• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

                                               ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, Kepez Belediye Meclisinin Şubat/2018 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2018 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.      
 
G Ü N D E M :                                                                                                          
1-Yoklama ve Açılış.
2-Belediyemizde ihtiyaç fazlası durumundaki 07 KE 114 plakalı 2002 model Tofaş-Fiat marka aracın (otomobil) Isparta Sütçüler Belediye Başkanlığına şartsız ve bedelsiz olarak verilmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve  18 sayılı yazısı.
3Belediyemizde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü oluşturulması ve buna ilişkin hazırlanan Kadro İhdas Cetvelinin (I sayılı cetvel) görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 246 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü isminin, Etüd Proje Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 248 sayılı yazısı.
5-Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağına ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 247 sayılı yazısı.
6-Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:210\'da (2940 ada 8 parsel) bulunan Akaryakıt ve LPG İstasyonunun 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 709 sayılı yazısı.
7-Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi No:258\'de bulunan Tek sarnıç C Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan Restaurantın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 710 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz Sağlık Merkezi Diş Polikliniğinde implant uygulanması başladığından 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine yeni kalemler eklenmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 657 sayılı yazısı.
9-Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak No:10\'da (29357 ada 1 parsel) Kapalı Halk Pazarı içerisinde bulunan 11, 12 nolu dükkânların ortak proje kapsamında Antalya Sağlıklı Yaşam Derneğine tahsis işlemine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 711 sayılı yazısı.
10-Belediyemiz sınırları içerisinde, muhtelif mahallelerde bulunan 12 adet taşınmazın değerlendirmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 901 sayılı yazısı.
11-Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1913 adanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 297 sayılı yazısı.
12-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26619 ada 1  parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 296 sayılı yazısı.
13-Emek Mahallesi sınırları içerisinde 5112 adanın kuzeyinde yer alan cami alanı ile ilgili hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 295 sayılı yazısı.
14-Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 27720 ada 4  parselde yer alan Özel Sağlık Tesisi Alanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 294 sayılı yazısı.
15-Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 2449 ada 7  parselde yer alan Özel Yurt Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 293 sayılı yazısı.
16-Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6779 ada 1 parselin yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 298 sayılı yazısı.
17-Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8387 ada 6 parselin yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 299 sayılı yazısı. 
18-Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1997 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 288 sayılı yazısı.
19-Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde 1372 ada 39 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 291 sayılı yazısı.
20-Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 27699 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim tesisi alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 290 sayılı yazısı.
21Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10402 ada 6 parsel numaralı taşınmazda bulunan Ortaöğretim tesis alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 289 sayılı yazısı.
22-Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 1768 ada 1 ve 2 nolu taşınmazda yer alan Cami alanı ile 1718 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 nolu taşınmazlarda yer alan park alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 302 sayılı yazısı.
23-Kepez İlçesi muhtelif mahallelerde 10 adet PTT alanının, Antalya Posta Başmüdürlüğünün talebi ile resmi kurum alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 292 sayılı yazısı.
24-Kepez Mahallesi sınırları içerisinde Cezaevi ve çevresinde yol, park ve cami alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 305 sayılı yazısı.
25-Yeni Mahalle ve Yeniemek Mahallesinde 2081 ada 9, 10 ve 12 parseller, 5727 ada 1 ve 2 parseller, 5728 ada 1 ve 2 parseller, 12184 ada 1 parsel, 27652 ada 1 ve 2 parseller ile 29344 ada doğusu park alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 304 sayılı yazısı.
26-Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahalleleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 301 sayılı yazısı.
27-Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir, ve Yavuz Selim Mahalleleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 300 sayılı yazısı.
28-Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde 2789, 2800, 2802 ve 2804 nolu kadastro parselleri ile 3039, 3040 ve 3041 nolu imar adaları için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 303 sayılı yazısı.
29-Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10706 ada 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan konut parseline İBZT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 282 sayılı yazısı.
30-Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2431 sokak üzerinde yer alan ve bu sokağa cephe olan parsellere İBT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 284 sayılı yazısı.
31-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 3. Cadde üzerinde yer alan ve bu caddeye cephe olan parsellerde İBT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 285 sayılı yazısı.
32-Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 27292 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Bölgesel Ticaret Alanında max. 4 olan kat adedinin max. 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 287 sayılı yazısı.
33-Varsak Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 1547 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan konut parsellerinin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 286 sayılı yazısı.
34-Varsak Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 2150 ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan konut parsellerinin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 283 sayılı yazısı.
35-Santral Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 281 sayılı yazısı.

Tüm Meclis Gündemlerini Göster

                                                                     T.C.
                                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                            (Tespit Komisyonu)
                                                                      İ L A N
Konu         : İşçi Statüsüne Geçiş Başvuruları
İlan Tarihi : 20.02.2018
 
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” a ilişkin Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan inceleme neticesinde, Güvenlik Soruşturmaları henüz tamamlanmayan ve  diğer şartları taşıdıkları için başvuruları kabul edilerek sınava girmeye hak kazanan ve kazanamayan kişilere ait listeler ekte yayımlanmıştır.
 
Tebliğin 35 inci maddesinde “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 
Sınava girme hakkı elde edemeyenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak İtiraz Komisyonuna (Antalya Valiliği) başvurmaları gerekir. İtiraz edilmemesi halinde sınava girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.
 
(İlana itiraz süresi 21.02.2018-23.02.2018’ dir.)
 
Önemli Uyarı : Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince, başvuru sırasında İdaremize verilen ve İdaremizce Valilik Makamına gönderilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda, (Arşiv araştırma sonuçları henüz  İdaremize ulaşmamıştır.) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmadıkları anlaşılanların sınavları geçersiz sayılacak ve başvuruları reddedilerek, İşçi Statüsüne geçirilmeyeceklerdir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI SONUÇLANDIRILMADAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

GÜVENLİK SORUŞTURMASI SONUÇLANDIRILMADAN İŞÇİ STATÜSÜNDE GEÇİCİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ BAŞVURUSU REDEDİLENLER

İHALE İLANI
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
1- İdareye İlişkin Bilgiler:
 
1.1. İdarenin:
 
a) Adı:Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi: Teomanpaşa mah. Yeşilırmak cad. No: 4 Kepez/ ANTALYA
c) Telefon numarası: 310 58 58-311
d) Faks numarası: 339 00 53
e) e-mail: www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel: Selami C.YILMAZ
 
2- İhalenin Konusu: 
 
2.1 Adı:  Belediyemiz sınırları içerisinde aşağıda tapu ve evsaf bilgileri ile muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Kepez Belediyesine ait taşınmazlar, Başkanlık Makamının 01/12/2017 tarih ve 7964 sayılı Olur' ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) ..06../..03../2018 , ..08../..03../2018  ve ..13../..03../2018  tarihlerinde listede belirtilecek saatte  2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
           
Satışa sunulan taşınmazlar; ruhsatlı yapılaşmaya müsaittir.
 
2.2.Arsanın Evsafı,Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli,İhale tarihi ve saati:
                                     
                      
                              KEPEZ İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKUL LİSTESİDİR
 
                                              İHALE TARİHİ: …06.../…03.../2018


 İHALE TARİHİ: …08.../…03.../2018


İHALE TARİHİ: …13.../…03.../2018


 
3- İhaleye Katılabilme şartları:
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.30’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak  idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
Her parsel bağımsız ihale olup, katılmak istenilen her parsel için ayrı  dosya verilecektir.
Birden fazla parsel ihalesine girilebilir.
 
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
 
a-Gerçek Kişi İse; 
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,   
- Nüfus cüzdanı fotokopisi(TCKN' lu),
- Şartname alındı makbuzu,
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan  Belgesi
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
           
 b-Tüzel Kişi İse; 
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu. -Şartname alındı makbuzu,
- Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi, -.
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,     
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
           
4- ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri  ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
İhale bedelinin tamamı ile ihale masrafları sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde peşin olarak ödenecektir.
 
5- Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL’ karşılığında satın alabilirler.

6- İhaleye iştirak edenler,şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.
 

İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
12/01/2018 tarihli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen;
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Başköy Mahallesi, sınırları içerisinde Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi) alanında yer alan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen alan sınırlarının revize edilmesi, çevresinde uygulamaya esas düzenlenme yapılması, toplu işyerlerinde emsal E:0.40, Yençok:7.50 m(2 kat) ve çekme mesafelerinin 5 m olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
 
            03/11/2017 tarihli Kepez Belediye Meclisi'nde görüşülen;
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi, 27459 ada 2 parselin 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
            -Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi, 547 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21 parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
            -Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi, 1202 ada 1, 2 ve 4 parsellerin tevhit ve ifrazına olanak sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
            -Antalya İli, Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi, 1862 parsel ve çevresinde orman alanının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi, 28552 ada 33 parsel, 29176 ada 8, 9 ve 10 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
 
01.12.2017 günlü Kepez Belediye Meclis toplantısında görüşülen;
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi, 27579 ada kuzeyinde pazar alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
 
26.01.2018-26.02.2018 tarihleri arasında Kentsel Tasarım Müdürlüğü panosunda ilan olunur.
 

Antalya nın en büyük spor okulu Kepez de Yaz Spor okullarımıza kayıt içın İRT. TEL: 326 62 23

Antalya nın ilk Tam Olimpik Yüzme Havuzu kayıtlarımız devam etmektedir. İRT. TEL: 417 27 00

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz