına KPSS ile veya naklen atama yapılabilmesi için hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 2440 sayılı yazısı.

3-Belediyemiz 2018 yılı Taslak Performans Programının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 3360 sayılı yazısı.

4-Belediyemiz 2018 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe tasarısının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 3359 sayılı yazısı.

5-Mısır Çarşısı içindeki Bodrum Kat G-0-1 nolu dükkanın Antalya Büyükşehir Belediyesine tahsis işleminin yapılıp yapılamayacağına ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 3358 sayılı yazısı.

6-Antalya Kepez Belediyesi Yardımcı Zabıta Personelinin Teçhizat, Kıyafet, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Zabıta Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 2995 sayılı yazısı.

7-Katı Atık tarifelerinin belirlenmesine konulu; Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 558 sayılı yazısı.

8-Şelale, Habibler, Baraj Mahallelerindeki 46 adet gecekondu hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6617 sayılı yazısı.

9-Hüsnü Karakaş Mahallesi 27400 adanın kuzey batısında bulunan park alanı içerisindeki trafo alanına, trafo binası yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Mülkiyet  Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6616 sayılı yazısı.

10-Şelale, Habibler, Baraj Mahallelerindeki 20 adet gecekondu hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6618 sayılı yazısı.

11-Altınova Sinan Mahallesinde bulunan 25030 ada 3 nolu parselde Belediyemizce yapılan İmar uygulaması ve Tapu Müdürlüğünce sehven yapılan yolsuz tescil sonrasında oluşan parseldeki Belediyemize ait hisse üzerinde bina yapılması veya yaptırılması hususlarında protokol düzenlemek ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6619 sayılı yazısı.

12-Kültür Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 10251 ada 1 parselinokul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6615 sayılı yazısı.

13-Kültür Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 10256 ada 1 parselin okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6614 sayılı yazısı.

14-Sütçüler Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 27393 ada 1 parselin okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6613 sayılı yazısı.

15-Varsak Ayanoğlu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3385 ada 1 parselin okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6612 sayılı yazısı.

16-Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen alanda hazırlanan sözleşme ve bu sözleşmenin hak sahipleri ile imzalanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4221 sayılı yazısı.

17-Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 6862, 6869, 6857 ve 6858 sokakları kapsayan alanda, yol güzergâhının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4216 sayılı yazısı.

18-Kanal Mahallesi sınırları içerisinde 7088 ada 3 ve 7 parselin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4218 sayılı yazısı.

19-Zafer Mahallesi sınırları içerisinde 3187 ada 1 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4217 sayılı yazısı.

20-Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 25919 ada 2 parselin yüksek zemin kat ticaret hakkına sahip konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4211 sayılı yazısı.

21-Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6790 ada 9 ve 10 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4215 sayılı yazısı.

22-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27459 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 4 kat olan yapılaşma hakkının 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4214 sayılı yazısı.

23-Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 1862 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4213 sayılı yazısı.

24-Fabrikalar Mahallesi 56, 1196, 1197, 1231, 1240 ve 1245 kadastro parselleri ile 27718 ada 1 parsele ilişkin İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4222 sayılı yazısı.

25-Varsak Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde Tansu Çiller Caddesine cephe olan parsellerde isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) eklenmesine ilişkin İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4220 sayılı yazısı.

26-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 547 ada içerisinde Merkez Ticaret Gelişme Aksı olarak planlı olan alanda bulunan parsellere yapı yaklaşma mesafesi getirilmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4212 sayılı yazısı.

27-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1202 ada 1,2 ve 4 parsel numaralı taşınmazların tevhit ve ifrazının yapılabilmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4219 sayılı yazısı.]]>
2017-10-13
<![CDATA[08/09/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=199/                                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin Eylül/2017 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 08/09/2017 tarihi Cuma günü saat 14.00’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.

G Ü N D E M :                             
                                                                        
1- Yoklama ve Açılış
 
2- Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi kapsamında ihtiyaç duyulan bazı memur kadrolarına atama yapılabilmesi için hazırlanan Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 2169 sayılı yazısı.
 
3- Kepez Belediyesi Yardımcı Zabıta Personelinin Teçhizat, Kıyafet, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi ile ilgili; Zabıta Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 2710 sayılı yazısı.
 
4- Düden Çayı Sit alanı içerisinde kalan 46 adet gecekondu hak sahibine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilebilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5736 sayılı yazısı.
 
5- Mülkiyeti Belediyemize ait Altınova Orta  Mahallede bulunan 28642 ada 1 parsel üzerinde Kültür Merkezi yapılabilmesi için yirmi beş (25) yıl süreli irtifak hakkının Antalya  Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilebilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5735 sayılı yazısı.
 
6- Hüsnü Karakaş Mahallesi 27400 adanın kuzey batısında bulunan park alanı içerisindeki trafo alanına trafo binası yapılmak üzere yer kullanım hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne verilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5737 sayılı yazısı.
 
7- Fevzi Çakmak ve Gazi Mahallelerinde 50 kişilik Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5739 sayılı yazısı.
 
8- Gaziler Mahallesinde Kadastro çalışmalarında görevlendirilmek üzere 6 adet Bilirkişi seçilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5738 sayılı yazısı.
 
9- Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 12180 adanın, Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 89883477-769 sayılı yazısına istinaden emsal ve yapı yaklaşma mesafelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3921 sayılı yazısı.
 
10- Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8637 ada 1 parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3919 sayılı yazısı.
 
11- Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8718 ada 2  parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3915 sayılı yazısı.
 
12- Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27455 ada 5  parselde yer alan Lise Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3916 sayılı yazısı.

13- Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde 25143 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3920 sayılı yazısı.
 
14- Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9206 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3918 sayılı yazısı.
 
15- Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2135 ada batısında yer alan trafo alanının Çocuk Bahçesine taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3917 sayılı yazısı.
 
16- Santral Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3913 sayılı yazısı.
 
17- Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 25919 ada 2 parselin Yüksek Zemin Ticaretli Konut Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3914 sayılı yazısı.
 
18- Kanal Mahallesi sınırları içerisinde 7088 ada 3 ve 7  numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlanması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3912 sayılı yazısı.
 
19- Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 6862, 6869, 6857 ve 6858 nolu sokakları kapsayan alanda yol güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3922 sayılı yazısı.
 
20- Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6790 ada 9 ve 10 numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3923 sayılı yazısı.

21- Gülveren Mahallesinde bulunan ve “Riskli Alan” ilan edilen alanın, 2886 sayılı kanun kapsamında Belediyemizce kat karşılığı inşaat yaptırılması, arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, üst kullanım hakkının devri ve inşa edilecek yapıların satışı ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3925 sayılı yazısı.
 
22- Bakanlar Kurulu Kararı ile Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Riskli Alan ilan edilen alandaki Hak Sahipleri ile sözleşmelerin yapılabilmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3924 sayılı yazısı.
 
23- Kültür Mahallesi, 10247 ada 4 parselin İsteğe Bağlı Zemin Ticaret Alanı (İBZT) olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3926 sayılı yazısı.
 ]]>
2017-08-25
<![CDATA[01/08/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=197/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin AĞUSTOS/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/08/2017 tarihi Salı günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.        
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                                   
 
1-Yoklama ve açılış,
2-Belediyemiz Bağımsız Meclis Üyesi Osman HANEDAN’ın Başkanlık Makamınca alınan savunmasının görüşülmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 1575 sayılı yazısı,
3-Antalya Semt Pazarcılar Odası ile birlikte İmar Planında Pazar yeri olarak planlanan Şafak Mahallesi 3384 ada 1 parselde bulunan 3.486 m²\\\'lik yere, Kapalı Pazar yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 2744 sayılı yazısı,
4-Kazım Karabekir, Kütükçü, Yavuz Selim, Altıayak ve Barış Mahallelerindeki 8 adet taşınmazın hak sahipliği bulunan şahıslara Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 5038 sayılı yazısı,
5-Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3387 ada doğusunda bulunan park alanındaki trafo alanının aynı adanın güneyine taşınması, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 5052 ada 1 parselde bulunan trafo alanının 5052 ada 1 parselin güneyinde bulunan otopark alanının batı köşesine taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/07/2017 tarih ve 3549 sayılı yazısı,
6-Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde Kent Meydanı yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3541 sayılı yazısı,
7-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1961 ada 2 ve 9 parselin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3542 sayılı yazısı,
8-Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsele plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3543 sayılı yazısı,
9-Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 8 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) plan kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3544 sayılı yazısı,
10-Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1240 ve 1241 nolu parsellere ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3545 sayılı yazısı,
11-Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5203 ada 10 parselde bulunan İlkokul Alanının yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3547 sayılı yazısı,
12-Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 3243, 3244, 3255, 3256 ve 3257 numaralı adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3548 sayılı yazısı,
13-Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8718 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3540 sayılı yazısı,
14-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27455 ada 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan Lise Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3539 sayılı yazısı,
15-Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8637 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3538 sayılı yazısı,
16-Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9206 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3537 sayılı yazısı,
17-Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2135 ada batısında bulunan Trafo Alanının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.\\\'nin talebi doğrultusunda başka bir yere taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3536 sayılı yazısı,
18-Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 25143 ada 10 ve 11 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlanması ve (İBZT) İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3546 sayılı yazısı.]]>
2017-07-28
<![CDATA[03/07/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=195/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin TEMMUZ/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/07/2017 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :
 
1-Yoklama ve açılış.
2-2018-2019 yılı Stratejik Planının görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 2375 sayılı yazısı.
3-Tasarrufu Belediyemize ait Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak No:2 Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve İdari Binanın Türk Kızılayı Kepez Şubesine 10 yıllığına bedelsiz olarak yapılan tahsis işleminin iptal edilerek, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanlığına tahsis edilip edilemeyeceği edilecekse ne  şekilde tahsis edileceği ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/06/2017 tarih ve 2068 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunda sporcu yetiştirmek üzere Belediyemiz ile Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığı arasında ortak proje yapılması ile ilgili; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 14/06/2017 tarih ve 295 sayılı yazısı.
5-Belediyemiz sınırları içerisinde çeşitli mahallelerde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait 10 adet taşınmazın hisse satışına ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4557 sayılı yazısı.
6-Kepez Belediyesi sınırları içerisinde konut ve kamu alanında bulunan, mülkiyeti belediyemize ve özel şahıslara ait Barış, Baraj, Gazi, Habipler, Düdenbaşı ve Kepez Mahallelerinde bulunan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4548 sayılı yazısı.
7-Antalya İli, Kepez İlçesi, Ayanoğlu, Esentepe, Habibler, Sütçüler, Gazi ve Varsak Karşıyaka Mahallelerindeki 15 adet taşınmazın 5393 sayılı Yasa kapsamında hak sahipliği bulunanlara tahsis edilip edilemeyeceği konusunun görüşülmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4547 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Ahatlı Mahallesi 8637 ada 1 parselin irtifak hakkının 20 yıl süreli okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4550 sayılı yazısı.
9-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Yeni Emek Mahallesi 29348 ada 3 parselin irtifak hakkının 20 yıl süreli Cami yeri olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4546 sayılı yazısı.
10-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Gaziler Mahallesinde, Kadastro Kanunu gereğince yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görevlendirilmek üzere 6 adet Bilirkişi seçilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4559 sayılı yazısı.
11-Antalya İli, Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 994, 995, 997, 1392 parseller ve çevresine ilişkin uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlarla ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3116 sayılı yazısı.
12-Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Altıayak, Varsak Menderes, Varsak Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırları içerisinde uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlarla ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3137 sayılı yazısı.
13-Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 7307 ve 7308 adaları kapsayan alanda yapılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış itirazla ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3113 sayılı yazısı.
14-Antalya İli, Kepez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 11037 ada 9  parseldeki İlkokul alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3112 sayılı yazısı.
15-Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27495 ada 10  parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3115 sayılı yazısı.
16-Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27452 ada 4, 5 ve 8  parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3136 sayılı yazısı.
17-Antalya İli, Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde 5027 ada 4 ve 5 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3111 sayılı yazısı.
18-Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 581 ada 18 parsele, parselin yapılaşamamasından kaynaklı kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3114 sayılı yazısı.
19-Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 27440 ada 1 parselin emsal aynı kalmak şartı ile 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3138 sayılı yazısı.
20-Antalya İli Kepez İlçesi, Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 3243, 3244, 3255, 3256 ve 3257 adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3119 sayılı yazısı.
21-Antalya İli Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 8 numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3106 sayılı yazısı.
22-Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1961 ada 2 ve 9 parsellerin tevhit edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3128 sayılı yazısı.
23-Antalya İli Kepez İlçesi, Başköy Mahallesi sınırları içerisinde 28430 ada 33 parsel ve 29176 ada 8, 9, 10 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3118 sayılı yazısı.
24-Antalya İli Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsel numaralı taşınmazlarda uygun bulunan proje için plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3108 sayılı yazısı.
25-Antalya İli Kepez İlçesi, Santral Mahallesi batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3107 sayılı yazısı.
26-Antalya İli Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5203 ada 10 parselde bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3129 sayılı yazısı.
27-Antalya İli Kepez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde, kent meydanı düzenlenmesi amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3117 sayılı yazısı.
28-Antalya İli Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3384 ada 1 parsel ve 27795 ada 2 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda pazar yeri sınırlarının ve ticaret alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3109 sayılı yazısı.
29-Antalya İli Kepez İlçesi, Altınova Bölgesi kapsamında ekli haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3121 sayılı yazısı.
30-Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Bölgesi kapsamında ve ekli haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3120 sayılı yazısı.
31-6306 Sayılı Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde \"Riskli Alan\" ilan edilen bölge ile ilgili hazırlanan Hak Sahipliği Uygulama Yönergesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3135 sayılı yazısı. ]]>
2017-06-29
<![CDATA[07/06/2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=193/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Ek Fıkra hükmü kapsamında; Kepez Belediye Meclisi 07/06/2017 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek  üzere olağanüstü toplanacaktır.
İlan olunur.
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                                     
1-Yoklama ve açılış,
2-Belediyemiz sınırları içerisinde Yeni Mahalle 2081 ada 8 parsel sayılı taşınmazda inşaatı devam etmekte olan Çelebi Sultan Mehmet Camiinin çevre düzenlemesinde bir bütünlük sağlanması düşünüldüğünden güneyinde bulunan 26360 ada 6 parselin satın alınması veya Belediyemize ait herhangi bir parselle takas edilmesi ile ilgili;Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 3714 sayılı yazısı.
3-Erenköy, Şafak, Ünsal, Göçerler, Sütçüler ve Yeniemek Mahallelerinde bulunan 10 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 3715 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz sınırları içerisinde Beşkonaklılar mahallesinde bulunan 26990 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait hissenin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi, 2886 sayılı İhale Yasasına göre satılması ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması konularında değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 3713 sayılı yazısı.
5-Fabrikalar Mahallesi, 1240 ve 1241 nolu parsellere ilişkin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 25/04/2017 gün ve 6169 sayılı kararına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 2673 sayılı yazısı.
6-Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3387 ada doğusundaki park alanında kalan,  Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 5052 ada 2 parselde kalan ve Gündoğdu Mahallesi 27735 ada 1 parselde kalan trafo alanlarının yerinde değişiklik yapılmasına yönelik Tedaş\\\'ın talebine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 2675 sayılı yazısı.
7-Kepez İlçesi kapsamında ekli haritada sınırları belirlenmiş alana plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 2674 sayılı yazısı.]]>
2017-06-02