• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

                                            ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin TEMMUZ/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/07/2018 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
       İlan olunur.        
 
G Ü N D E M :   
 

SIRA
NO
GELDİĞİ
BİRİM
TARİH-SAYIKONU
1--Yoklama ve Açılış.
2Özel Kalem Müdürlüğü28.06.2018-
106
Fatma Yaşar İNAL isimli vatandaşımız adına ruhsatlı 07 KP 258 plakalı 1964 model Volkswagen marka aracını Belediyemize hibe etmesi konusunun görüşülmesi.
3Mali Hizmetler Müdürlüğü28.06.2018-
3162
Belediyemiz 2018 yılı Gelir Tarifesinin Sağlık İşleri Müdürlüğüne ait bölümünde değişikliklerin yapılması konusunun görüşülmesi.
4Mali Hizmetler Müdürlüğü14.05.2018-
2544
Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak No:2'deki Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve İdare Binada, Belediyemiz ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanlığı arasında ortak proje yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
5Mali Hizmetler Müdürlüğü28.06.2018-
3160
Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:2'deki (25013 ada 12 parsel) Mısır Çarşısı içerisinde bulunan R14 nolu dükkânın ASAT Tahsilât Veznesi olarak kullanmak amacı ile tahsis yapılması konusunun görüşülmesi.
6Mali Hizmetler Müdürlüğü28.06.2018-
3161
Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi No:23'te (2443 ada 1 parsel ve 2446 ada 1 parsel) bulunan toplam 10.940,00 m²'lik alan içerisinde bulunan 66 adet Dükkân, Çay Ocağı ve WC ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Park ve Bahçeler Müdürlüğü28.06.2018-
744
Afrin Zeytindalı Harekâtında şehit olan hemşerimiz “Şehit Er Muhittin Talha Çalışkan” isminin İlçemiz Yenidoğan Mahallesi 3072 Sokak üzerinde bulunan parka verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Park ve Bahçeler Müdürlüğü28.06.2018-
743
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken, 24 Ocak 2001 tarihinde pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu şehit edilen “Ali Gaffar OKKAN” isminin Çankaya Mahallesi 6400-6426 Sokaklar kesişiminde bulunan parkımıza verilmesi konusunun görüşülmesi.
9Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü06.06.2018-
322
"Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri Yarışması" yönetmelik taslağı konusunun görüşülmesi.
10Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü06.06.2018-
323
"Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması" yönetmelik taslağı konusunun görüşülmesi.
11Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü28.06.2018-
349
Özgürlük Mahallesi 2264 Sokak No:21 adresinde (1373 Ada 20 Parsel) bulunan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile, Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi B Blok No:77/B adresinde (8603 Ada 1 Parsel) bulunan Ahatlı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evinin açılışı ile ilgili konunun görüşülmesi.
12Zabıta Müdürlüğü28.06.2018-
2125
İlçemizde bulunan 12 adet kapalı pazar yeri ile ilgili hazırlanan Esnaf Sicil Takip Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4186
Fevzi Çakmak, Gazi, Kütükçü, Kanal, Yavuz Selim, Güneş, Çankaya, Çamlıbel ve Esentepe Mahallelerindeki 157 adet şahsa Arsa Tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
14Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4183
Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan gecekondu hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan sanayi bölgelerinden nakledilecek gecekondu hak sahiplerine tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
15Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4188
Fevzi Çakmak Mahallesinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 5 adet bilirkişi belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
16Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4187
Kütükçü Mahallesinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 5 adet bilirkişi belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
17Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4182
Hüsnükarakaş, Mehmet Akif Ersoy, Güneş, Gazi, Sütçüler, Habibler, Demirel, Şelale ve Altıayak Mahallelerindeki 73 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
18Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4181
Şelale, Habibler ve Baraj Mahallelerinde, Düden Çayının Kepez Belediyesi sınırları içerisinde kalan 7 adet gecekondu hak sahibine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
19Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4185
Ahatlı Mahallesi 27737 ada 5 nolu parselin satılması, kiraya verilmesi ya da Yap-İşlet-Devret modeli ile projelendirilerek işlemlerinin takip edilmesi hususunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
20Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4189
Çankaya Mahallesin 27457 ada 1 parselin bölgemizde yapılacak hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemize ait hissenin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümenince ihaleli satış yetkisi verilmesi ve Tapu devir işlemlerinde Kepez Belediye Başkanına ve Kepez Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
21Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4184
Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan Belediyemize ait taşınmazların değerlendirilmesi için Bütçe kararnamesinde bulunan yetkiye istinaden, İhale muhammen bedeli KDV dâhil 1.000.000.00-TL üzerinde olan ihaleli satışlarda ödeme vadesi bir yılı geçmemek şartıyla ihale bedelinin 1/4 ü peşin kalan miktarın en fazla 4 er aylık periyotlar halinde ve vade farkı gözetmeksizin üç eşit taksitle ödenmesi hususunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2009
Yenidoğan Mahallesi 7002 ada doğusundaki yeşil bandın ve yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2010
Teomanpaşa Mahallesi 10331 ada 11 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2011
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 11009 ada 13 parsele isteğe bağlı ticaret (İBT) kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2012
Başköy Mahallesi 28430 ada 33 parsel, 29176 ada 8-9-10 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
26Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2013
Fabrikalar, Yeşiltepe, Zafer, Atatürk, Yeni Emek, Mehmet Akif Ersoy, Güneş ve Beşkonaklılar Mahallelerinden geçen ve yerinden kaldırılmış olan enerji nakil hattının plan paftalarından da kaldırılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
27Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2020
Kültür Mahallesi 27427 ada 1, 3, 4 parseller ve 27428 ada 1 parselin yurt alanı olması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğü tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
28Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2014
Yükseliş Mahallesi 1713, 1718 ve 1768 ada ve çevresinde bulunan Camii ve park alanının yeniden düzenlenmesine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itiraz konusunun görüşülmesi
29Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2015
Çankaya Mahallesi 27527 ada 12, 13, 14 parsellere İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülmesi.
30Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2016
Çankaya Mahallesi 27544 ada 1 parsel ve 27545 ada 1 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan Ticaret Alanlarının tek ada olması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
31Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2017
Ünsal Mahallesi 3624, 10502, 10503, 10504 ve 10506 adaların düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
32Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2018
Demirgül (Eski Düdenbaşı) Mahallesi 10019 ada 10 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
33Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2019
Barış Mahallesi 8366 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
34Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2021
Ahatlı Mahallesi 8722 ada 8 numaralı parselde bulunan trafo alanının 5 nolu parsele taşınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
35Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2022
Kültür Mahallesi 10710 ada 5 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
36Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2023
Kızıllı Mahallesi 1530 parsele Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisi yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.
37Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2024
Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Esentepe, Çankaya ve Barış Mahalleleri sınırları içinde kalan alanda yapılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar konusunun görüşülmesi.
38Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2025
Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahallesi sınırlarında kalan alana yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar konusunun görüşülmesi.
39Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2026
Teomanpaşa Mahallesi 27696 ada batısına ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2016/117 E.2017/903K. sayılı kararına göre onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
40Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2028
Kütükçü Mahallesi 9383 ada 8 ve 9 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlamak amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
41Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2029
Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırlarının üç parçaya ayrılmak suretiyle düzenlenmesi konusunun görüşülmesi.
42Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2027
Hüsnü Karakaş, Baraj ve Habibler Mahalleleri sınırlarında Akdeniz Elektrik A.Ş.'nin 22/05/2018 tarih ve 31441 kayıt numaralı yazısında yapılmasını talep ettiği trafo alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

                                

Tüm Meclis Gündemlerini Göster

                                           KEPEZ BELEDİYESİ PLAN NOTLARI
            ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİNCE 12-02-2016 TARİH VE 222 KARAR NUMARASI İLE ONAYLANMIŞ OLAN İMAR PLANI PLAN NOTLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ REVİZE EDİLEREK TEKRAR DÜZENLENMİŞTİR.
 
1. BİRDEN FAZLA YOLA CEPHESİ OLAN PARSELLERDE, PARSELİN ÖN CEPHESİNİ BELİRLEMEYE İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

2. TİCARET ALANLARINDA PLANDA ÖZEL BİR HÜKÜM YOK İSE YÜKSEK ZEMİN KAT ÜZERİ KATLARDA KONUT KULLANIMI YAPILABİLİR. KONUT ALANLARINDA TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK PANSİYON YAPILABİLİR.

3. YÜKSEK ZEMİN KAT OLARAK YAPILACAK TİCARİ ZEMİN KATLARDA TEKNİK GEREKLİLİK OLMASI DURUMUNDA KAT YÜKSEKLİĞİNİN ASMA KAT DÂHİL 7,30METRE OLARAK BELİRLENMESİNDE İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

4. YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİ DIŞINDA KALAN PARSELLERDE VE PLANDA DERİNLİK ÖZEL KOŞULU BULUNAN PARSELLER DIŞINDA KALAN PARSELLERDE ARKA BAHÇE MESAFESİ H/2 OLARAK UYGULANACAKTIR. MİNİMUM YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇİNDE TABAN ALANI HAKKININ KULLANILAMAMASI DURUMUNDA (İMAR PLANLARINDA KAT SINIRLAMASIZ SERBEST KAT VERİLEN PARSELLER HARİÇ) ARKA BAHÇE ÇEKME MESAFESİ MİNİMUM 3 METRE YE KADAR YAPILABİLİR.

5. KATLAR ALANI KAPSAMINDA OLMAYAN; PARSELİN BAHÇE DUVARLARI, PARSEL İÇERİSİNDEKİ İSTİNAT DUVARLARI, AÇIK HAVUZLAR, AÇIK YÜZME HAVUZLARI, GİRİŞ SAÇAKLARI, PARSELİN GİRİŞİNDE YER ALAN TAKLAR, PERGOLA VE KAMERİYELER, ASGARİ ÖLÇÜDE YAPILACAK KONTROL VEYA BEKÇİ KULÜBELERİ, TABAN ALANI VE EMSAL HESABINA KONU EDİLMEKSİZİN EMSAL HARİCİDİR.

6. İMAR PLANLARINDA AKSİNE BİR HÜKÜM YOK İSE KAMUSAL ALANLARA KOMŞU OLAN PARSELLERDE YAN BAHÇE MESAFESİ MİNİMUM 3 METREDİR. KAMUSAL ALANLARDA SUBASMAN KOT YÜKSEKLİĞİNİ BELİRLEMEYE İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

7. AÇIK YÜZME HAVUZLARI TABİİ VEYA TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİN KOTUNUN ALTINDA OLDUĞU İÇİN BODRUM KAT OLARAK NİTELENDİRİLİR. AÇIK YÜZME HAVUZLARI VE BODRUM KATTA YAPILACAK, ZORUNLU OTOPARK VE SIĞINAKLAR ÖN BAHÇEDE PARSEL SINIRINA 3 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMAK VE ÖN BAHÇE MESAFESİNİN YARISINI GEÇMEMEK KOŞULUYLA ÖN, YAN VE ARKA BAHÇE MESAFESİ İÇİNDE YAPILABİLİR. OTOPARK YAPILMASI KOŞULUYLA BODRUMDA KAT ADEDİ SINIRLAMASI YOKTUR.

8. ÇATI İLE İLGİLİ KOŞULLAR: 
                    A- ÇATI PİYESİ; ÇATI EĞİMİ İÇERİSİNDE, ÇATI ARASINDA KALMAK ŞARTIYLA ASGARİ YÜKSEKLİK ŞARTI ARANMAYAN, ALTINDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT VE BU BÖLÜMLE İÇERİDEN İRTİBATLI YAPILAN MEKÂNLARDIR. BU PİYESLERDE KATLAR ALANINA DÂHİL OLMAK KAYDI İLE ALAN SINIRLAMASI YOKTUR.
                    B- ÇATI EĞİMİ; EN ÇOK %40 VE MAKSİMUM MAHYA KOTU 5 METREDİR. ÇIKMA UCUNDAN 1 METRE YE KADAR SAÇAK, SAÇAK UCUNA 0,40 METREYE KADAR PARAPET YAPILABİLİR. ÇATI EĞİMİ 1 METRELİK SAÇAK UCUNDAKİ PARAPET ÜZERİNDEN HESAPLANIR. ÇATI ŞEKLİ PROJEYE UYUMLU OLARAK İSTENİLEN ŞEKİLDE TASARLANABİLİR. ÇATININ TONOZ YAPILMASI DURUMUNDA, ÇATI 5 METRE MAHYA KOTUNU GEÇMEMEK ÜZERE GABARİYİ 0,60 METRE AŞABİLİR. MERDİVEN EVİ VE ASANSÖR KULESİ ÇATI GABARİSİNİ 0,60 METRE AŞABİLİR. TAMAMI KULLANILMAYAN ÇATI ARASINDA MAHYA YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 2,20 METREDİR. ÇATI KATINDA BAŞLADIĞI HİZADAKİ ÇATI YÜKSEKLİĞİNİ AŞMAMAK KOŞULU İLE SÖKÜLÜP TAKILABİLİR MALZEMEDEN, STATİK SİSTEMİ ETKİLEMEMEK KAYDIYLA, YANLARI AÇIK, MİNİMUM İÇ YÜKSEKLİK 2,40 METRE OLMAK ŞARTIYLA ÇATI TERASLARINDA RUHSATA TABİ OLMAKSIZIN GÖLGELİK YAPILABİLİR. 
 
9. YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİ TABLOSU UYGULANAN ALANLARDA YAN VE ARKA BAHÇE MESAFELERİNİN HESABI KAT YÜKSEKLİĞİNE BAKILMAKSIZIN KAT ADEDİNE GÖRE BELİRLENİR. SUBASMAN KOTUNUN ALTINDAKİ KATLAR KAT ADEDİNDEN SAYILMAZ.

10. KENDİ ÖZEL PLAN NOTU İLE PLANLANAN ALANLAR VE MESKÛN YAPILANMA NİZAMI DIŞINDAKİ YAPILANMA NİZAMLARINDA YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİ TABLOSUNDA BELİRTİLEN MİN. ÇEKME MESAFELERİ UYGULANACAKTIR. (KENDİ ÖZEL PLAN NOTU İLE PLANLANAN ALANLAR HARİÇ)
 
YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TABLO
 

KAT ADEDİBİNA CEPHE HATTININ YOL AKSINDAN UZAKLIĞIMİN. YAN BAHÇELER TOPLAMI VEYA BLOKLAR ARASI MESAFEMİN. ARKA BAHÇE MESAFESİMİN. BİNA CEPHESİMİN. BİNA DERİNLİĞİMİN. YAN BAHÇELER TOPLAMI VEYA BLOKLAR ARASI MESAFE (NORMAL KAT DIŞ KONTURUNDAN)
1İMAR PLANINDA BELİRTİLEN MİNİMUM ÖN BAHÇE MESAFELERİNİN ALTINA DÜŞMEMEK KAYDIYLA YOL AKSINDAN BİNE CEPHE HATTI ARASIH/2 MESAFESİ KADAR BIRAKILIR.6,006,006,006,00-
26,006,006,006,00-
38,508,506,006,00-
411,5011,506,006,00-
513,5013,507,007,00-
615,5015,507,007,00-
717,5017,508,008,0014,50
819,5019,508,008,0016,50
921,5021,509,009,0018,50
1023,5023,509,009,0020,50
1125,5025,5010,0010,0022,50
1227,5027,5010,0010,0024,50
1329,5029,5011,0011,0026,50
1431,5031,5011,0011,0028,50
1533,5033,5012,0012,0030,50
1635,5035,5012,0012,0032,50
1737,5037,5013,0013,0034,50
1839,5039,5013,0013,0036,50
1941,5041,5014,0014,0038,50
2043,5043,5014,0014,0040,50
 
11. ARKA VE YAN BAHÇE MESAFELERİNDE PARSEL SINIRINA 2,00 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMAK KOŞULU İLE AÇIK ÇIKMA YAPILABİLİR.
 
12. AÇIK VEYA KAPALI OTOPARK RAMPALARININ EĞİMLERİ PARSELİN İHTİYACINA GÖRE BELEDİYESİNCE BELİRLENECEKTİR. 
 
13. ZEMİN TERASI YÜKSEKLİĞİ, KAPICI DAİRESİ, CEPHE BOYU İLE İLGİLİ HUSUSLARDA YÜRÜRLÜKTEKİ PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 
14. ÖN BAHÇELİ NİZAM YAPI ADALARININ YOL CEPHELERİNDE DÜKKÂN, İŞYERİ, KAMU BİNALARI VE KONUT DIŞINDAKİ ÖZEL YAPILAR İÇİN GÖLGELİK YAPIM ŞARTLARI;
      A- PARSELDE BULUNAN BİNA VE BİNALARIN TAPU KAYDINDAKİ BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN %100 (TAMAMININ) NOTER ONAYLI MUVAFAKATLERİNİ ALMAK ŞARTIYLA,
      B- YAPILACAK GÖLGELİKLERDE, ÖN VE YAN KISIMLAR KESİNLİKLE AÇIK BULUNDURULACAK, HİÇBİR SURETTE KAPATILAMAYACAK,
      C- YAPILACAK GÖLGELİKLERDE RUHSATLI PROJESİNDE OTOPARK OLARAK GÖSTERİLMEYEN YOL CEPHELERİNDE YOL ÇEKMESİ 5 M OLAN PARSELLERDE PARSEL SINIRINA KADAR, 5 M DEN FAZLA YOL ÇEKMELERİNDE ANCAK 5 M’YE KADAR YAPILABİLİR.
      D- YAPILACAK GÖLGELİKLERDE; GÖLGELİKLER KESİNLİKLE BETONARME OLAMAZ. DESTEK ALDIĞI DİKMELERİN VE BAĞLANTILARININ KESİTLERİ (20X20) CM²’Yİ GEÇMEYECEK AHŞAP VEYA AHŞAP KAPLANMIŞ ÇELİK DOĞRAMALARDAN SÖKÜLEBİLİR, TAKILABİLİR TARZDA YAPILACAKTIR. 
      E- YAPILACAK GÖLGELİKLERDE HER TÜRLÜ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK EMNİYET TEDBİRLERİ GÖLGELİĞİ YAPAN TARAFINDAN ALINACAKTIR. 
      F- HERHANGİ BİR DİKME ÜZERİNE OTURMAYAN DOĞRUDAN ANA BİNA GÖVDESİNDEN MESNETLİ GÖLGELİKLERİN GENİŞLİĞİ 3 M’Yİ AŞMAYACAK ŞEKİLDE AÇILIP KAPANABİLİR NİTELİKTE OLACAKTIR. 
      G- ARKA VE YAN BAHÇE OTOPARKLARINA GÖLGELİK KONUSUNDA İSE PROJESİNDE ÖN BAHÇE HARİÇ YAN VE ARKA BAHÇELERDEKİ OTOPARKLARIN ÜSTÜNE TEK DİKME ÜZERİNDE KONSOL ÇALIŞAN SÖKÜLÜR, TAKILABİLİR ÇELİKTEN 3 M’Yİ GEÇMEYECEK OTOPARK GÖLGELİĞİ YAPILABİLİR.
      H- ÇATILARDA PROJESİNDE VEYA PROJESİNE UYGUN OLARAK YAPILMIŞ ÇATI KATLARINDA TERAS OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA YAĞMUR VE SICAKTAN KORUNMAK AMACIYLA ETRAFI AÇIK; AHŞAP VE AHŞAP KAPLANMIŞ ÇELİKTEN SÖKÜLÜR, TAKILIR ŞEKİLDE GÖLGELİK YAPILABİLİR.
      İ- YUKARIDA TARİF EDİLEN YAPILARDA YAPILACAK GÖLGELİKLER İÇİN ÇİZİLEN DETAYLI VE PERSPEKTİFLİ, MALZEME CİNS VE EBATLARINI, MALZEMENİN RENGİNİ BELİRTEN, KENT ESTETİĞİNE UYGUN SICAK İKLİM VE YAĞMUR GİBİ SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETECEK GÖLGELİKLERİN PROJELERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLECEK; YUKARIDA BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN OLAN GÖLGELİKLER İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANMASI ŞARTIYLA YAPILABİLECEKTİR. 
      J- ONAYLANAN PROJELERDE YILLARA GÖRE GELİR TARİFESİNDE BELİRLENEN VAZİYET PLAN TASDİK ÜCRETİ ALINACAKTIR.

15. İMAR PARSELLERİNDE AYRIK YAPI NİZAMI VERİLMİŞ ADALARDA MİNİMUM BİNA CEPHESİ KOŞULU SAĞLANAMADIĞI HALLERDE, PARSELİN SAĞINDAKİ VE SOLUNDAKİ PARSELLERDE HERHANGİ BİR RUHSAT ALINMAMIŞ OLMAK VE MUVAFFAKAT ALINMASI KOŞULUYLABİTİŞİK NİZAM YAPI İZNİ VERMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR. BİNA CEPHE BOYU 6,00 METREDEN AZ OLUP MİNİMUM YAPILAŞMA ŞARTINI SAĞLAMAYAN PARSELLERDE YAN PARSELLERİ RUHSAT ALMIŞ YA DA YOL VEYA KAMUSAL ALAN OLMASI DURUMUNDA MİNİMUM CEPHE ŞARTI ARANMAZ. 

16. 10.07.2006 TARİH VE 489 SAYILI MECLİS KARARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE REVİZE EDİLMİŞTİR.
TEMEL VİZESİ YAPILMIŞ YA DA YAPILMAMIŞ OLSUN İNŞAASINA BAŞLANMIŞ YAPILARDA İLK RUHSAT ALDIĞI TARİHTEKİ PLAN, YÖNETMELİK VE MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. BİR PARSELDE RUHSATA ESAS BİRDEN FAZLA BLOK VAR İSE BAŞLANMIŞLIK İLKESİNE UYGUN BLOK VEYA BLOKLAR OLMASI HALİNDE DE BU HÜKÜMLERE UYULUR. TALEP EDİLMESİ HALİNDE TADİLAT VE İLAVE RUHSATLARI DÜZENLENEBİLİR.
 
17. SUBASMAN KOTU MAKSİMUM 1 METRE OLMASI HALİNDE AYRIK VEYA BLOK NİZAM OLAN YERLERDE, UYGULAMA İMAR PLANINDA AÇIKÇA BELİRLENMEMİŞ İSE TAKS %40’I GEÇEMEZ. ANCAK, ÇEKME MESAFELERİ İLE KAKS VERİLİP TAKS VERİLMEYEN PARSELLERDE, TAKS %60’I GEÇMEMEK ŞARTIYLA, ÇEKME MESAFELERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILIR.
 
18. İMAR PLANLARINDA KAMUYA AYRILAN KISIMLARIN BEDELSİZ TERK EDİLMESİ ŞARTI İLE EMSAL HESABI PARSELİN BRÜT ALANI ÜZERİNDEN YAPILIR.

19. UMUMİ BİNALARIN MİMARİ ESTETİK KOMİSYONUNCA FONKSİYONU VE ÖZELLİĞİ GEREĞİ FARKLILIK ARZ ETTİĞİNE DAİR KARAR ALTINA ALINANLARI İLE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ YAPI VE TESİSLER, PLANDA BELİRLENEN VEYA PLANDA BELİRLENMEMİŞSE YÖNETMELİKLERDEKİ BİNA DERİNLİK VE YÜKSEKLİKLERİ HAKKINDAKİ KAYITLARINA VE BU YÖNETMELİKTE BENZER BİNALAR İÇİN YER VERİLENLER DIŞINDA KALAN İÇ ÖLÇÜLERE TABİ DEĞİLDİR.

20. YAPININ KENDİ İHTİYACI İÇİN BODRUM KATTA YAPILAN OTOPARKLAR İLE KONUT, RESMİ KURUMLAR, EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİ, İBADET YERLERİ, OTEL, OPERA, YURT, MÜZE, KÜTÜPHANE HARİÇ UMUMİ BİNALARIN TERASLARINDA AÇIK OTOPARK YAPILABİLİR. YAPILAN AÇIK OTOPARKLAR, EMSALE DÂHİL EDİLMEZ, ANCAK YAPI İNŞAAT ALANINA DÂHİL EDİLİR.

21. İKİ YOL ARASINDAKİ KOT FARKININ 3,50 METREDEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA KADEMELİ BİNA YAPILABİLİR. KADEMELİ KOTLANDIRMADA HER KADEME, CEPHE BOYUNCA (6.00) METREDEN AŞAĞI OLAMAZ. SON KADEMENİN (6.00) METREDEN AZ OLMASI DURUMUNDA BİR ÖNCEKİ KADEME SEVİYESİNE UYULUR. AYRICA HER KADEMEDEKİ BİNA BÖLÜMÜ KENDİ (±0.00) KOTUNA GÖRE İMAR PLANI İLE BELİRLENEN SAÇAK SEVİYESİNİ GEÇEMEZ.

22. YANGIN MERDİVENLERİ: KOMŞU PARSEL SINIRLARINA (1.50) METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMAK KAYDI İLE YAN VE ARKA BAHÇE MESAFELERİ İÇİNDE TERTİPLENEBİLİR. 
 
23. FIRINLAR; UNLU GIDA MAMULLERİ ÜRETİLEN YERLERDİR. FIRINLAR; SANAYİ, KÜÇÜK SANAYİ, ORGANİZE SANAYİ, KONUT DIŞI ÇALIŞMA ALANLARI İLE TİCARET BÖLGELERİNDE VE ZEMİN KATI TİCARET OLARAK BELİRLENEN KONUT BÖLGELERİNDE (İBT VE YZT ALANLARINDA) TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM OLMAK KOŞULUYLA YAPILABİLİR. KATKILI PİDE, KEBAP, SİMİT FIRINLARI VE GELENEKSEL TANDIR OCAKLARI, ZEMİN KATI İŞYERİ OLARAK KULLANILAN BİNALARDA YAPILABİLİR.

             FIRINLARIN TANZİMİNDE;
             1- MEVCUT BİNALARDA FIRIN VE TANDIR YAPILMASI DURUMUNDA, 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULUR. 
             2- PROJESİNDE SINIFI BELİRTİLMELİDİR.
             3- DUVAR VE DÖŞEMELERİNDE ISI VE SES YALITIMI UYGULANIR. BİNANIN TAŞIYICI SİSTEMİNİN VE FIRINLA İLGİSİ OLMAYAN DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ISI DEĞİŞİMİNDEN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN PROJE MÜELLİFLERİNCE VEYA BU KONUNUN UZMANI TEKNİK ELEMANLARCA HAZIRLANAN RAPORA GÖRE GEREKLİ TEDBİR ALINIR.
             4- MEKANİK TESİSAT PROJELERİNDE, KANALİZASYON BAĞLANTISINA, HER TÜRLÜ BÖCEK VE KEMİRGEN GİRİŞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇEKVALF KONULUR.
             5- BACA ÖLÇÜLERİNİN HESAPLANMASI, BACALARIN BİNA İÇ DUVARLARINDA TESİS EDİLMESİ VE FİLTRE TAKILMASI ŞARTI ARANIR.
             6- TRAFIK AÇISINDAN ILGILI BIRIMIN GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR.
             7- TESISIN IHTIYACI OLAN OTOPARK KENDI PARSELINDE KARŞILANIR.
             8- 10/8/2005 TARİHLİ VE 25902 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANANIŞ YERI AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULUR. 
             9- TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ STANDARTLARINA UYULUR.
             10- BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERI UYARINCA GEREKLİ TEDBİRLER ALINIR. AKSİ HALDE RUHSAT DÜZENLENEMEZ.

 
 

Antalya nın en büyük spor okulu Kepez de Yaz Spor okullarımıza kayıt içın İRT. TEL: 326 62 23

Antalya nın ilk Tam Olimpik Yüzme Havuzu kayıtlarımız devam etmektedir. İRT. TEL: 417 27 00

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz